OPUS 20: tanulmány a kommunista korszak Dunaszerdahelyéről...

Az idei ötödik szám bővelkedik versfordításokban és tanulmányokban a költészetről. Két külön blokk is a költészet és más műfajok, elméletek viszonyát vizsgálja.

Versfordítások: Az első részben Tristan Tzara, Ion Vinea, Miroslav Válek és Ion Mureşan verseit olvashatják magyarul Balázs F. Attila, Merva Attila és Balázs Boróka tolmácsolásában.

A második, amely ( akárcsak a negyedik ) a blokk a Költészet és... címet viseli, három tanulmánnyal:  L. Varga Péter Költészet és médiumok. Adalékok a kortárs történeti narratíváihoz című tanulmánya után Csehy Zoltán a költészet és az opera kapcsolatáról ír            ( Drámai verspreparátumok – az operaszínpad mint a versértelmezés tere ), végül pedig Keserű Józseftől olvashatjuk a Költészet és térbeliség című tanulmányát, Gaston Bachelard filozófus A tér poetikája című művéről.

A két tanulmányblokk közé a Fikciók kerültek, köztük három prózával: Kötter Tamástól a Prága, Janković-Izsó Nórától a Kulcs, végül Mester Györgyitől a Kívánj valamit, ha mersz... című novellák olvashatóak.

A folytatásban a hálozatelméletet, a gasztronómiát és asztrofizikát állítják párhuzamba a költészettel,  név szerint Németh Zoltán: Költészet és nemiség. Hálózatelmélet és irodalomtörténet-írás; Benyovszky Krisztián: Költészet és gasztronómia; valamint H. Nagy Péter: Költészet és asztrofizika. Lélektől lélekig.

Végül, ahogy megszokhattuk Palimpszeszt, benne Vajda Barnabás tanulmánya A kommunista korszakbeli Dunaszerdahely mint járási központ címmel, majd Baka L. Patrik recenziója Felvidéki vagyok, vagy szlovákiai ? című Porpély Árpád, Simon Attila és Szarka László kötetről ( Múltunk itélőszék előtt – felmentenek valahova? ). A blokkot Szalay Zoltán A kormányzó könyvtára című kötetéről írt kritikával zárja Keserű József és Merva Attila ( A szigetvilág ).

A lapszámot Pézman Andrea műveivel illusztráltuk, a képzőművészt Hushegyi Gábor mutatja be.

A címlapon és hátlapon 3D>html< (végtelen könyv) – részlet, maratás papíron, 20120, fotó: Marko Horban.

Az OPUS két melléklete közül a Peronban a Fiatal Írók Körének szerzői olvashatók, sorrendben: Angyal Sándor, Bolla Dávid Kopy, Gužák Klaudia, Haizok Melinda, Hajtman Kornél, Miklós Zoltán, Mucha Attila, Nagy Hajnal Csilla, Rajkovics Péter, Tóth Bettina, Vida Barbara és Vida Nikoletta. Összeállította: Csanda Gábor.

A másik melléklet a szeptemberi Litera-túra irodalmi rendezvényről tudósít illetve Zsűri-dillemák címmel megjelent Vida Gergely értékelése a 2012-es Pegazus Alkotópályázatról. Összeállította: Nagy Erika.

 -tzs/para -