Hogyan feji a magyar államot a felvidéki Szövetség a Közös Célokért?!

Vajon 2010-ben még mindig a magyar adófizetők feladata pl. a szlovákiai magyarság internethez juttatása? Tényleg életszerű ma is a 10-15 évvel ezelőtti állapot, amikor az emberek többségének nem volt otthon sem számítógépe, sem internethozzáférése? Alábbi tényszerű beszámolónk többek között ezekre a kérdésre keresi a választ. Olvastán továbbá talán megér egy misét az is, vajon a határon túli politikai klientúrán kívül kik profitálhattak a „nemzetmentő kamuporojektből"...

A "Magyarság az Információs Társadalomban" tanácskozás résztvevői 2003 novemberében Nagyváradon fogalmazták meg célként a határon túli magyarság információs társadalomba való bekapcsolódásának, informatikai felkészültségének és eszközhasználatának folyamatos javítását. A „Magyarság az Információs Társadalomban” c. konferencián elfogadott nyilatkozat előzménye, hogy az informatikai és hírközlési miniszter 2002-2003 folyamán saját kezdeményezésére minden régióban találkozót kezdeményezett a határon túli magyar szervezetek vezetőivel, elsőként az RMDSZ-vel.

Az IHM államtitkára Csepeli György volt, aki szakmai munkája során korábbról ismerte a program akkori és azóta is fő generátorát, Szentgyörgyi Lajost. Szentgyörgyi az akkor a HTMH-t felügyelő MeH államtitkár, Szabó Vilmos tanácsadója, majd 2002 végétől 2006-ig a HTMH elnöki informatikai tanácsadója volt. Szabó Vilmossal régi jó barátok.

2004-ben a program beindításához szükséges forrásból (200 MFt-ot) az Informatikai- és Hírközlési Minisztérium átadta a Határon Túli Magyarok Hivatalának, amely a beérkezett kérelmekre támogatást nyújtott eMagyar Pontok kialakítására. A pályázók körében az információs irodákat is működtető szervezetek mindegyike jelen volt (az eszközrendszer kialakításához Szentgyörgyi adott segítséget…)

Ezt követően 2005-ben az IHM kezdeményezésére megalakult „Magyarság az Információs Társadalomért Testület” (Ma-ITT, a bizottságban a HTMH-t Szentgyörgyi képviselte, s ma is aktív alakítója, a határon túliak képviselői szinte teljesen az információs irodák működtető határon túli szervezetek vezetőiből állnak). Az ún. Budapesti Nyilatkozatukban deklarálták az eMagyar Pontok (közösségi internethozzáférési helyek) hálózatának kialakítását. Egyes évek támogatási lebonyolításakor a Puskás Alapítvány is szerepet kapott. (Magyar–Magyar platform néven honlapot (www.emagyar.net) működtetnek ahol a fentiek, s a további információk, az eMagyar pontok listája naprakész.)

Az induláskor nyújtott támogatások szerződési feltételei között vállalták a támogatottak, hogy a későbbiek során saját bevételeikből fedezik a működtetés költségeit, de végül is a mai napig elvárják a működést is támogató pályázati lehetőségeket.

2008-ban a minisztériumok átszervezésének következtében a MeH-en belül létrehozott Informatikai Államtitkárság tevékenységi körébe tartozik (tartozna) az eMagyar pontok hálózatának működtetéséhez rendelkezésre álló támogatás.

2009-ben a Corvinus Támogatásközvetítő Zrt. 190 millió Ft értékben írt ki pályázatot a - határon túli eMagyar pontok fejlesztési (hardver, szoftver), hálózat fenntartási, szolgáltatás- és tartalomfejlesztési támogatására.

A hálózat évről-évre bővült és bővül mind a mai napig. Jelenleg több mint 300 eMagyar Pont működik (Ausztria 2, Horvátország 20, USA - New York 1, Brazília – Sao Paolo 1, Románia 174, Szerbia 35, Szlovákia 58, Szlovénia 12, Ukrajna 19).

Az elmúlt években teljesen nyíltan megfigyelhető volt, hogy kiknek fontos pl. Szlovákiában ez a hálózat és a mögötte lévő százmilliók, melyből nem csupán egy apparátus, klientúra fizethető, de az informatikai beszerzések, újabb és újabb szoftver- és hardvervásárlások címén sokan juthatnak egy kis mellékeshez.

Duray Miklós és Pogány Erzsébet biznisze

Szlovákiából a leghangosabban Duray Miklós (MKP) és köre – a Pogány Erzsébet igazgatónő nevével fémjelzett Szövetség a Közös Célokért elnevezésű szervezet, amely 2007-től különféle jogcímeken (pályázati fedőneveken) 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben mindösszesen 214 470 000 forintot (809 320 euró) inkasszált magyar állami szervezetektől, alapítványoktól – követelték évente több levélben a finanszírozás növelését.

