Elhunyt Bereck József Madách-díjas prózaíró, publicista, szerkesztő - 67 évet élt

2013. január 16. - 20:08 | Kultúra

DUNASZERDAHELY – 67 éves korában elhunyt Bereck József, barátunk, nagyrabecsült kollégánk, Madách-díjas prózaíró, publicista, szerkesztő, a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának tagja.

Bereck József 1945.03.09-én született a dunaszerdahelyi járásbeli Albár községben. Középfokú tanulmányait a dunaszerdahelyi magyar tanítási nyelvű gimnáziumban abszolválta, miután 1963-ban leérteségizett, a nyitrai Pedagógiai Főiskola hallhagtója volt 1966-ig.

1971-ben került a Csallóköz – Žitný ostrov járási, majd regionális hetilaphoz, ahol nyujgdíjazásáig kitartott. Időközben az 1990-es évek elején a Nap című lap szerkesztőjeként is írt közéleti publicisztikát.

Bereck József 2007-től a Paraméter kulturális és sportrovatának munkatársaként tette a dolgát a tőle megszokott szakmai alázattal.

Szépírói munkássága is igen jelentős, 1974 és 1994-ben a Szlovák Irodalmi Alap nívódíjával jutalmazták, 1998-ban pedig Madách-díjat kapott.

Temetése időpontjáról és helyszínéről később tájékoztatunk.

Fő művei:

Önálló publikációk:
1. Vihar előtt. Elbeszélések. Madách, Pozsony 1974.
2. Öregem, az utolsó. Regény. Uo. 1977.
3. Vereség és kilenc más elbeszélés. Uo. 1981.
4. Chvíle lásky. Válogatott elbeszélések. Ford. Karol Wlachovský. Uo. 1984.
5. Indulatos ébredés. Vallomásos próza. Uo. 1988.
6. Végső visszaszámlálás. Válogatott és új elbeszélések. Nap, Dunaszerdahely 1993.
7. Biliárd néhány hős emlékének. Három novella. Uo. 1995.Bibliofil válogatás
8. A galambszelídítő AB-ART, Pozsony 1997.
9. Elvonási tünetek Nap, 2000.
10. Meseenciklop. Nap. 2005.

Antológiák:
1. Fekete szél. Fiatal szlovákiai magyar prózaírók antológiája. Madách, Pozsony 1972.
2. Biliard na pamä» niekoµkých hrdinov. Prózaantológia szlovák nyelven. Uo. 1976.
3. A Csallóköztől a Bodrogközig. Vers- és prózaantológia. Uo. 1977.
4. Rogyinna kronika-Családi krónika. Csehszlovákiai magyar írók prózaantológiája ukrán nyelven.
5. Csehszlovákiai magyar elbeszélők 1919–1989, Széphalom, Budapest 1992.
6. Vámbéry Antológia 2000. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2000.
7. Magángaléria. Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2004.
8. 1111, Csallóköz-Partium. Lilium Aurum, 2003.

Műfordítások:
1. Ladislav Ballek: Posta délen. Elbeszélések. Madách, Pozsony 1979.
2. Jozef Gregor Tajovský: Zavaros örökség. Színmű. Kassa 1980.
3. Agyaghegedű. Szlovák prózaantológia. Társfordító. Uo. 1982.

szmit/para