Gašparovičtól kér segítséget Lomnici és Tőkés a megvont szlovák állampolgárságok ügyében

2012. március 14. - 18:58 | Külföld

Ivan Gašparovič szlovák államfőhöz fordult Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Tőkés László európai parlamenti képviselő, a tanács tagja, azt kérve, járjon közbe azért, hogy a szlovák állampolgárságukat elveszítő magyarok az állampolgárság mellett valamennyi jogosultságukat visszakapják, és kártérítést fizessenek nekik.

Lomnici Zoltán és Tőkés László a hétfőn keltezett, az MTI-hez szerdán eljuttatott levelében kifejtette: huszonnégy magyar, aki megszerezte a magyar állampolgárságot, elveszítette a szlovákot.
Mint rámutattak, a szlovák alkotmány azonban kimondja, hogy akarata ellenére senki sem fosztható meg állampolgárságától, azt csak saját kérésre lehet elveszíteni. Így a szlovák hatóságok minden esetben "alkotmányellenesen intézkedtek", és a huszonnégy magyart "rendkívül súlyos erkölcsi és anyagi kár érte". Állampolgárságuk elvesztésével bejelentett állandó lakcímük is megszűnt, törvény alapján járó juttatásokat vontak meg tőlük, és a múlt szombati parlamenti választáson sem szavazhattak - tették hozzá.

Kiemelték, hogy a szlovák hatóságok eljárása az emberi jogok európai egyezményének rendelkezéseit is több ponton sérti, az érintettek hátrányos megkülönböztetése az egyezmény 14. cikkében, valamint a 12. kiegészítő jegyzőkönyvében meghatározott diszkriminációtilalomba ütközik.
Megjegyezték: Szlovákia nem biztosítja a jogot az dokumentumban foglalt hatékony jogorvoslathoz sem, továbbá sérül az egyezményben megjelölt, tulajdonhoz való jog is.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy Szlovákia az általa vállalt nemzetközi kötelezettségeket súlyosan megsértve "állampolgárait hontalanná tette saját hazájukban", és ennek következtében "az átélt lelki megrázkódtatások hatására" többeknek károsodott az egészsége is.

Az Emberi Méltóság Tanácsa vállalta, hogy felkérés esetén az érintettek érdekeit képviseli az Emberi Jogok Európai Bíróságán, és díjmentes jogi képviseletet biztosít. A keresetek egy része már megérkezett Strasbourgba, a többit hamarosan postázzák - közölték.

A levél írói szerint Szlovákia megítélését hátrányosan befolyásolná, ha a nemzetközi bíróság megállapítaná, hogy diszkriminálja állampolgárait, és súlyos erkölcsi és anyagi károkat okozott nekik. Ezért kérik a szlovák köztársasági elnök közbenjárását az emberi jogi sérelmek megszüntetéséért, azért, hogy az érintettek a szlovák állampolgárság mellett valamennyi jogosultságukat visszakapják, és a keresetekben megjelölt összegű kártérítést megfizessék nekik.

Külön kitértek az állampolgárságától életének 99. évében, "brutális érzéketlenséggel megfosztott" Tamás Aladárné nyugdíjas rimaszombati tanítónő ügyére, akinek esetében - mint írták - "az elemi emberiesség erkölcsi törvénye is sérelmet szenvedett".

Lomnici Zoltán és Tőkés László reményét fejezte ki, hogy Ivan Gasparovic "az egyetemes emberi jogok iránti elkötelezettségéről tanúbizonyságot téve" mindent megtesz azért, hogy a jogsérelem orvoslására ne kelljen hónapokat várni, és azt "ne egy nemzetközi fórum rendelje el".

Tamás Aladárné és 66 éves lánya tavaly októberben kapták meg magyar állampolgárságukat, s vesztették el egyúttal a szlovák állampolgárságot a 2010-ben életbe lépett vonatkozó szlovák törvény értelmében, amely szerint elveszíti eredeti szlovák állampolgárságát, aki önként újat vesz fel.
Pozsony válaszul fogadta el a jogszabályt arra, hogy a magyar parlament módosította a magyar állampolgársági törvényt, ennek alapján a határon túli magyarok egyszerűsített eljárással szerezhetik meg a magyar állampolgárságot.

Tamás Aladárné és családja korábbi közlése szerint a strasbourgi bíróságnak postázott kérelmük célja a szlovák állampolgárságuk, illetve állandó, rimaszombati lakcímük visszaszerzése (amelyet az előbbivel együtt automatikusan elvesztettek), kártérítési igény bejelentése, valamint a szlovák nemzeti jogrendben található "strukturális" problémák orvoslása.

A szlovák állampolgárságukat vesztett szlovákiai magyarok közül többen - köztük Tamás Aladárné és családja - kérte az Emberi Méltóság Tanácsának segítségét az Európai Emberi Jogi Bírósághoz benyújtott beadványának megfogalmazásához.

mti/para