Intést kapott a Magyar Gárda zászlaját megáldó református lelkész

2007. október 18. - 20:14 | Külföld

Elmarasztalták azt a református lelkészt, aki részt vett a Magyar Gárda eskütételén és zászlójának megszentelésén.

Magyar Gárda nyár végén tartott várbéli eskütételén egy katolikus pap és egy evangélikus lelkész mellett felszólalt Csuka Tamás református lelkipásztor, nyugalmazott tábori püspök is. Az ügyben belső egyházi vizsgálat indult.

Szabó István dunamelléki püspök október elején közleményben tudatta: Csuka Tamás belátta, hogy fellépése szerencsétlen volt és bocsánatot kért. A püspök megállapította, hogy "rendkívül félreérthető, mi több, a református hitelvekkel és kegyességgel ütköző bármely tárgynak (jelesül a Magyar Gárda árpádsávos zászlajának – a szerk. megj.) félelemkeltő funkciót tulajdonítani, és ezért imádkozni".

Most vasárnap a Magyar Gárda újból avatóünnepséget rendez, Vona Gábor elnök nyilatkozata szerint az eseményen ismét jelen lesznek a nagy keresztény egyházak képviselői.

Szabó István püspök nyilatkozata:

Mint az közismert, 2007. augusztus 25-én a Budai Várban a Magyar Gárda zászlóavatásán egy református lelkipásztor is részt vett. Mint illetékes püspök az esetet kivizsgáltam, és az érintett lelkipásztorral levélváltásban, illetve személyes beszélgetésben igyekeztem tisztázni az ügyet. Ennek nyomán az alábbi közleményt hozom nyilvánosságra:

Csuka Tamás Vác-alsóvárosi lelkipásztor 2007. augusztus 25-én a Budai Várban tartott rendezvényen a református egyház jó rendjét mellőzve vett részt. E mulasztását belátva az illetékes lelkipásztort megkövette és tőle bocsánatot kért /ET 1994. II. 38.§.g./ Ugyanakkor vizsgálatom tárgyát képezte Csuka Tamás nagytiszteletű úr ezen rendezvényen történt megnyilatkozása is. Levélváltásunkban és személyes beszélgetésünkben tisztáztuk, hogy rendkívül félreérthető, mi több, a református hitelvekkel és kegyességgel ütköző bármely tárgynak félelemkeltő funkciót tulajdonítani és ezért imádkozni. Csuka Tamás nagytiszteletű úr 2007. szeptember 24-én kelt hozzám írott levelében e tévedését belátta, szerencsétlennek tartja, és ha valakit sértett volna, attól bocsánatot kér.

2007. október 1-én kelt levelemben a nagytiszteletű urat megintettem és arra buzdítottam, hogy igyekezzen az evangélium szellemében lelkipásztori hivatását teljes mértékben betöltve szolgálatát végezni. /ET 1994. II. 38.§. a,c/

Ezzel az ügyet a magam részéről lezártnak tekintem. Tanulságul még annyit kívánok megjegyezni, hogy miután a keresztyén ember nem mások félelméből merít bátorságot, hanem annak a Jézus Krisztusnak kegyelméből, Aki az erő, a szeretet és a józanság Lelkét adja nekünk, ezúton is buzdítom egyházunk minden szolgálattevőjét és tagját erre a lelkületre.

 

Nol, jaks

Címkék: Magyar Gárda, zászló