Nyáron kezdődhet a kisebbségi kultúrára szánt támogatások kifizetése

2013. február 4. - 16:03 | Belföld

Február végéig megindul a pályázatok elbírálása és várhatóan már a második negyedév végén megkezdődhet a kormány kisebbségi kultúrára szánt támogatásainak kifizetése, így az idén nem kell a tavalyihoz hasonló csúszásra számítani - tájékoztatta az MTI-t A. Nagy László, a kormány kisebbségügyi biztosa hétfőn.

Az idén mintegy kétezer pályázat érkezett a kormányhivatalba, ez csaknem tíz százalékkal több, mint tavaly, ugyanakkor a kisebbségi kultúra támogatására szánt keretösszeg 5 százalékkal csökkent az előző évihez képest, az idén 4 millió 250 ezer eurót osztanak szét erre a célra.

A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos ez utóbbival kapcsolatban az MTI-nek azt mondta: mivel a kormány idei költségvetési megszorításai átlagosan 10 százalékos költségcsökkentést irányoztak elő az egyes szaktárcák számára, a kisebbségi kultúrára szánt támogatások keretösszegének lefaragása méltányos, mivel 5 százalékos csökkentést jelent.

A kormányhivatalba beérkezett több mint kétezer beadvány közel 60 százaléka - 1225 pályázat - a magyar kultúra támogatását célzó projektre igényel pénzt, ez számbelileg a tavalyinál valamivel több, ugyanakkor arányaiban a tavalyihoz hasonló hányadú pályázatot jelent. A kormány nemzetiségi tanácsának döntése alapján az idén a rendelkezésre álló keretösszeg 65 százaléka, mintegy 2,6 millió euró fordítható a magyar kultúra támogatását célzó projektekre.

Három és félszer többet kérnek a pályázók...

A kisebbségügyi kormánybiztos tájékoztatása szerint a magyar kultúrára támogatást igénylő pályázatokban kért pénzösszeg az idén mintegy három és félszerese a rendelkezésre álló keretnek. Ez a tavalyi arányokkal összehasonlítva azt jelzi, hogy a megítélésre kerülő összegekben a tavalyinál nagyobb lefaragásokra lesz majd szükség, mivel 2012-ben az igényelt pénz mintegy háromszorosát tette ki a rendelkezésre álló összegnek.

A. Nagy László ezzel kapcsolatban azt hangsúlyozta: a tavalyihoz képest az idén csökkent a nagyobb lélekszámú kisebbségek - így a magyar kisebbség - úgynevezett szolidaritási hozzájárulása az alacsonyabb lélekszámú kisebbségek irányában.

Ennek hátterében az áll, hogy a jelenleg alkalmazott modell alapján az alacsonyabb lélekszámú kisebbségeket a keretösszeg felosztásakor pozitív diszkriminációban részesítik, így azok több pénzt kapnak, mint amennyi egy fejkvóta szerinti elosztás esetében járna. Ez a "szolidaritási hozzájárulás" a magyar kisebbség esetében 9-ről 5 százalékra csökkent. A keretösszeg új arányokban történő elosztását az alacsonyabb lélekszámú kisebbségek - főként a lengyel és a cseh kisebbség képviselőinek - részéről több bírálat is érte. A helyzet jövőbeni rendezése okán a kormányhivatal már az idén egy olyan munkacsoport felállítását tervezi, amely egy, az elosztásra vonatkozó állandósított kritériumrendszer kidolgozását kapja feladatul.

Már zajlik a pályázatok formai ellenőrzése

A kormányzati támogatás elnyerésére benyújtható pályázatok leadása az idén a tavalyinál korábban - január második felében - zárult, jelenleg a beérkezett pályázatok formai ellenőrzései zajlanak. Ez A. Nagy László szerint február végéig kell lezáruljon, majd a pályázatok tartalmi értékelése következik, amit 15 értékelő bizottság végez majd. Az értékelő bizottságok tagjainak kinevezése Igor Federicnek, a szlovák kormányhivatal vezetőjének jóváhagyására vár. Amint erre sor kerül, megkezdődhet az elbírálási folyamat is, amely a tervek szerint májusban érhet véget.

Ennek alapján a kormánybiztos azt állítja, az idén nem kerül majd sor olyan, a kifizetések terén tapasztalt csúszásokra, mint a tavalyi évben. A tavalyi évben egész sor bírálat érte a pénzek elosztását felügyelő hivatalt, részint a kifizetések terén tapasztalt késedelmek, részint az elbírálás eredményeivel kapcsolatban. Ez utóbbi kapcsán több pályázó és civil szervezetek is nehezményezték, hogy a folyamat nem volt kellőképpen átlátható, és a pályázatok elbírálásakor más-más elvek érvényesültek. Ezzel kapcsolatban A. Nagy László korábban annak a véleményének adott hangot, hogy a pénzek elosztása a "lehető legigazságosabb" volt.

(mti/parameter)