KISEBBSÉGI TÁMOGATÁSOK: A hivatal szerint idén gördülékenyebben zajlik a pályáztatás

2014. március 31. - 09:51 | Belföld

Idén kinevezett kormánybiztos helyett megbízott kormánybiztos áll a kisebbségi kultúrák támogatására kiírt pályázatok lebonyolítsa élén. Mária Jedličková megbízott kisebbségi kormánybiztos válaszolt a Paraméter kérdéseire - INTERJÚ

KISEBBSÉGI TÁMOGATÁSOK: A hivatal szerint idén gördülékenyebben zajlik a pályáztatás

15 bizottság ülésezett a február-márciusi időszakban. Hány projektet kellett értékelniük és ebből végül mennyit támogattak?

A bizottságok 2014. február 20-tól március 21-ig összesen 1724 projektet értékeltek. Ebből 1246 projektet javasoltak támogatni 3 603 404 euró összegben.

Nem egész egy hónap állt a kormánybiztos hivatala rendelkezésére, hogy feldolgozza és formai szempontból értékelje a leadott pályázatokat. Hogy győzte a hivatal gépezete ezt a megterhelést?

Idén a pályázatok értékelésénél és a támogatások folyósításánál a hatályos jogszabályok szerint jártunk el és igyekeztünk betartania határidőket. Az elmúlt évekre az eljárás késése volt a jellemző: a nemzetiségek képviselői panaszt is tettek arra, hogy a pályázatok megvalósításához szükséges pénzeszközök késve érkeztek. Az Etnikai és Kisebbségi Bizottságban folytatott párbeszédet követően megígértük, hogy felgyorsítjuk és rugalmasabbá tesszük a folyamatot – úgy tűnik, ez sikerült is. Csütörtökön, azaz március 27-én elkezdtük a támogatások folyósítását.

Újdonság volt az interetnikus és interkulturális párbeszéd támogatására szánt pályázati rész. Hányan és mekkora összeggel pályázták meg a 229.755 eurós keretet?

Ez a terület nem volt akkora újdonság, mivel az interetnikus és interkulturális párbeszéd támogatása már a korábbi években is szerepelt a felhívásban, bár „multikulturális aktivitások” megnevezéssel. Idén erre a területre 229 755 eurót különíttettünk el, ami a nemzetiségi kultúra támogatására szánt teljes támogatási összeg 6%-át képezi. Erre az alprogramra 98 pályázat érkezett 1 360 626 euró értékben – megállapíthatjuk tehát, hogy nagy volt az érdeklődés. A bizottság 70 pályázatot támogatott, a teljes keret felhasználásával.

Milyen pályázatok jellemezték ezt az alprogramot? Sikeresnek tartja a felhívás ezen részét?

Ezek a pályázatok a kisebbség és többség közötti kölcsönös megértést és közeledést célozták meg, illetve ugyanezen célt az egyes nemzetiségek között. Továbbá mint pályázati cél szerepelt a közös kulturális, művészeti és tudományos értékek és hagyományok bemutatása, a családi, helyi és regionális hagyományok, történelem, személyiségek és egyéb értékek feltárása és megismerése a nemzetségileg vegyesen lakott területeken. Több pályázat a kisebbségi nyelv és kultúra megismerését és tiszteletben tartását tűzte ki céljául. Az alapfeltétel az volt, hogy legalább két nemzetiségi kisebbség be legyen vonva a megvalósításba.

A bizottságok szerepe a javaslat-tevés. Hogy látja a munkájukat, a hivatal elfogadja-e a beterjesztett szakmai javaslatokat?

Ebben az évben 15 bizottság dolgozott a pályázatok kiértékelésén – egy a multikulturális és interetnikus aktivitásokon, két szakbizottság a magyar kisebbség és további 12 szakbizottság a többi kisebbség pályázatainak értékelésén. Már a bizottsági munka harmonogramjának a felállítása is komoly kihívást jelentett. A bizottságok a pályázatok értékelése során önállóak voltak és a felhívásban megfogalmazott pontos feltételeknek megfelelően értékeltek, miközben az egyes projekteket önállóan bírálták el. Fontos volt a pályázat hatásossága, akárcsak a pályázat megalapozottsága és a kért támogatási összeg indokoltsága is.

Az idei pályázati kiírást eddig feszített tempó jellemezte. Mi várható a folytatásban: mikorra lesznek szerződések, adott esetben átutalt támogatások? Említette, hogy már megtörténtek az első kifizetések...

 Igen, az első szerződéseket már megkötöttük az igénylőkkel és ezt követően kiutaltuk az első támogatásokat is a számlájukra. Remélem, hogy a kérvényezők értékelik ezt a hozzáállást, főként ha azt vesszük figyelembe, hogy az elmúlt években csak júliusban történtek meg az első szerződéskötések és a pénzeszközök csak decemberben lettek jóváírva.

Megbízott kisebbségi biztosként az idei volt az Ön által kiírt és lebonyolított első, a kisebbségi kultúra támogatására kiírt pályázat – még ha csak az értékelésen vagyunk is túl. Hogy látja az Ön szemszögéből, milyen volt?

Az egész pályázati folyamat nagyon nehéz volt és nagyon igényes most is. A kormánybiztosi hivatalban leginkább a jogszabályokban előírt határidőket igyekeztünk betartani. Szem előtt tartottuk ugyanakkor a pályázók érdekeit és igyekeztünk megfelelni azoknak. Tisztában vagyunk vele, hogy ezen anyagi eszközök nagyon fontos támogatást nyújtanak a Szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségek kultúrájának és nyelvének megőrzésében, s hogy a pályázóknak ezen célkitűzést megvalósító programok elérésében segítenek. Reméljük, hogy hozzáállásunk hozzájárul minden nemzetiségi kisebbségi szervezet és rendezvények stabilizációjához, valamint azok kvalitatív fejlődéséhez.

 - paraV -