Transzban Amerika - Obama beszéde

2009. január 20. - 19:53 | Külföld
"E napon befejezettnek nyilvánítjuk azokat a kicsinyes sérelmeket és hamis ígéreteket, a vádaskodásokat és elnyűtt dogmákat, amelyek túl hosszú ideje gúzsba kötötték a politikát" - jelentette ki negyedórás beszédében Barack Obama.

Arról beszélt, hogy Amerika fiatal és nagy nemzet marad, ugyanakkor figyelmeztetett, az utóbbiért meg kell dolgozni. Mint mondta, "Amerika soha nem a könnyű utat, az elégedettek útját járta, ez nem a gyávák (...) hanem a kockázatot vállalók útja volt".

Amerika a Föld legsikeresebb nemzete marad - mondta, utalva arra, hogy az amerikaiak ugyanolyan termelékenyek és találékonyak, mint a válság előtt voltak, az amerikai árukra és szolgáltatásra ugyanúgy szükség van, mint korábban. Hangsúlyozta, hogy véget ért a szűk érdekek érvényesítése és a kellemetlen döntések halogatása. "Mától össze kell szedjük, le kell poroljuk magunkat és hozzá el kell kezdenünk Amerika újraformálásához" - mondta.

A gazdaság helyzete bátor és gyors cselekvést igényel, "és mi cselekedni fogunk, nemcsak a munkahelyek teremtése érdekében, hanem hogy új alapot teremtsünk a növekedéshez" - mondta, s hozzátette, "utakat és hidakat, elektromos hálózatokat és digitális vonalakat építünk, amelyek táplálják a kereskedelmet és összekötnek bennünket". Mint sorolta: a tudomány az őt megillető helyre kerül, élni fognak a technika csodáival az egészségügyi ellátás javítására, munkába fogják a napot és a szelet, átalakítják az iskolákat és az egyetemeket az új kor követelményei szerint. "Minderre képesek vagyunk, és mindezt végre fogjuk hajtani" - mondta.

Obama azt is hangsúlyozta, hogy Amerika nem választja hamisan a védelme érdekében alapelveinek feladását, betartja a jogállamiság szabályait és tiszteletben tartja az ember jogokat. "Nem adjuk fel ezeket a haszonelvűség érdekében" - mondta, megtoldva azzal, hogy "Amerika a világon minden olyan nemzet és minden férfi, nő és gyerek barátja, amely, illetve aki a béke és méltóság elérésére törekszik". Mint mondta, Amerikát a hatalma egyedül nem képes megvédeni, és nem jogosítja fel arra, hogy kénye-kedve szerint cselekedjen, "biztonságunk ügyünk igazából, példánk erejéből fakad".

Közölte, hogy Amerika felelősségteljes módon meg fogja kezdeni a kivonulást Irakból, a régi barátokkal és egykori ellenségekkel fáradhatatlanul küzd majd a nukleáris fenyegetés csökkentésére. Kijelentette: "nem fogunk elnézést kérni életformánkért, nem fogunk meginogni védelmünkben, és azoknak, akik terrorral és ártatlanok legyilkolásával törekednek ügyük előmozdítására, azt mondjuk, a mi szellemünk erősebb és nem lehet megtörni, nem élhettek túl minket, legyőzünk benneteket". Kitért rá, hogy Amerika új módon fog közeledni a muszlim világhoz, a kölcsönös érdekek és tisztelet talaján.

Arra hívta fel végül Amerikát, hogy a közös veszélyek láttán, a nehézségek közepette reménnyel és becsületesen dacoljon a jeges áramlatokkal és vészelje át a viharokat. "Hadd mondhassák majd a gyerekeink gyerekei, hogy a megpróbáltatások idején nem adtuk fel utunkat, nem fordultunk vissza és nem is tétováztunk; Isten áldja Amerikát" - zárta beszédét az Egyesült Államok újonnan beiktatott 44. elnöke.

MTI/para