VI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia Komáromban (FTDK)

2010. október 16. - 17:15 | Kultúra
A konferencián a szlovákiai és csehországi felsőoktatási intézmények hallgatói vehettek részt. Az FTDK-ról az esemény szervezőjét, Tóth Tímeát, a Diákhálózat elnökét kérdeztük.

Tóth elmondta, hogy az Agora iroda egyik munkatársa vetette fel, hogy

magyarországi mintára rendezzenek Szlovákiában is tudományos

konferenciát a diákok részére.

Fontos ezt a hagyományt folytatni, mert évről évre egyre több diák

kapcsolódik be, a rendezvény megmozgatja a tanulni és kutatni vágyó

egyetemistákat. Fontos az, hogy akik Szlovákiában és Csehországban

tanulnak, magyar nyelven is folytathassanak tudományos tevékenységet.

A hallgatók a  konferencia által gyakorolhatják szakterületük magyar

terminológiáját. Ez azért fontos, mert a legtöbb egyetemen nem

foglalkozhatnak a szakmájukkal magyar nyelven és nincs lehetőségük

magyar tanárokkal konzultálni. Akik nap mint nap szlovákul tanulnak

igy lehetőséget kapnak arra, hogy magyar nyelven művelhessék

szakmájukat és magyar szakemberek vezetése alatt folytassanak

tudományos munkát, mondta el Tóth.

A Diákok munkáját első körben két szakember véleményezi, ők fejenként

ötven pontot adhatnak a pályamunkákra. A  konferencián pedig egy

szakmai zsűri előtt kell megvédeniük a hallgatóknak a munkáikat. Erre

ugyancsak ötven pontot kaphatnak.

Az FTDK-t a Diákhálózat (DH) a cseh és magyar egyetemeken tanuló

diákokat tömörítő intézmény szervezi. Idén már második alkalommal a

Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatával karöltve sikerült az

eseményt megvalósítani. A rendezvény partnere a Selye jános Egyetem

(SJE), a Rákóczy Szövetség, magányszemélyként a SJE Rektora jelentős

ösztöndíjjal támogatta az eseményt, valamint még több könyvkiadó, ugy

mint a Kalligram Kiadó, Kultura Könyvesbolt, és több intézmény, úgy

mint a Fórum Intézet, valamint a Közép-európai Tanulmányok Karának

Magyar Nyelv és IrodalomTanszéke, valamint két ipolysági könyvesbolt  

könyveket ajánlott fel a résztvevőknek.

Az FTDK szakmai hozadéka, hogy a résztvevők olyan  tapasztalatokat

szereznek a kutatómunkáról, amelyek esetenként alaposabbak is

lehetnek, mint amire a hallgatóknak az egyetemi képzésben lehetőségük

van. Ezen felül publikációs lehetőséget szeretnénk biztosítani a

résztvevőknek. Ezt idén elektronikus formában sikerült megvalósítani,

így a konferencia anyagai a Diákhálózaton keresztül érhetőek el,

tette hozzá a DH elnöke.

A tudományos pálya nem mindig vonzó a fiatalok számára, ezen is

szeretne  változtatni az FTDK. A konferencia fontos célja, hogy

segédkezzen a szlovákiai magyar tudományoss élet kialakitásaban és

ujratermelésében.

A nevezés feltétele olyan diáktudományos tevékenységet dokumentáló

pályamunka, amely önképzési céllal készült. A nevezési feltételek

között szerepelt, hogy a résztvevő rendelkezen egy pályamunkával,

amelyet a 2010-es évben mutattak be egyetemi, kari vagy tanszéki

Tudományos Diákköri Konferencián.
Az a hallgató, aki a kari vagy tanszéki fordulón helyezést ért el,

benevezhetett a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára. Az

FTDK-n legjobb helyezést elérő hallgatók az Országos Tudományos

Diákköri Konferenciára juthatnak tovább.

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek

Tudományos Diákköri Konferenciát, egyenesen az FTDK-ra

jelentkezhettek. Dolgozatukhoz egy olyan ajánlást kellett csatolniuk,

amely az általuk preferált szakterületük szakembertől származik, és
hitelt érdemlően bizonyítja a dolgozat FTDK-ra való benyújtásának

jogosságát.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége magyar anyanyelvű

vagy magyarul értő szakembert megszólítani,aki a munkáját az FTDK-ra

ajánlhatná, a Diákhálózat segített dolgozatot a megfelelő szakember

felé közvetíteni.

A konferencia rendezés során azon diákok részvételére is számítottak,

akik anyaintézményük ŠVOČ (Śtudentská vedecká odborná činnosť)

elnevezésű rendezvényére készítetek pályamunkát.