Kéz kezet mos, avagy az MSZP és a Fidesz egymásra találása

Durayék nyitott kapukra találtak Magyarországon, amiről egy 2008 nyarán bejegyzett alapítvány léte is tanúskodik. Az „eKözösségek Fejlesztéséért Alapítványt” nem más, mint nagykoalíciós egymásra találás hozta létre: alapítói Szabó Vilmos és Stumpf István. A kurátorok az elmaradhatatlan Szentgyörgyi mellett a htm információs irodák vezetői (Székhelye: Bp 1118 Szurdok u. 18.). Mindezt azokban az években, amikor a nyilvánosság előtt a Fidesz és az MSZP gyilkolja egymást, de a magyarországi informatikai milliárdok körül is nagy a csend, békesség.

Túl azon, hogy kinek mennyiért éri meg a hagyományosan százmilliókat ellenőrizhetetlen módon forgató informatikai projekt, soha senki nem merte feltenni Budapesten a kérdést: vajon 2010-ben még mindig a magyar adófizetők feladata pl. a felvidéki magyarság internethez juttatása? Tényleg életszerű ma is a 10-15 évvel ezelőtti állapot, amikor az emberek többségének nem volt otthon sem számítógépe, sem internethozzáférése? Ki jár be ezekbe az emagyar pontokba? A falusi nénik, bácsik? Mert a fiataloknak, aktív korú középkorúaknak ez már nyilvánvalóan anakronisztikus. Akkor kinek használ?

A Szövetség a Közös Célokért 2007-től az alábbi pénzösszegeket kapta Magyarországról (az összegek forintban vannak feltüntetve, utána pedig a támogató szervezet nevének rövidítése):

"2007

Felvidék Ma internetes hírportál működtetése és fejlesztése - 500 000 - ÖIMK

Önkormányzatok együttműködését segítő információk továbbadásának segítése - 500 000 - ÖIMK

Önkormányzati együttműködési, informatikai, média programok, eszközbeszerzések támogatása - 1 500 000 - ÖIMK

Felnőttképzés a kárpát-medencében - 900 000 - OSzK

Magyar nyelvű jegyzetek összeállítása és közreadása - 500 000 - OSzK

Óvodás korúak oktatási-nevelési támogatására - 4 000 000 - OSzK

Óvodás korúak oktatási-nevelési támogatására - 20 000 000 - MEH

Magyar Irodák müködtetése - 50 000 000 - MEH

2007 összesen: 77 900 000 FT

2008

Felvidék Ma internetes hírportál működtetése és fejlesztése - 1 000 000 - KEMK

Felvidék Ma internetes hírportál működtetése és fejlesztése - 1 000 000 - KEMK

Európai Uniós pályázatok - projektmenedzser képzés - 1 000 000 - OSZK

A Szövetség Közös Célokért honlapjának tartalmi fejlesztése - 500 000 - ÖK

Önkormányzati együttműködési, informatikai, média programok, eszközbeszerzések támogatása - 1 350 000 - ÖK

Az Európai Unió forrásainak igénybevételét segítő tájékoztató munka a SZAKC irodáiban - 2 500 000 - ÖK

Önkormányzati együttműködési, informatikai, média programok, eszközbeszerzések támogatása - 1 800 000 - ÖK

Segítő hálozat létrehozása - 3 000 000 - Corvinus

VFK müködtetése - 1 700 000 - Corvinus

Magyar Irodák müködése - 50 000 000 - MEH

2008 összesen: 63 850 000 FT   

2009               

Együttműködési lehetőségek az EU-ban, önkormányzatok segítése a szlovák-magyar határ mentén - 1 000 000 - ÖIK

Önkormányzati és közösségi magyar nyelvű portálok fejlesztése, eszközbeszerzések támogatása - 2 970 000 - ÖIK

A magyar nyelv használata Szlovákiában az önkormányzatok munkájában - 1 500 000 - ÖIK

A Felvidék Ma hírportál tudósítói hálózatának kiépítése - 1 250 000 - KEMK

A Felvidék Ma fejlesztése - 1 000 000 - KEMK

Európai uniós pályázatok megismerésének elősegítése – projektmenedzsment képzés - 1 000 000 - OSZK

e-Régió Hálozat e-Magyar pontjainak müködtetése - 20 000 000 - Corvinus

Gazdasági hírportál müködtetése - 4 000 000 - Corvinus

Magyar irodák müködtetése - 40 000 000 - MEH

2009 összesen: 72 720 000 FT"

Az idei, 2010-es Puskás-pályázatból ketten kaptak támogatást az eMagyar Pontokra, az SZKC és az Esterházy János Társulás (az Eszterházy János Társulás elnöke Peczár Károly, az MKP pártigazgatója).

-para-