3622 magyar iskolába beíratott gyermek

2010. február 24. - 10:25 | Belföld
Mérsékelten csökkent a magyar iskolába beíratott elsősök száma Szlovákiában - írja az Új Szó.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének kimutatása szerint az idén 3622 gyermeket írattak be magyar iskolába, tavaly ez a szám 39-el magasabb volt. A tavalyelőtti évet is tekintve az egy százalékos csökkenés azt jelenti, hogy gyakorlatilag stagnál a magyar iskolába íratottak száma az utóbbi két évben. Ez nem feltétlenül  rossz, ugyanis a 2000-es évek elején - az évezred utolsó évei tendenciájának folytatásaként - még mindig csökkent a születések száma, tehát a relatíve kevesebb gyerek közül többet íratnak magyar iskolába. A születési mutató csak az elmúlt két-három évben kezdett javulni Szlovákiában, de szociológusok szerint ez a növekedés a magyar kisebbségre egyáltalán nem vagy csak nagyon kis mértékben jellemző - olvasható a lapban.

Nyitott kérdés ugyanakkor, hogy a most beíratottak közül hányan kezdik meg majd ténylegesen a tanévet magyar iskolában. Az elsősök száma ugyanis általában alacsonyabb szokott lenni az év elején beíratottak számánál.

A magyar iskolába beíratott elsősök száma régiónként változó: három megyében nőtt, kettőben csökkent. A legkeletibb járásokban volt észlelhető a legnagyobb
visszaesés. Ez a Nagymihályi járásban 21, a tőketerebesiben 17 százalékos volt. Ezzel szemben a Nagyrőcei járásban 35 százalékkal nőtt a számuk, ebben a viszonylag kis járásban két általános iskola jó eredménye javított az arányon.

Nyugat-Szlovákiában Pozsony és Nagyszombat megyében nőtt a potenciális elsősök száma, míg a nyitrai régióban csökkent. Ez utóbbi megyében több, évek óta egyre kevesebb elsőssel bíró régió is van, ide tartozik az erőteljesen asszimilálódó Zoboralja, de a fokozatos csökkenést mutató Lévai vagy Vágsellyei járás is.

A létszámcsökkenés miatt várhatóan a következő években több magyar általános iskolát bezárnak. A magyar anyanyelvű általános iskolások 15–20 százaléka idegen tannyelvű intézményt látogat, a pedagógusszövetség adatai szerint az ő arányuk is fokozatosan csökken - jegyzi meg az Új Szó.

- mti/para-