Chmel: Meg kell szívlelni a Velencei Bizottság nyelvtörvényre vonatkozó ajánlásait!

2010. október 26. - 13:43 | Belföld
Rudolf Chmel (Híd), a Szlovák Köztársaság emberi jogi és kisebbségi kérdésekben illetékes miniszterelnök-helyettesének kabinetje kedden kézbesítette a Paraméter szerkesztőségébe a Velencei Bizottság szlovák államnyelvtörvényre vonatkozó véleményével kapcsolatos nyilatkozatát. Az alábbiakban Rudolf Chmel nyilatkozata olvasható:

„Az Európai Bizottság alkotmányjogi és nemzetközi jogi kérdésekben legilletékesebb szerve a Velencei Bizottság egyértelműen kritikus álláspontra helyezkedett a Robert Fico kormánya alatt módosított államnyelvtörvénnyel szemben. A szóban forgó véleményt egy évvel ezelőtt a Szlovák Köztársaság kérte a Velencei Bizottságtól, ezért további vonatkozó lépéseit hozzá kellene igazítania.

A Velencei Bizottság megerősíti eddigi álláspontomat, amely szerint az államnyelvtörvény túlságosan szigorú és diszkriminatív a kisebbségekkel szemben. A vélemény aláhúzza azt a tényt, hogy a szlovák nyelv nem veszélyeztetett a kisebbségi nyelvek által, ezért védelmére szükségtelen bármely radikális intézkedés.

Mivel a államnyelvtörvény jelenlegi számos módosítási javaslata ellenére egyelőre nincs összhangban a Velencei Bizottság véleményével, hiszem, hogy az ösztönzőleg hat majd az államnyelvtörvény további módosítására. A velencei Bizottság véleménye javasolja az államnyelvtörvény azon rendelkezéseinek felülvizsgálatát, amelyek túlságosan korlátozzák a kisebbségi nyelvhasználatot. Az állam hivatalos nyelvének támogatása és védelme ugyan legitim érdek, ám az államnyelv használatának kivételek nélküli megkövetelése a kisebbségek által lakott területeken a Velencei Bizottság szerint eltúlzott a szabad véleménynyilvánítás és a kisebbségi jogok védelme szempontjából.

A Velencei Bizottság az államnyelvtörvény több rendelkezését összeegyeztethetetlennek tartja a Szlovák Köztársaság által vállalt kötelezettségekkel. Ez a tény pedig komoly ok arra nézvést, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa képviselői komolyan vegyék fontolóra az államnyelvtörvény szövegének további módosítását, mielőtt jóváhagynák azt.”

-para-