Simon Zsolt: Tudjuk, mit akar a szlovákiai magyar ember!

2010. június 8. - 14:46 | Belföld
Simon Zsolt, a Híd alelnöke határozott meggyőződése, hogy szövetségese kizárólag abban az esetben akad egy pártnak, ha politikusai nemcsak szép szólamokkal traktálják az embereket, hanem szakpolitikusokként is megállják a helyüket. Ha politikailag kiszámíthatóak és ha karrierjüket nem a folytonos nyelvöltögetésre, ellenségkeresésre igyekszenek felépíteni.

- Alelnök úr, kezdhetjük ezt a rövid beszélgetést egy talán furcsának ható kérdéssel? Nevezetesen azzal, mi a véleménye arról, hogy a választási kampány során mindvégig szinte csak az MKP-t és elnökét, Csáky Pált lehetett látni és hallani a magyarországi tévé- és rádióadásokban?

- Egyáltalán nem furcsa a kérdés, nagyon is indokolt. Röviden úgy is megválaszolhatnám, hogy a magyarországi média képviselői nyilván jobban tudják, hogy miként gondolkodik, mit akar a szlovákiai magyar ember, mint mi, akik azok vagyunk… Ez a válasz azonban inkább vicces, holott a helyzet ennél sajnos sokkal komolyabb. A magyarországi média képviselői elsősorban a magyarországi politikusok megrendelésére és csak részben tudatlanságból nyomják, ha kell, ha nem az MKP kampányát. Ez a dolog azon túl, hogy tisztességtelen, sajnos arról szól, hogy lenézik a szlovákiai magyar választót. Ha nem így lenne, nem tennék azt, amit tesznek. Semmibe véve az objektivitás, az újságírói etika valamennyi írott és íratlan szabályát. Biztosak lehetünk abban is, hogy ez a helyzet, ahogy mondani szokás, még tovább fokozódik majd, egészen a június 12-i urnazárásig. A Híd valamennyi politikusa, képviselőjelöltje tisztában van ezzel. És szerencsére a szlovákiai magyar választók többsége is. Ezért nem tartunk különösebben a Magyarországon folytatott Híd-ellenes kampánytól. No és azért nem, mert mi naponta százakkal, esetenként ezrekkel találkozunk személyesen itthoni kampányrendezvényeinken. Tudjuk azt, hogy a szlovákiai magyar emberek igenis tudják, kik vagyunk. Tudják, hogy magyarok vagyunk, tudják, hogy mi idehaza Szlovákiában csapunk az asztalra az érdekükben, és nem a magyarországi sajtón keresztül igyekszünk nagyokat mondani és üzengetni politikai ellenfeleinknek. Csináljon hát mindenki, amit akar, beleértve a magyarországi sajtómunkásokat is. Lelkük rajta. Engem személy szerint és a Híd párt valamennyi politikusát sokkal inkább az érdekel, hogyan találjuk meg a módját annak, hogy a magyarlakta régiókat ne másodrendűekként kezelje a mindenkori szlovák kormány…

- És tudják a megoldást?

- Remélem, nem tűnök szerénytelennek, ha azt mondom, igen, tudjuk. Tisztában vagyunk azzal, hogy mire van szükségük a szlovákiai magyaroknak. Tudjuk, hogy jelképes hűségből nem lehet  megélhetést teremteni. Sem a nyelvünket, kultúránkat megőrzni. Ahhoz, hogy az emberek közelíthessenek az uniós szintű életszínvonalhoz, hogy önmaguk és családjuk számára megteremthessék a boldogulás feltételeit, igenis segítségre van szükségük. A döntéshelyzetben levő politikusoknak olyan politikai és gazdasági klímát kell teremteniük, amely munkalehetőséget biztosít az embereknek. Mi kell ezen túl a munkahelyteremtéshez? Elsősorban normális úthálózat. És már el is jutottunk a déli gyorsforgalmi országúthoz, amely megépítésének követelése ezért nem holmi öncélú kampányszólam. Dél-Szlovákiában sajnos az elavult, toldozott-foldozott úthálózatot kénytelenek használni az emberek. Amely a volt Csehszlovákiában épült ki. Akkor, amikor a forgalom körülbelül az egytizede volt a jelenleginek. Ha június 12-én mi, a Híd képviselői a választók akaratából mandátumhoz jutunk, nem nyugszunk addig, amíg meg nem kezdődik a déli gyorsforgalmi út építése. Meggyőződésünk ugyanis, hogy Dunaszerdahely, Komárom, Érsekújvár, Nagykürtös, Losonc, Rozsnyó és a vonzáskörzetükben levő települések lakossága ilyen szempontból sem lehet másodrendű állampolgára Szlovákiának. Mindezzel összefügg szinte minden egyéb szakágazat. A földművelésügytől kezdve az oktatási az egészségügyi rendszer, a kultúra teljes körű ápolása lehetőségeinek megteremtése és fenntartása, a szociális háló megszilárdítása a környezettudatos gazdaságig bezárólag.

- Mindennek megteremtéséhez viszont szövetségesekre van szükség…

- Hogyne. Mit gondol, mit jelent a Híd, az együttműködés pártja szókapcsolat? Pontosan azt, hogy egyedül nem megy. Hogy az emberekért nem lehet eredményesen szövetségesek nélkül politizálni. Szövetségese pedig kizárólag abban az esetben akad egy pártnak, ha politikusai nemcsak szép szólamokkal traktálják az embereket, hanem szakpolitikusokként is megállják a helyüket. Ha politikailag kiszámíthatóak és ha karrierjüket nem a folytonos nyelvöltögetésre, ellenségkeresésre  építik. Én igyekeztem normálisan politizálni annak idején miniszterként, és ellenzéki képviselőként is ezt tettem. Amint a Híd politikusai valamennyien. Ezért bízom abban, hogy választóink június 12-én ott lesznek, ahol lenniük kell. A választóhelyiségekben, elsősorban saját érdekükben. És az is meggyőződésem, hogy nekik köszönhetően tovább folytathatjuk azt a munkát, amit az eddigiekben is értük végeztünk. Magyarként és emberként.

- Mit üzenne választóinak?

- A politikus bizony csak annyit ér, amennyit használ az embereknek. Én ellenzéki politikusként is sikert értem el olyan ügyekben, mint az Osgyán és Tornalja közötti autópálya díjmentessé tétele és az anyakönyvi hivatalok felszámolásának megakadályozása országszerte. Ha a választóim segítségével továbbra is politikusként dolgozhatok, ezután is biztosak lehetnek abban, hogy kizárólag őket fogom képviselni a régiók közti különbségek megszüntetése érdekében.

(x)

(fizetett politikai hirdetés)