Az oktatásügyi miniszter a családi pótlék elvételével fenyegetőzött a tanévnyitón

2012. szeptember 3. - 15:56 | Belföld

Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter a dobsinai általános iskola tanévnyitóján vett részt – beszédében a kedvezmények megvonásával fenyegette meg az iskolába nem járó gyermekek szüleit.

A dobsinai Téli utcai Alapiskola akkor vált közismertté, amikor is ez év tavaszán két tanárnője kemény, őszinte és nagyon részletes, több oldalas, az alapiskolai képzéssel foglalkozó nyílt levelet intézett a miniszterhez. Ma velük, illetve az egész tanári karral találkozott Čaplovič.

„Azt kell mondanom, hogy a tanárok nyíltan beszéltek azokról a problémákról, melyekről nem csak a levélben írtak. A következő szavaim nem csak ennek a dobsinai iskolának szólnak... El kell érnünk, hogy betartsák a törvényeket és számon kérhetőek legyenek a jogszabályokban foglaltak, hogy szigorodjanak azoknak a szülőknek a büntetése, akiknek a gyermekei nem teljesítik iskolalátogatási kötelezettségüket – ebbe beleértem a családi pótlék de a többi, oktatással kapcsolatos kedvezmény megvonását is. Ez a véleményem és kitartok mellette, ezt fogom átültetni a gyakorlatba is.” - mondta Dušan Čaplovič.

A miniszter szerint az egyik lehetséges megoldás a kötelező óvodalátogatás bevezetése lenne – ezzel megoldódna a gyermekek iskolát megelőző szocializációja. A megoldásnak tükröződnie kell a jogi környezetben – és mindenkire azonos mérce kell vonatkozzék. Hozzátette: a szolidaritásnak egyenlően kell megoszlania a társadalomban.

„Elfogadhatatlan, hogy a tanítók az alsóbb évfolyamokban mindenekelőtt a higiéniai szokások elsajátítását kelljen megtanítaniuk. Hogy azt tanítsák meg a gyermekeknek, hogyan kell angol-vécét, mosdót használniuk. - mondta Dušan Čaplovič, aki szerint éppen ezeket a dolgokat sajátíthatnák el a gyerekek az óvodában.

„Számomra katasztrofális, hogy a tanároknak mellékállást kell keresniük, hogy eltarthassák a családjukat,, hogy őrként, karbantartóként vagy takarítóként kell még dolgozniuk. Ezt a saját lehetőségeim keretén belül meg fogom változtatni.” - nyilatkozta a szakminiszter. A jogszabályok segítségével szeretne módosítani a tanárok státuszán.

„Azt akarom elérni, hogy a tanárnak joga is legyen, ne csak kötelessége, másrészt pedig hogy a saját kötelességeiket az iskolaköteles gyermekek szülei is betartsák.” - tette hozzá Čaplovič.

Az egybegyűlt elsősök szüleihez intézve szavait még elmondta, hogy amennyiben nem teljesítenék kötelességeiket, úgy elveszik tőlük a családi pótlékot.

- sita/para -