"Hagyják abba a magyarnyelvű oktatás leépítését!"

2008. február 18. - 12:09 | Külföld
A hatalmon levő koalíció pártjai, a Szlovák Köztársaság kormánya és Oktatási Minisztériuma ne folytassa tovább a magyar anyanyelvű oktatás leépítését célzó, konfrontációt szító politikáját – áll Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének(SZMPSZ) közleményében.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmánya tudatosítja a magyar nyelvű közoktatásra kiható közállapot romlását, mely elsősorban az állami oktatásirányítás szakszerűtlenségének és túlzott ideológiai irányultságának a következménye. A pedagógusszövetség reformpárti, az iskolarendszer reformja mellett állnak, ám a minisztérium elképzeléseivel és terveivel egyáltalán nem tudnak azonosulni.

A mostani változások a szlovákiai magyar közoktatásra eddig negatívan csapódnak le a pedagógusok szerint. A földrajzi megnevezések tankönyvi használatával kapcsolatos miniszteri állásfoglalást elhibázottnak, a magyar kisebbség anyanyelvi használati jogainak korlátozásának tartják. Az SZMPSZ felszólítja a kormányt, hogy hagyja abba a konfrontációs politikát, és vessenek véget azoknak a folyamatoknak, melyek a magyar tanynelvű oktatás „szétverését“ célozzák meg.

Nehezményezik azt is, hogy az okatásügyi minisztérium eddig minden kérdésben figyelmen kívül hagyta a pedagógusszövetség véleményét, és, hogy csökkentették a minisztérium nemzetiségi osztályának szerepét.

Monitor 9

A tanárok a Monitor 9 tudásfelmérést is a magyarnyelvű oktatás elleni támadásnak tekintik. „Napjainkban megdöbbentő volt az a hatás, mely iskoláinkban a Felmérés 9 nevű tudásfelmérést kísérte. A szlovák anyanyelvű diákok részére készült szövegértési teszt megíratását a magyar iskolákban politikai célzatosságként értékeljük, mely a magyar anyanyelvű diákok szlováknyelv-tudásának minősítését hivatott, vagy lett volna hivatott szolgálni. A hemzsegő hibák miatt az egész felmérés szakmai színvonalát és a szervezés módját pedagógusaink és iskolavezetőink rendkívül negatívan értékelik“ – olvasható a szövetség honlapján.

(1/2) Cikkünk a következő oldalon folytatódik. Kérjük lapozzon előre: