Magyarországon 3600 szlovák gyermek tanul szlovák nyelven

2012. október 11. - 14:21 | Külföld

A határon túli szlovákok közül Magyarországon tanul a legtöbb gyermek a saját anyanyelvén.

Összesen 3600-an vannak, míg Szerbiában 3062-en, 494-en Romániában, 153-an Lengyelországban. Mindezt Michal Kaliňák, az oktatásügyi tárca szóvivője közölte a határon túi szlovákok oktatásügyi helyzetéről és az egyetemi pozíciókra kiküldött szlovák nyelvi lektorok fellépéséről szóló jelentés alapján. Szlovák nemzetiségi iskolákon tehát Szerbiában, Horvátországban, Magyarországon, Lengyelországban, Romániában és Ukrajnában tanulhatnak a gyerekek.

Dušan Čaplovič leszögezte, hogy további európai és más országokban is érdeklődést mutatnak a szlovákok a szlovák nyelvű oktatás iránt, azt viszont elsősorban önkéntes alapon hétvégi iskolákon vagy nyelvtanfolyamokon tehetik meg. A miniszter közlése szerint főként azon országokban, amelyekbe 1989 előtt többen kivándoroltak - USA, Argentína, Kanada, Ausztrália - de olyanok is, ahová 1989 után a munka reményében költözött ki nagyobb számú szlovák közösség - Írország, Nagy-Britannia, Németország, Ausztria.

Amint azt Dušan Čaplovič hangsúlyozta, az oktatásügyi tárca kétoldalú nemzetközi egyezmények alapján pedagógusok alap- és középiskolákba való kiküldésével is próbálja segíteni a külföldön élő szlovákok kulturális identitásának megőrzését.

A 2011/2012-es tanévben az ilyen iskolákon összesen 12 szlovák pedagógus oktatott - négyen Magyarországon, ketten Romániában, öten Ukrajnában és egy Franciaországban.

Ugyanebben az akadémiai évben összesen 23 szlovák lektor tartott előadásokat világszerte összesen 15 ország egyetemein. Szlovák nyelvet elsősorban szlovakisztika keretein belül, vagy idegen nyelvként, esetleg interdiszciplináris tanulmányok keretein belül oktatnak külföldi intézményekben.

A szlovakisztika oktatása mintegy hatvanéves hagyományokkal rendelkezik Szegeden, Bukarestben, Ljubljanában és Budapesten. Egyetemi szinten összesen 1191 hallgatót tartanak nyilván, aki a szlovák nyelvet valamilyen formában, illetve szinten tanulja.

SITA/para