A Via Nova ICS kiáll Magyarország önrendelkezése mellett

Az MKP ifjúsági csoportja, a Via Nova ICS aggodalommal tekint az elmúlt időszakban tapasztalható, Magyarországot érő, nemzetközi porondról érkező politikai és mediaössztűzre, amely szerinte szokatlanul nagy méreteket öltött.

"Egy demokratikus berendezkedésű társadalomban nélkülözhetetlennek tartjuk a kritikai megnyilvánulásokat a közélet minden területén, ám még szükségesebbnek érezzük azok kiegyensúlyozott tájékoztatáson nyugvó, arányosság elvét szem előtt tartó, megalapozott és építő jellegű mivoltát. Ezen feltételek egyike sem teljesül a Magyarországgal kapcsolatos híradásokat illetően, sőt ezeket félrevezetőnek, elfogultnak és egy a népek önrendelkezését és az államok szuverenitását tiszteletben tartó Európához méltatlannak érezzük" - áll abban a nyilatkozatban, amelyet Gubík László, a szervezet elnöke juttatott el csütörtökön az MTI tudósítójához.

A szlovákiai magyar ifjúsági szervezet, amely közel áll a Magyar Koalíció Pártjához, a közös Európához méltatlannak érzi, hogy "kétségbe vonják a magyar nép demokratikus elkötelezettségét", hogy "egy brüsszeli hatalmi kör oktassa a demokrácia szeretetére és a demokratikus politikai berendezkedés szükségességére azt a népet, mely pontosan tudja, mit jelent diktatúrában élni, mely többé nem kér abból, hogy idegen hatalmak irányítsák sorsát, és mely saját vezetőit a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választásokon ruházta fel saját államának irányításával".

A Via Nova ICS szerint méltatlan a közös Európához, hogy "a pénzvilág képviselői gátat szabnak egy nehéz gazdasági helyzetben lévő állam felemelkedésének, és öncélúan eltérítik arról az útról, melyet talpra állásául saját maga számára a legcélszerűbbnek tart", hogy "egy nemzetközi mediális vihar igazságtalan színben tünteti fel Magyarországot" és hogy "bírálat éri Magyarországot, mert a diktatúrában fogant ideiglenes alkotmányt felváltó új alaptörvényben hangsúlyosabb szerepet kap a magyar államiságtól elválaszthatatlan és az európai civilizáció gyökerét képező keresztény értékrend".

A szlovákiai magyar ifjúsági szervezetnek meggyőződése, hogy "a magyar nemzet méltó az európai szellemi örökséghez, melynek maga is alakítója" és hogy "a magyar népnek nem szükséges bizonyítania demokratikus elkötelezettségét, mellyel rászolgált Európa elismerésére és szolidaritására" - zárul a nyilatkozat.

(MTI)