Boldoghy: Békés, csendes kulturális népirtás zajlik Közép-Európában

2011. december 15. - 16:59 | Külföld
Gál Kinga (Fidesz) és Bauer Edit (MKP)  néppárti európai parlamenti (EP) képviselő meghívására a szlovák állampolgárságától megfosztott szlovákiai magyar színészt, Boldoghy Olivért látta vendégül az EP kisebbségügyi munkacsoportja, csütörtöki strasbourgi ülésén.

Boldoghy Olivér előadásában felhívta a figyelmet az állampolgárságától megfosztott szlovákiai polgárok abszurd helyzetére. Szavai szerint "békés, csendes, kulturális népirtás zajlik Közép-Európában".

A fideszes Gál Kinga és a szlovákiai Bauer Edit (MKP) az Európai Bizottság beavatkozását kéri az ügyben.

Gál Kinga felvezetőjében a szlovák állampolgárságától néhány hete megfosztott 99 éves magyar tanító, Tamás Ilonka néni levelét olvasta fel.

"66 évig dolgoztam Szlovákia felvirágoztatásáért, fizettem az adót, de ezt megelőzően meg kellett tagadnom a nemzetiségemet, hogy boldogulhassak, és árván maradt gyermekeimet felnevelhessem. Most pedig le kell adnom a szlovák okmányaimat, mert 'elvesztettem' az állampolgárságomat. Az állampolgárság nem egy tárgy, amit el lehet veszíteni. Ezt az ország Alkotmánya is kimondja. Engem egyszerűen a szlovák állampolgárságomtól megfosztottak" - áll a levélben.

Bauer Edit ismertette a magyar és a szlovák állampolgársági szabályozást és az ügy hátterét. Kijelentette: bár az állampolgárság kérdése a nemzeti szuverenitás része, az sok esetben összeütközésbe kerülhet a közösségi joganyaggal. Kiemelte, hogy a jelenlegi szlovák állampolgársági szabályozás egyrészről komoly jogbizonytalanságot teremt, másrészről súlyos aggályokat vet fel az európai polgárság intézményével kapcsolatban is. Bauer Edit felhívta a figyelmet arra: állampolgárságuk elvesztésével a Szlovákiában élő polgároknak külföldiként kell újra letelepedési, munkavállalási és egyéb dokumentumokat kérvényezniük.

Boldoghy Olivér előadásában kiemelte, hogy a szlovák állampolgársági törvény rendelkezései nem csupán a szlovákiai magyar kisebbséget érintik, hanem mindenkit, aki szlovák állampolgársága mellett felvenne egy másikat. A felvidéki magyar színész emlékeztetett a szlovákiai magyarok elleni kormányzati intézkedések sorozatára, így az anyanyelvhasználatot pénzbüntetéssel sújtó szlovák államnyelvtörvény 2009-es megalkotására. Ismertette állampolgársága elvesztésének körülményeit és az azt követően előállt abszurd helyzetet: Szlovákiában töltött 40 évet követően, szülőföldjén vált idegenné. Igazolványai érvénytelenek, jogosultsága szociális és orvosi ellátásra kérdéses, valamint elvesztette szlovák választójogát is. Állandó letelepedési engedélyt kell kérvényeznie, ha munkát akar vállalni.

"Tulajdonképpen egy nem létező személlyé váltam Európa közepén a 21. században, mégpedig egyetlen alkotmányellenes törvény következtében" - mondta.

Boldoghy szerint a szlovák törvény célja, hogy megfélemlítse, elbizonytalanítsa a szlovákiai magyar kisebbséget, ezáltal nehezítve meg a magyar nemzetiség nyilvános megvallását.

"Szülőföldünkön másodrangú, haszontalan, sőt gyanús állampolgárok vagyunk. Az intézkedések miatt egyre kevesebben vallják magukat magyarnak a népszámlálásokon. Ez az oka annak is, hogy miért beszélhetünk újra békés, csendes kulturális népirtásról Közép-Európában" - jelentette ki.

Gál Kinga, a kisebbségügyi munkacsoport elnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy az a szlovák jogszabály, amely szankcióként használja az állampolgárság megvonását, amennyiben az adott személy felveszi egy másik uniós tagállam állampolgárságát, példa nélküli Európában, és nem csak az európai uniós elvekkel ellentétes, hanem a szlovák alkotmányt is sérti. A fideszes EP-képviselő elmondta, hogy az Európai Bizottsághoz fordulnak, annak véleményét kérve az ügyben.

A hozzászólások során Mészáros Alajos (MKP) szlovákiai magyar EP-képviselő szorgalmazta, hogy mihamarabb találjanak megoldást az alkotmánysértő gyakorlat orvoslására.

(MTI)