Ülésezett az MKP Országos Tanácsa: Berényit megtartották, nyilatkozatot küldenek a "Most-Hídnak" is...

Bizalmat szavazott Berényi József jelenlegi pártelnöknek a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) Országos Tanácsa a testület Pozsonyban tartott szombati ülésén. A szombati ülésen egy 9 pontos nyilatkozatot is elfogadott az OT, ebben - a hatékony cselekvés érdekében - összefogásra szólítja fel a szlovákiai magyar politikai, társadalmi és civil szervezeteket.

A szombati találkozón arról is döntés született, hogy átdolgozzák a párt alapszabályát, amelynek új formájáról a szeptember 22-én sorra kerülő közgyűlésen születik majd döntés. Bár az MKP vezetése szerint még távolról sem lehet véglegesíteni az alapszabályban eszközölt változtatások listáját, azt már tudni lehet, hogy egyszerűbbé válik a párttagság megszerzése és felmerült az is, hogy új nevet kapna a párt.

"Szeptemberben egy egyszerűsített alapszabályt fogadunk el és majd ennek alapján fogjuk a tisztújítást végrehajtani" - mondta el Berényi József az MTI-nek. A szombati OT-ülés résztvevői a Magyar Koalíció Pártján belüli tisztújítás időpontját decemberre tűzték ki.

"Kértem egy bizalmi szavazást magammal szemben, azt hiszem, ez a politikai kultúra része, hiszen azt a célt, hogy az MKP-t visszajuttatom a parlamentbe, nem sikerült elérnem" - mondta el az MTI-nek Berényi József a bizalmi szavazást követően, amelynek eredménye ismételten megerősítette pozíciójában az MKP elnökét.

A szavazáson 51 igen szavazattal 13 ellenében, 2 tartózkodás mellett szavaztak bizalmat az OT-tagok a jelenlegi elnöknek. Az MKP Országos Tanácsának 93 tagja közül egyébként 74-en vettek részt a szombati ülésen.

Berényi József szerint az Országos Tanács ülésének résztvevői megállapították: aggasztó jelenség, hogy szlovák párt még soha nem kapott annyi szavazatot Dél-Szlovákiában, mint a mostani választásokon. Ezt a jelenséget annál is inkább rossz irányú változásnak tartja a párt, mert állítják: a magyarság megmaradásának szempontjából, ma egyetlen szlovák pártnak sincs programja. "Ha vannak is olyanok, akik nem jönnek velünk szembe, attól még nem mondhatjuk azt, hogy a magyarság megmaradása érdekében közülük (a szlovák pártok közül) bárki bármit is tenne" - mutatott rá Berényi József. Hozzátette: mindeközben a népszámlálási statisztikák a szlovákiai magyarság létszámcsökkenését mutatják, Dél Szlovákia gazdasági leszakadása folytatódik, az itt élő lakosság szociális helyzete egyre nehezebb. Mindez arra mutat, hogy a Magyar Koalíció Pártjának az elkövetkező időben még nagyobb mértékben kell közösségépítő feladatokat ellátnia. Ennek okán az MKP összefogást sürgető felkéréssel fordult a szlovákiai magyar társadalmi és politikai szervezetekhez. Ennek kapcsán egy 9 pontos nyilatkozatot fogalmazott meg az összefogás elveiről és célkitűzéseiről.

"Mi ezt a kilenc pontot elküldjük a mérvadó társadalmi szervezeteknek és a másik politikai pártnak, a Most-Hídnak, hogy üljünk le és beszéljünk" - mondta el Berényi József.

A kilenc pontos nyilatkozatban a célkitűzések sorában többek közt említés esik arról, hogy meg kell teremteni Dél-Szlovákia önerőre alapuló gazdasági programját, meg kell szüntetni a régió - a kormány részéről eddig tapasztalt - diszkriminációját vagy éppen, hogy meg kell őrizni a Selye János Egyetem és a magyar nyelvű közoktatás státusát.

Íme a nyilatkozat:

A Magyar Koalíció Pártja Országos Tanácsa köszönetét fejezi ki a polgároknak, hogy részt vettek a 2012-es parlamenti választásokon. Külön tisztelettel köszöni azon választópolgárok döntését, akik a Magyar Koalíció Pártjának szavaztak bizalmat.

Az MKP Országos Tanácsa tudatosítja, hogy a párt nem tudta teljesíteni célkitűzését, hogy bejusson a parlamentbe, ám képes volt megőrizni szavazóbázisát. A pártra leadott csaknem 110 ezer szavazat az MKP-t arra kötelezi, hogy folytassa értékmegőrző politikáját.

Az MKP politikai alaptéziseiként továbbra is a magyarság megmaradását, hatékony érdekképviseletét és Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatását tekinti feladatának.

A népszámlálási statisztikák a szlovákiai magyarságot illetően kedvezőtlenek. Dél-Szlovákia gazdasági leszakadása folytatódik, szociális helyzete egyre nehezebb. Az egyszínű Fico-kormány – eddigi tapasztalataink alapján  – aligha javít a helyzeten.

A Magyar Koalíció Pártjának ezért az elkövetkező időben nagyobb mértékben kell közösségépítő feladatokat felvállalnia, tovább bővítve kapcsolatait a társadalmi és civil szervezetekkel, valamint politikai pártokkal a közös és hatékony cselekvés érdekében. Összefogásra van szükség nemzetrészünk megmaradása és régióink fejlődése érdekében. Az MKP nyitott a közös cselekvésre, a választási együttműködésre a következő elvek és célkitűzések mentén:

-    Szorgalmazzuk Dél-Szlovákia önerőre alapuló gazdasági programjának közös kidolgozását.

-    Elvárjuk, hogy az új szlovák kormány gazdasági döntései során ne diszkriminálja Dél-Szlovákiát.

-    Elvárjuk a miniszterelnök-helyettesi kisebbségi és emberjogi hivatal visszaállítását.

-    Elvárjuk a Selye János Egyetem és a magyar nyelvű közoktatás státusának megőrzését.

-    Követeljük a kisebbségi nyelvhasználat terén a nemzetközi ajánlások maradéktalan átvételét.

-    Szorgalmazzuk az Európában működő kisebbségi autonómiamodellek szlovákiai meghonosítását.

-    Támogatjuk a Fico-kormány ellenzékének együttműködését, az MKP 110 ezer szavazattal tud hozzájárulni ehhez a folyamathoz.

-    Elvárjuk a magyar állampolgárság szabad felvétele lehetőségének megteremtését a szlovák állampolgárok számára is.

-    Fontosnak tartjuk az együttműködést a mindenkori magyar kormánnyal és a  magyarországi parlamenti pártokkal.

A Magyar Koalíció Pártja felkéri a társadalmi és civil szervezeteket, politikai pártokat és egyéni csatlakozókat, hogy mindezek figyelembe vételével közösen alakítsuk ki nemzeti megmaradásunk feltételeit.

Pozsony, 2012. április 21.