Több lesz a matematika, kevesebb a grammatika!

2013. április 5. - 12:41 | Belföld

A matematika kulcsfontosságú tantárggyá válhat az alapiskolák felső tagozatain és a középiskolákban.

Ugyanakkor a szlovák nyelv esetén visszafoghatják a nyelvtan oktatását, és a hangsúly inkább a szövegértésre, a táblázatok és ábrák felfogására terelődhet. A Pravda pénteki számában ír az oktatásügyi minisztérium által összeállított jelentésből. A lap birtokába jutott a jelentés végleges változata, amennyiben azt majd a kormány és a parlament is elfogadja, a benne foglaltakat 2020-ig kellene bevezetni.

Az oktatásügyi tárca már idén megkezdte a matematika erősítését azzal, hogy az ötödikek bevezető tesztelésénél is alkalmazták. Jövőre már mindegyik ötödikest tesztelhetik belőle.

Dušan Čaplovič egy közelmúltbeli interjúban megjegyezte, hogy a matematikának fontos szerepet kell játszania az oktatásban, hogy ne folytatódjon a jelenlegi tapasztalat, miszerint főiskolai tanárok panaszkodnak arra, hogy a diákok a kilencedikes szinten érkeznek hozzájuk matematikából. A matematika erősítésével a tanárok is egyetértenek. A Pravda közlése szerint az az óraszám növelésével, esetleg a tananyag módosításával valósulhat meg.

Az oktatásügyi jövőkép szerint a szlováknyelv-oktatásnak nemcsak a nyelvtanra és az irodalomra kellene fókuszálnia, hanem mind inkább a leírt szöveg, a táblázatok és ábrák alkotói és kritikus megértésére, valamint gyakorlati alkalmazásukra.

A Pravda közölte, hogy az oktatásügy elállna a két idegen nyelv kötelező tanulásától. A javaslat szerint csak bizonyos kiválasztott szakokon vagy iskolákban vezetnék be a második idegen nyelv kötelező felvételét, például az érettségivel végződő középiskolákban, míg a többiben választható tantárgy lenne.

A 2008-as iskolaügyi reform óta az alapiskolák felső tagozatán, a gimnáziumokban és az érettségivel végződő szakközépiskolákon kötelező a két idegen nyelv tanulása, többen közülük azonban igénybe vették a 8 éves átmeneti időszakot ennek bevezetésére.

Ezt a lépést azzal indokolja a tárca, hogy a kevésbé eredményes diákok számára nagy problémát jelent a két idegen nyelv minden iskolában. "Mérlegelni kell, hogy feltétlen szükséges-e a diákok minden csoportja számára, tekintet nélkül a képességeikre, miközben a PISA-tanulmány egyértelműen kimutatta, hogy a népesség 23%-a funkcionális írástudatlan, tehát még a saját anyanyelvét sem gyakorolja kellő szinten" - áll a jelentésben.

SITA/para