Ficóban fölment a pumpa a kisebbségi jogérvényesítéstől?

2013. február 26. - 14:12 | Belföld

Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke a szlovák nemzeti kulturális egylet, a Matica slovenská tudományos konferenciáján adott elő hétfőn és meglehetősen kendőzetlenül beszólt a szlovákiai kisebbségeknek. Az alábbiakban szó szerint idézzük vonatkozó szövegét.

„Érdekes tendencia, hogy miként kerül célirányosan mindenütt előtérbe a kisebbségek problémája az államalkotó szlovák nemzet rovására. Mintha Szlovákiában nem is szlovák nők és férfiak élnének. Húsz év alatt olyan független demokratikus államot építettünk, amely mindenki számára egyforma lehetőségeket biztosít, senkinek nem jelent előnyöket. Azt kívánom, hogy legyen vége a kisebbségi jogokkal történő zsarolásnak. Mindegy, hogy a roma kisebbségről, más orientáltságúakról, eltérő értékrendet képviselőkről vagy épp az etnikai kisebbségekhez tartozókról van szó. Az állam nemzeti, a társadalom pedig polgári és kész. Független államunkat, bármennyire is becsüljük őket, nem a kisebbségeknek alapítottuk, hanem a épp az államalkotó szlovák nemzetnek, mert épp a szlovákok nem bontakoztathatták ki képességeiket, tehetségüket a közös Csehszlovákiában. Szokássá és divattá kezd válni, hogy a Szlovákiában élő kisebbségek részéről csak a követelőzés van, ellenben az állammal szembeni kötelezettségek sehol nincsenek. Inkább kéregető kezeket látni, az állampolgári erények meg sehol. Ennek meg kell változnia és hiszem, hogy meg is változik a Szlovák Köztársaság új kormánybiztosa hozzáállásában is.“

A. Nagy nem érti, mi történhetett Ficóval…

Robert Fico kijelentéseiről megkérdezte a Paraméter A. Nagy Lászlót, a Szlovák Köztársaság kisebbségi kormánybiztosát, aki meglepetésének és értetlenségének adott hangot.

„Azért leptek meg a kormányfő a szlovákiai kisebbségek rovására elejtett kiszólásai, mert tulajdonképpen a jelenlegi szlovák kormány programjának kisebbségekre vonatkozó kitételeivel ellentétesek. A kormányprogram ugyanis leszögezi, hogy a szlovákiai kisebbségek tulajdonképpen értéket jelentenek a szlovákiai társadalom számára. Az idézett előadásban viszont úgy állítja be a kormányfő a szlovákiai kisebbségeket, ráadásul konkrétumokat nélkülözve, mintha állandóan indokolatlanul követelőznének, és nem lennének lojálisak hazájukhoz. Érthetetlen számomra ez az ellentmondás. Amint az is, hogy konkrétan tőlem, a kisebbségi kormánybiztostól is vár valami változást. Holott kinevezésem óta azt tapasztaltam, hogy mind a kisebbségek jogállásának rendezése, mind pedig a kisebbségek kulturális támogatási rendszerének hatékonnyá tétele tekintetében magam mögött tudom a kormányhivatal apparátusának támogatását. És az is tény, hogy az elmúlt időszakban semmilyen szemrehányást nem kaptam a kormányfőtől a saját és kollégáim munkájával kapcsolatosan" - húzta alá A. Nagy László.

A Híd elítéli a kormányfő kijelentéseit

A Híd elítéli Róbert Fico mai kijelentéseit, miszerint célirányosan mindenütt előtérbe kerül a kisebbségek problémája az államalkotó szlovák nemzet rovására - tájékoztatta a Paramétert a párt sajtóosztálya.

"Az ilyen kijelentések elfogadhatatlanok egy demokratikus ország miniszterelnökétől. Kikérjük magunknak minden kisebbség nevében, hogy bárki is másodrangú polgárok pozíciójába helyezze az itt élő kisebbségeket. Ugyanis ha ma súlyos problémákról beszélünk Szlovákiában, akkor azok nem a kisebbségeket érintik, hanem a munkanélküliséget, a szociális kérdéseket és az egészségügy helyzetét. Robert Ficonak nem kellene a kisebbségek irányába szóló támadásokkal elterelnie a figyelmet kormánya tehetetlenségéről az említett problémák megoldásánál" - áll a Híd közleményében.

Megmutatta igazi arcát"

"Robert Fico szlovák miniszterelnök kedden a Matica slovenská 150. évfordulója alkalmából Szentmártonban tartott beszédében a hazafiságra való „buzdítás” álcája alatt a kisebbségeket becsmérelte" - olvasható a Magyar Közösség Pártja állásfoglalásában.

Berényi József, az MKP elnöke ennek kapcsán elmondta, Robert Fico a nemzetállam-építés tejes felvállalásával ismét rámutatott, hol is látja a kisebbségek helyét Szlovákiában. Számára első helyen áll a szlovák nemzet, amely egyben az állam birtokosa, utána jönnek a kisebbségek, amelyek pedig a megtűrtek kategóriájába tartoznak. Robert Fico egyben üzenetet fejezett ki Magyarország irányába is, ahol sokan illúziókat kergettek a kialakult mosoly-diplomácia miatt. "Az MKP kíváncsian várja a kisebbségi kormánybiztos állásfoglalását a miniszterelnök kijelentéseivel kapcsolatban. Ha ezt nem teszi meg, akkor valójában megerősíti azokat" - olvasható a párt Facebook-oldalán. A közlemény kiadásakor - ahogy feljebb is olvasható - A. Nagy László kormánybiztos már reagált a kormányfő kiejelentéseire a Paraméter hasábjain.

-para-