8 millió euró igényelhető a roma gyerekek integrációjára és a szlovák nyelv idegen nyelvként történő oktatására

2012. november 2. - 12:49 | Belföld

A roma gyerekek által is látogatott szakközépiskolák, illetve azon főiskolák igényelhetnek támogatást, amelyek a szlovák nyelv idegen nyelvként történő oktatásának módszerét is beiktatják oktatásügyi programjukba.

A Pozsonyi kerületen kívül Szlovákia bármely régiójából igényelhetik a támogatást az Európai Szociális Alapból, az Oktatás elnevezésű operációs program keretén belül, összesen 8 millió euró értékben.

A minisztérium október 31-én tette közzé két felhívását. Minimálisn 150 ezer, legfeljebb pedig 300 ezer eurós támogatáshoz lehet folyamodni.

Az első felhívás azokhoz a megyei, egyházi vagy magántulajdonban lévő szakközépiskolákhoz szól, amelyeket a marginalizált roma közösségekből származó gyerekek látogatnak. Összesen 7 millió euró igényelhető. A támogatás célja, hogy az iskolák növeljék a roma gyerekek műveltségi szintjét, szakmai gyakorlati központokat hozzanak létre, de fordítható a pedagógusok oktatásügyi programjaira is. A dotációból vásárolhatnak az iskolák tanulmányi eszközöket, berendezéseket, számítógépeket.

A második felhívás az állami, nyilvános és magánfőiskolákat célozza meg. E program keretén belül összesen 1 millió euró támogatás osztható szét. Célja, hogy a nemzetiségi nyelvű oktatásügyi intézményekben növeljék a szlovák nyelv oktatásának színvonalát. A főiskolák felhasználhatják olyan oktatásügyi programok megalkotására és majdani szlovák nyelvtanárok képzésére, akik idegen nyelvként tanítanák a szlovákot.

A vissza nemtérítendő támogatásért 2013. január 31-ig lehet benyújtani a kérvényeket. Részletesebb információk a www.asfeu.sk weboldalon lelhetőek fel.

SITA/para