Kúria: jogsértő volt a TV2-n az Orbán-kormány kampánya

2014. március 18. - 19:09 | Külföld

A Kúria kedden hozott végzésében megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát és megállapította: a TV2 a kormány "Magyarország jobban teljesít" jelmondatú, 50 másodpercnyi, jelölőszervezeteket népszerűsítő műsorszáma közzétételével megsértette a választási eljárási törvényt.

Braun Róbert, az MSZP országos választmányi tagja és Szigetvári Viktor, az Együtt-PM szövetség társelnöke fordult az NVB-hez, mert a TV2 március 9-én kilenc időpontban tette közzé a kormánynak a "Magyarország jobban teljesít" szlogenű, 50 másodperc hosszúságú műsorszámait.

A beadványozók álláspontja szerint a műsorszám jelmondata azonos, illetve vizuális megjelenésében nagy hasonlóságot mutat a Fidesz és a KDNP által kiadott politikai hirdetésekkel. A beadványozók érvelése szerint a szolgáltató azzal, hogy egy olyan műsorszámot tett közzé, amely megítélésük szerint valójában politikai reklám, megsértette a választási eljárási szabályokat.

Az NVB a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy a műsorszámból és a közlemény tartalmából nem vonható le olyan következtetés, ami szerint politikai reklámról lenne szó, mivel a műsorszámban egyértelműen megjelölték, hogy a kormány megbízásából készült, benne jelölőszervezet, jelölt neve nem szerepel, nem hangzik el. A műsor az NVB megítélése szerint formai megítélése szerint inkább közérdekű közlemény, vagy társadalmi célú reklám volt.

Az NVB határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be az Együtt - A Korszakváltók Pártja, és kérte az NVB határozatának megváltoztatását és a jogsértés megállapítását.

A Kúria végzésében emlékeztetett: arról kellett döntenie, hogy politikai reklámnak tekinthető-e egy a kormány megbízásából készült műsorszám, amely olyan képi megjelenítést és olyan jelmondatot használ, illetve olyan népszerűsítést szolgáló fő üzenetet hordoz, amely képi megjelenítést és jelmondatot, valamint meghatározó politikai üzenetet választási időszakban egy jelölőszervezet is használ saját népszerűsítése érdekében.

Emlékeztettek: a Választási eljárási törvény (Ve.) szerint politikai reklám valamely jelölőszervezet népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.

A Kúria szerint a jogszabályokból nem olvasható ki az, hogy ha a kormányt népszerűsítő műsorszám egyben egy jelölőszervezetet vagy szervezeteket is népszerűsít, azok támogatására ösztönöz, azok célját, jelszavát népszerűsíti, akkor ez ne minősülhetne politikai reklámnak.

A jelen ügyben vizsgált műsorszám hiába felel meg a társadalmi célú reklám egyéb fogalmi elemeinek, ha egyébként a Ve. szerinti politikai reklám fogalmának megfelel, mert akkor politikai reklámnak kell tekinteni. Ez a megállapítás a közérdekű közleményekre is vonatkozik - állapította meg a Kúria.

A Kúria szerint tehát nem a megrendelő személye, hanem a műsorszám tartalma dönti el a minősítést, hogy valami politikai reklám-e.

A Kúria megvizsgálta az érintett műsorszámot és a kifogást tevők által csatolt óriásplakátot ábrázoló dokumentumot, amelyen szerepelt a kormánypártok emblémája, és megállapította, hogy a műsorszám fő üzenete, jelmondata, grafikai, vizuális kivitelezése, részben színhasználata oly mértékű egyezőséget mutat a kormánypártok, mint jelölőszervezetek saját népszerűsítésüket szolgáló fő üzenetével, jelmondatával, vizuális megjelenésével és részbeni színhasználatával, hogy az nyilvánvalóan alkalmas a Fidesz és a KDNP, mint jelölőszervezetek népszerűsítésére, támogatására való ösztönzésre, továbbá egyértelműen ezen jelölőszervezetek célját (rezsicsökkentés) és jelszavát (Magyarország jobban teljesít) népszerűsíti, és reklámhoz hasonló módon jelenik meg.

A nyilvánvaló azonosság azonban nem csak mérlegeléssel állapítható meg - olvasható a Kúria végzésében -, hanem a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján, amelyek szerint a Fidesz párt és frakciója a választási kampány céljára megvásárolta a kormánytól a "Magyarország jobban teljesít" kommunikációs kampánnyal összefüggő jogokat. Ebből egyenesen következik, hogy a két kommunikációs kampány lényegi azonosságának eredményeként ezek a kampányok - így az ügy tárgyát képező műsorszám is - egyaránt népszerűsíti mind a jelölőszervezeteket, mind a kormányt. Az előbbi tény pedig megalapozza a politikai reklámként való értékelést - foglalta össze a Kúria.

A Kúria megítélése szerint annak nincs jelentősége, hogy a kormánypártok emblémája nem szerepelt a reklámon, illetve nevük nem hangzott el.

A Kúria ezek alapján megállapította, hogy a MTM-SBS Televízió Zrt. az ügy tárgyát képező politikai reklám közzétételével megsértette a választási eljárási törvényt, mivel határidőig nem nyilatkozott arról, hogy biztosítani kívánja politikai reklám közzétételét, és ebben az esetben politikai reklámot nem tehet közzé.

A Kúria eltiltotta a szolgáltatót további jogsértéstől és kötelezte, hogy a végzés rendelkező részét a határozat közlésétől számított három napon belül a jogsértő közlésekkel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.

mti/para