Monitor 9: A legborzasztóbb várakozásokat is felülmúlta

2008. február 7. - 14:13 | Külföld

Tegnap írták az ország alapiskoláinak kilencedikesei a Monitor 9 szintfelmérő teszteket, amely idén a nemzetiségi iskolák esetében egy tantárggyal, a szlovák nyelvvel is bővült. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének iskolaigazgatói testületénél érdeklődtünk.

Fibi Sándor, az Iskolaigazgatók Országos Szövetségének elnöke szerint alapvető pedagógiai elveket szegtek meg a feladatok összeállítói. „Az oktatásügyi miniszter mindenhol azt bizonygatja, hogy a vizsgáztatás nyelve az adott intézmény tanítási nyelve. Ehhez képest tegnap a matematikai feladatoknál az összes grafikon, diagram, kiindulási dokumentum szlovák nyelvű volt. Tehát a diákoknak nem csak gondolkodniuk kellett, hanem még fordítaniuk is, így egy művelettel többet kellett elvégezniük“ – kifogásolta Fibi, aki a dunaszerdahelyi Vámbéry-alapiskola igazgatója.

Néhol hatalmas bakik voltak az szlovák szövegek magyar fordításainál, példaként: az egyik számtani feladatnál olyan kifejezés olvasható, mint „erdősödöttség“. Elképzelhető, hogy a magyar iskolákra nézve a felsorolt hibák súlyosan befolyásolják az eredményeket. A szlovák nyelvű tesztek kitöltésénél a kérdések megegyeztek a szlovák tannyelvű iskolák kilencedikeseinek kérdéseivel. A kérdések így nem kapcsolódtak a magyar iskolák szlovák tankönyveinek tananyagához. Három olyan szakszöveget kellett megérteniük, majd ezek kapcsán 15 kérdésre válaszolni, melyeknek a megértése egy felnőtt esetében is minimum 7-8 percet venne igénybe, ráadásul a kifejezések nem tartoznak bele egy magyar, de néhol még egy szlovák diák szókincsébe sem. Az egyik szöveg például a szelektív szemétgyűjtésről szólt. A „znižujú“ szó szinonímáját kellett megtalálniuk a szövegben. A feladat helyes megoldása a „poddimenzujú“ kifejezés volt.

„Az oktatási minisztérium bármilyen céllal is csináltatta meg ezeket a teszteket a diákokkal, nem használhatja fel azokat általánosításokra és következtetésekre a magyar iskolákra nézve, mert a Monitor 9 semmilyen szakmai kritériumnak nem felelt meg. Ez nem a valós tudásszint felmérése volt“ – közölte.

Holnaptól a Pedagógiai Intézet honlapján már olvasható lesz az az útmutató, amely szerint a teszteket javítaniuk kell az iskoláknak szlovák és a matematika tantárgyakból.

(und)