Eurómilliárdok Afganisztánnak - a feltételek...

A nemzetközi közösség 16 milliárd dollárt ajánlott fel vasárnap a tokiói adományozói értekezleten Afganisztán fejlesztésére a következő négy évre, s ezt különböző feltételekhez kötötte öt területen, köztük a demokrácia, a női jogok és a korrupcióellenes harc területén. - HÁTTÉR

Létrejött egy mechanizmus e feltételek teljesülésének ellenőrzésére, s az érintett országok miniszterei kétévente meg fogják vizsgálni azt. Alább számba vesszük az adományozók főbb igényeit az afgán hatóságokkal szemben, ahogy azok a Tokióban elfogadott "Kölcsönös felelősségi keretegyezményben" megfogalmazódtak.
    
    Képviseleti demokrácia és pártatlan választások

- Közzé kell tenni már 2013 elején a 2014-ben és 2015-ben esedékes választások előkészítésének és idejének pontos rendjét;
- Ki kell dolgozni olyan választási rendszert, amely megbízható, a részvételt elősegítő és átlátható folyamatot biztosít.
    
    Kormányzás, jogállamiság és emberi jogok

- Javítani kell mindenki hozzáférését az igazságszolgáltatáshoz, különösen a nőkét;
- Biztosítani kell, hogy a nők teljes mértékben élhessenek gazdasági, társadalmi, polgári, politikai és kulturális jogaikkal;
- Tiszteletben kell tartatni minden állampolgár emberi jogait, lehetővé téve, hogy az Emberi Jogok Független Afgán Bizottsága és a nem kormányzati szervezetek végezhessék munkájukat;
- Létre kell hozni és meg kell erősíteni a korrupcióellenes harc jogi kereteit, kötelezve például a magas rangú tisztségviselőket, hogy minden évben tegyék közzé jövedelmüket.
    
    A közpénzek és a bankszektor átláthatósága

- Javítani kell a közpénzek kezelését és annak átláthatóságát;
- Erősíteni kell a bankszektor felügyeletét;
- Nemzetközi ajánlásokat kell érvényesíteni a pénzmosás és a terrorizmus pénzelése elleni harccal kapcsolatban.
    
    Közpénzek, költségvetés és önkormányzatok

- Emelni kell a beszedett adók mértékét a bruttó hazai termék jelenlegi 11 százalékáról 2016-ban 15, 2025-ben pedig 19 százalékra;
- Javítani kell a költségvetési előirányzatok teljesítését;
- Jogi keretet kell teremteni a kormányhivatalok szerepének tisztázásához országos, tartományi és helyi szinten.
    
    Kiegyensúlyozott és tartós növekedés és fejlődés

- Megfelelő forrásokat kell biztosítani az afganisztáni fejlődési célok megvalósítására az egészségügy, a nemek egyenlősége, az oktatás és az élelmiszer-biztonság területén;

- Kedvező környezetet kell teremteni a magánszektor kibontakozásához;
- Támogatni kell a beruházásokat az agrárszektorban, hogy az a növekedés egyik fő tényezőjévé váljon.

 - mti/para -

augusztus 13. - 14:53
Hova tűnt Marin Ljubičič?
Kellemetlen incidens vet árnyékot az új szezonban remekül teljesítő DAC szereplésére.