Szentesítette a szlovák parlament a Beneš-dekrétumokat (Frissítve 15.22-kor)

Határozatban szentesítette a szlovák parlament a felvidéki magyarok és a németek II. világháború utáni meghurcoltatását törvényesítő Beneš-dekrétumok érinthetetlenségét.

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) indítványa nyomán immár törvény által védett dekrétumok alapján az akkori Csehszlovákiában a magyarokat és a németeket megfosztották állampolgárságuktól, kitelepítették, csehországi kényszermunkára hurcolták el őket, s történt mindez a kollektív bűnösség elve alapján, amely elv az Európai Unió számára deklaráltan elfogadhatatlan.

Slota pártja a szlovák parlamenti pártok erőteljes támogatásával, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) törekvéseinek ellenében érte el a dekrétumok érinthetetlenségének törvényesített védelmét. A parlament 120 helyeslő szavazattal elfogadta a határozatot, az MKP 20 képviselője ellene volt. Egy tartózkodó szavazat pedig a KDH-s Pavol Mináriké volt. Kilenc szlovák képviselő, köztük Mikuláš Dzurinda, Magda Vášáryová és a súlyos beteg Viliam Veteška nem volt jelen a voksoláson.

A határozat tartalma

A határozat szövegét többször módosították, az elfogadott verzió megemlékezik a második világháború áldozatairól, elutasítja a kollektív bűnösség elvét, elutasítja a dekrétumok, a rá épülő törvények, szerződések és egyéb háború utáni döntések megkérdőjelezését, mely a vagyoni, jogi és politikai berendezkedés változását jelentené. Elismeri a győztes és vesztes államok közötti egyezségeket, köztük a Csehszlovák és Magyar állam közötti lakosságcseréről szólót, és a Magyarországgal kötött 1947-es békeszerződést. A határozat azt is tartalmazza, hogy kívánatos a két ország jószomszédi viszonya és az európai integráció további folytatása, valamint kifejezik reményüket, hogy a továbbiakban nem lesz megnyitva a második világháború utáni berendezkedések ügye. A parlament továbbá kijelenti, hogy a háború utáni döntések nem okoznak a gyakorlatban diszkriminációt, és manapság azok alapján nem alakulhatnak új vagyonjogi szerződések, és azok a vagyoni és jogi viszonyok, melyek a dekrétumok által alakultak, megkérdőjelezhetetlenek, érinthetetlenek és megváltoztathatatlanok

A dekrétumok érinthetetlensége ellentétes az uniós normákkal

Az Európa Parlament szabadság, biztonság és igazságügyi bizottságához (LIBE) fordult levélben öt európa parlamenti néppárti képviselő, Gál Kinga, Kósáné Kovács Magda, Ewa Klamt és Manfred Weber, valamint Bauer Edit.

Arra kérik Jean-Marie Cavado bizottsági elnököt, hogy figyelmeztesse Hans-Gert Pötteringet, a parlament elnökét a szlovák parlament terveire, és akadályozzák meg azt. Amennyiben mégis elfogadnák a határozatot (mint ahogy az ma meg is történt – a szerk. megj.), kérik, hogy a LIBE foglalkozzon a kérdéssel. A levelet pát nappal ezelőtt fogalmazták, mikor még nem fogadták el a szentesítő határozatot.

A dekrétumok szentesítése ellentétes az uniós normákkal – fogalmaztak a levélben. „A dekrétumok világos célja volt egy etnikailag tiszta szláv ország létrehozása. A szentesítés azon formája, melyet a szlovák parlament választott, etnikai alapot biztosít a szlovák állampolgárság odaítéléséhez, kizárná és degradálná a Dél-szlovákiai csaknem félmilliós magyar kisebbséget, és aláásná állampolgári jogaik érvényesítését” – adta közre a levél tartalmát a Sita, szlovák hírügynökség.

MKP-sajtóközlemény

A Magyar Koalíció Pártja szerencsétlen lépésnek tartja a szlovák parlament részéről a Szlovák Nemzeti Párt képviselői által beterjesztett határozat elfogadását a szlovákiai viszonyok II. világháború utáni rendezéséről szóló denacifikációs dokumentumok érinthetetlenségéről, amely megerősíti a Csehszlovák Köztársaság területén 1945-48 között alkalmazott módszereket.

"Véleményünk szerint a dekrétumok szelleme és negatív hatásai megerősítésének nincs helye a 21. század Európájában. A Magyar Koalíció Pártja továbbra is fontosnak tartja azoknak a polgároknak a megkövetését, akiket ezek a háború utáni folyamatok érintettek, s továbbra is úgy véli, mérlegelni kellene kárpótlásuk lehetőségét is"- írta sajtóközlményében Dunajský Éva szóvivő.

Csáky Pál pártelnök egy darab papírnak titulálta az elfogadott határozatot, mert az ellentmondásoktól hemzseg. Szerinte a parlament mai döntése nehezítette a szlovák-magyar megbékélési nyilatkozatot is, melynek elfogadását továbbra is megpróbálja keresztül vinni.

mti, sita, jaks