A Magyar Antifasiszta Liga a szlovák-magyar viszonyról

2008. november 10. - 10:27 | Külföld
A szlovák és a magyar fasiszták, Josef Tiso és Andrej Hlinka gárdistáinak, valamint Szálasi Ferenc nyilas pártszolgálatosainak dicstelen követői, kiszámítottan aljas és nemtelen provokációkkal mérgezik a magyar-szlovák kapcsolatokat, mind a szlovák, mind a magyar nép számára egyaránt fontos és elengedhetetlen jó szomszédi viszonyt. Ehhez megkapják a támogatást mindkét oldalon.

Fico és Slota magyarellenes izgatásához, a magyar fasiszta csoportosulások, a magukat szurkolóknak álcázó, nacionalista, revansista, hordák, a nyilasok,és a Horhty terrorista különítményeseinek egyenruháját tudatosan utánzó maskarákban menetelők, a provokatív, irredenta fellépésükkel szolgáltatják az ürügyet.

A szlovák rendőri erők aránytalanul brutális fellépése pedig, a magyarországi nacionalisták számára nyújt hamis, álságos indokot a revansista, irredenta uszításhoz.
A két szomszédos ország népeinek túlnyomó többsége elutasítja a feszültségek, a provokációkkal mesterségesen keletkeztetett ellentétek szítását. A népek tudják, hogy az esztelen nacionalizmust felhasználó fasizmus milyen károkat, milyen pusztítást végzett az országaikban. Mindkét ország népei tisztában vannak azzal, hogy nem a szomszéd ország lakosai, nem az országában elő nemzeti kisebbségek az ellenségei, hanem a szegénység, az elszegényesedés, a szociális bizonytalanság.
A felemelkedésért folytatott küzdelem népeinknek közös érdeke és célja.

A felelős magyar politikai tényezők, az állam közhatalmát gyakorlók kötelessége, hogy fellépjenek a provokátorok ellen. Ezt a kötelességet semmiképpen sem befolyásolhatja, még kevésbé mérsékelheti az, hogy a szlovák kormányzat nemzetiségi politikája, a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása súlyos kívánni valókat hagy maga után.

A Magyar Antifasiszta Liga, mindkét nép érdekében és történelmi egymásra utaltságának szellemében, a magyar és a szlovák nép barátságát, gyümölcsöző gazdasági és kulturális együtt működését kívánja előmozdítani. Számit arra, hogy a hazájukat szerető és tisztelő szlovák nép, csak úgy, mint Magyarország patriótái megtalálják egymás közös nyelvét, a népek, a nemzetek barátságának, testvériségének nyelvét.

mti/para