Szlovákiai zsidó szervezetek: Esterházy helyeselte a zsidók másodrangú állampolgárokká degradálását és vagyonuk elkobzását

2012. január 24. - 21:07 | Belföld

Szlovákiai zsidó szervezetek szerint nagyot tévedett az amerikai Rágalmazásellenes Liga (ADL), amikor a holokauszt idején végzett zsidómentő tevékenység címén posztumusz kitüntetést adományozott Esterházy Jánosnak.

"Sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy minden igyekezetünk ellenére még csak figyelembe sem kívánják venni a fasizmus idején sokat szenvedett Szlovákiai Zsidó Közösségek állásfoglalását és a kimutatható történelmi tényekkel ellentétben, kitüntették Esterházy János antiszemita szlovákiai politikust. Az önök szervezete ezzel hozzájárult azokhoz a törekvésekhez, amelyek megpróbálják rehabilitálni az egykori közép-európai fasiszta rendszerek képviselőit.” – áll abban a nyílt levélben, amit Abrahám H. Foxmannak, az ADL vezetőjének küldtek szlovákiai zsidó szervezetek képviselői.

Ebben többek között azt írják, hogy " az ADL egy olyan magyar nemzetiségű szlovák politikust tüntetett ki, aki nyíltan üdvözölte és nagyra értékelte 1939. március 14-én az önálló Szlovákia létrehozását, holott pontosan tisztában volt azzal, hogy ez az államforma Adolf Hitler kívánságára jött létre. A holokauszt idején a szlovák parlament képviselője volt, szavazataival hozzájárult több antidemokratikus, totalitárius és antiszemita jogi norma meghozatalához. Esterházy már 1940-ben, egyik beszédében, megdicsérte a szlovák államot, hogy másodrangú állampolgárokká degradálta a zsidókat és elindította vagyonuk elkobzását."

A szlovák szervezetek levelükben a levéltárakban fellelhető Esterházy-beszédekre és -nyilatkozatokra hivatkoznak.

Igor Rintal, a Szlovákiai Zsidó Hitközségek Központi Szövetségének elnöke, Juraj Alner, a B´nai B´right Tolerancai elnöke, Tomáš Teššer, a B´nai B´right Concordia elnöke, Grigorij Mesežnikov politológus, a Foreign Affairs Network pozsonyi valamint Roman Gajdoš a szervezet kassai képviselője a 2011. december 19-én keltezett nyílt levélben elismeri, hogy Esterházy János parlamenti képviselőként 1942 májusában egyedüliként nem szavazta meg a zsidók kitelepítéséről szóló törvényt (a voksoláson tartózkodott). Véleményük szerint azonban nem a deportációk ellen szavazott, mivel ezek már 1942 márciusától folytak és májusig 35 ezer zsidót deportáltak a koncentrációs táborokba. A levél megfogalmazói szerint Esterházynak nagyon sok lehetősége lett volna felszólalnia a deportációk ellen, ezt azonban sohasem tette meg, ahogy nem tiltakozott a magyarországi zsidók elhurcolása ellen sem.

" Pozitívan értékeljük magát a tényt, hogy 1942-ben Esterházy János nem szavazta meg a kitelepítési törvényeket, ugyanakkor nem lehet ignorálni írásbeli nyilatkozatát, amelyben bocsánatot kér ezért a lépéséért és megmagyarázza, hogy mindig is antiszemita volt, ebben a szellemben nevelték, de a szavazáskor az a félelem irányította, hogy ha most a többség (a szlovákok) deportálják a kisebbséget (zsidókat), a jövőben ugyanezt megtehetik a magyarokkal is. Ebből a nyilatkozatból egyértelmű, hogy mi volt Esterházy János döntésének valós indítéka" – áll a levélben.

A megfogalmazók szerint nem állja meg a helyét az ADL azon állítása sem, hogy Esterházy János hívő katolikusként nem érthetett egyet a náci ideológiával és nem kollaborálhatott a totalitárius rendszerrel. "Engedje meg, hogy figyelmeztessünk arra a tényre, miszerint a fasizmus idején a szlovák politikusok között sok volt a katolikus lelkipásztor (Jozef Tiso államfővel együtt), a fasizmus korabeli vezetői körében tipikus volt a keresztény elvekre való hivatkozás."

Az aláírók teljes képtelenségnek tartják az állítást, miszerint Esterházy Jánost a zsidókhoz való pozitív viszonyulása miatt fosztották meg képviselői mandátumától. Még nagyobb abszurditásnak tekintik azt az állítást, hogy Esterházyt Szlovákia felszabadítása után azért vetették börtönbe, mert zsidókat mentett. Véleményük szerint az amerikai szervezet vezetőit nem tájékoztatták arról, hogy 1946-ban és 1947-ben Népbíróság elé állították a háborús Szlovákia minden politikai képviselőjét, mivel részt vettek egy antidemokratikus és fasiszta rendszer kialakításában. Így került börtönbe Esterházy János volt parlamenti képviselő is, aki a Hlinka-párt listáján jutott be a pozsonyi törvényhozásba.

A szlovákiai zsidók szervezeteinek képviselői szerint lehetséges, hogy Esterházy segített néhány zsidónak elkerülni a deportálást, ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy " az akkor kormányzó politikai elit szinte minden tagjának (Tiso elnökkel és a legradikálisabb antiszemitákkal együtt) voltak saját, védett zsidói. Ezek az emberek semmit sem kockáztattak, mert képviselői immunitásuk volt, és nagyon sok egyszerű emberrel ellentétben, akik zsidókat mentettek, nem kockáztatták sem a saját életüket, sem a családjuk biztonságát. Ezért nem lehet belőlük rettenthetetlen hősöket csinálni és ezzel kompenzálni felelősségüket az állam antiszemita politikája, és az ebből következő holokauszt miatt. "

A tiltakozók visszautasítják azt az állítást is, hogy Esterházy János birtokosa a Yad Vashem kitüntetésnek. "Információink szerint, Esterházy János leszármazottainak rendkívül nagy erőfeszítései ellenére, a gróf sohasem kapta meg a Világ Igaza kitüntetést." – áll a levélben.

A levélírók sajnálkozásukat fejezik ki amiatt is, hogy az amerikai "ADL ignorálja nemcsak a szlovákiai zsidó közösség véleményét, amelynek tagjai végigélték Szlovákiában a második világháború időszakát, de elutasítja a tisztességes szlovákiai, csehországi és izraeli történelmi kutatások eredményeit és megállapításaival segít átírni a történelmet."

A megfogalmazók szerint az amerikai zsidó szervezetet megvezették és az Esterházy-leszármazottak valamint egyes politikusok lobbi tevékenységének hatása alá került, "akik érthető módon megpróbálják a grófot demokratának és náci ellenesnek beállítani. Hinni szeretnénk abban, hogy ez a levél is hozzájárul ahhoz, hogy ne történhessenek az Esterházy János novemberi kitüntetéséhez hasonló "tévedések"." – zárul a zsidó szervezetek képviselőinek levele.

para/RudasDora

A SZLOVÁKIAI ZSIDÓ SZERVEZETEK KÉPVISELŐINEK LEVELE LETÖLTHETŐ AZ ALÁBBI LINKEN: