Felavatták Turczel Lajos síremlékét

2008. november 22. - 12:27 | Kultúra
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága és Szalka Község Önkormányzata első ízben rendezte meg a neves irodalomtudósról és pedagógusról, Turczel Lajosról elnevezett tudományos és ismeretterjesztő irodalmi konferenciát.

Pénteken az Ipoly-parti település alapiskolájában Józsa János polgármester üdvözölte a résztvevőket, kiemelve a falu szülöttének lokálpatriotizmusát, hagyománytiszteletét.Az előadók közül először Mészáros András beszélt a tanár és irodalomtudós Turczel Lajosról, Filep Tamás Gusztáv a 2007-ben elhunyt alkotó személyiség históriai képét vázolta fel az első két szlovákiai magyar kisebbségtörténeti korszak szellemi életéről, Liszka József referátumában a szlovákiai magyar tudományos irodalom és tudományos élet alakuló rendszerével foglalkozott. A továbbiakban Koncsol László emlékképeket idézett föl egykori tanáráról, Lacza Tihamér a rendszerváltástól a napjainkig tartó időszak szlovákiai magyar ismeretterjesztő irodalmáról készült leltárt ismertette, Tóth Pál Péter szociológus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tagja, tudományos főmunkatárs A hálózati és integrált kutatás esélyei a magyar tudományosságban címen tartott előadást.A konferencián Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának elnöke bejelentette, hogy a SZMÍT keretében megalakult a Tudományos és Ismeretterjesztő Irodalom Szekció, illetve hogy megalapították a Turczel Lajos-díjat. A díj alapszabályzatát Pénzes István ismertette a tanácskozás résztvevőivel.A szalkai temetőben a délutáni órákban felavatták Turczel Lajos síremlékét, Nagy János szobrászművész alkotását. Ünnepi beszédet Duba Gyula József Attila-díjas író mondott, aki egyebek mellet hangsúlyozta: „Emléke előtt fejet hajtva átérezzük művének súlyát. Rádöbbenve, hogy valahol mélyen szellemisége és tartása bennünk él! Kor- és sorstársaiban, tanítványai ezreiben, kultúránk igaz értékeiben él tovább! Földijeként az alsó Ipoly- és Garam mente regionális szellemi alapozójának is érzem őt, a palóc mentalitás nyugati nyúlványát képviselő, meghatározó gondolkodónak. Ez a táj, talán nagyobb nyitottsága, felvonulás-területe volta okán kevésbé él egységként a köztudatban! Annál nagyobb elismerést és tiszteletet érdemel szülőfaluja, Ipolyszalka önkormányzata és közössége, hogy magukévá teszik Turczel Lajos szellemi örökségét és emlékét hagyományként kívánják gondozni, megőrizni, éltetni tovább!“


A Turczel-díj a névadó irodalomtudóst ábrázoló emlékplakettből, díszoklevélből és pénzjutalomból áll. A pénzjutalmat Szalka község, illetve a jogutód család tagjai biztosítják.(lelkes)