Arany János örökében – Magyarország határain túli magyar kutatók akadémiai elismerése

2013. május 8. - 18:56 | Kultúra

A hagyományokhoz hűen idén is Arany János-díjjal és Arany János-éremmel ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia a határon túli kutatók értékteremtő tudományos munkáját.

Weszely Tibor matematikus az MTA 184. közgyűlésének nyilvános ünnepi ülésén vehette át az Arany János-életműdíjat, öt külhoni tudósnak pedig a Külső Tagok Fórumán adta át a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke.

Az Arany János-díj célja olyan külhoni magyar tudósok, kutatók elismerése, akik jelentős tudományos életművet tudhatnak magukénak, kiemelkedő tudományos eredményt értek el, illetve fiatal kutatóként jelentős teljesítménnyel büszkélkedhetnek. Az Arany János-érem olyan külhoni magyar tudósok, kutatók kitüntetésére szolgál, akik a külhoni magyar tudományosság és közösség ügyének előmozdításában – a tudományos közélet szervezésében, irányításában, a felsőoktatásban, a tudományos könyvkiadásban, a muzeológiai, levéltári, könyvtári munkában, a tudományos ismeretterjesztésben – szereztek kiemelkedő érdemeket. Az Arany János-érmet 2002, az Arany János-díjakat 2004 óta ítéli oda az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság az MTA, valamint az Elnöki Bizottság tagjainak javaslata alapján. Az elismeréseket évente egy alkalommal, a májusi közgyűlésen adja át az Akadémia elnöke.

2013-ban Arany János-életműdíjban Weszely Tibor, a matematikai tudomány doktora, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanára részesült a magyar matematikatörténet kutatásában, különösképpen a Bolyai-kutatásban elért forrásértékű eredményeiért, geometriai kutatásaiért és több mint félévszázados kiemelkedően eredményes oktatói tevékenységéért.

Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjjal tüntették ki Tánczos Vilmos néprajzkutatót, az Erdélyi Múzeum-Egyesület tagját, a Magyar Néprajzi Társaság külföldi levelező tagját, az MTA Kolozsvári Területi Bizottsága Néprajzi Szakbizottságának elnökét, több magyarországi egyetem vendégprofesszorát. A tudós, akinek szűkebb kutatási területe az archaikus népi imádságok, a moldvai csángók népi vallásossága, a moldvai magyarok kultúrájának és nyelvének leghitelesebb kutatója, hírvivője: kellően közeli ahhoz, hogy megértse és megértesse másokkal, amivel foglalkozik, és kellően távoli is egyben, hogy megőrizze tisztánlátását.

Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjban részesült L. Juhász Ilona, a magyar néprajzkutatás nemzetközi mércével mérve is jelentős szlovákiai képviselője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának tudományos kutatója, a Magyar Néprajzi Táraság külföldi levelező tagja, az MTA köztestületének tagja. L. Juhász Ilona kutatói habitusára a holisztikus szemlélet jellemző. A néprajz hagyományosnak mondható módszereinek alkalmazása mellett szokatlan alapossággal és mélységben hasznosítja a korabeli sajtó szolgáltatta adatokat éppúgy, mint a mai médiákból nyerhető információkat.

Arany János Fiatal Kutatói Díjjal ismerték el Dudás Attilát, az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének adjunktusát, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnökségi tagját, titkárát, az MTA külső köztestületének tagját. A fiatal kutató szűkebb szakterülete a kötelmi jog, az általános kodifikációtörténet, eddig 49 tanulmányt, cikket, szakfordítást, polémiát, illetve tudománynépszerűsítő munkát jelentetett meg szerbiai és magyarországi tudományos és szakmai folyóiratokban, heti- és napilapokban. A vajdasági fiatal magyar értelmiség jeles képviselője mind szakmai, mind közéleti munkájával segíti a régió magyar tudományosságát.

Arany János-érmet vehetett át Tóth János matematikus, a komáromi Selye János Egyetem rektora. Fő kutatási területe a valós függvényelmélet, az analitikus számelmélet és a sorozatok eloszlása, eredményeit hetven, angol nyelvű dolgozatban publikálta, amelyeknek több mint a fele rangos impaktfaktorú folyóiratban jelent meg. A kutató fáradhatatlanul dolgozik a felvidéki magyar reálértelmiség új generációjának kinevelésén, a Selye Egyetem minőségi és kínálati fejlesztésén, a szlovákiai magyar felsőoktatás integrációján, valamint szakmai munkásságával a kelet-közép-európai tudósok egyre eredményesebb szakmai együttműködésén, egyaránt szolgálva a régió és az egyetemes tudományosság érdekeit.

Arany János-éremmel tüntették ki Záborszky Lászlót, a Rutgers Egyetem Idegtudományi Intézetének laborvezető egyetemi tanárát, az MTA külső tagját, akinek felfedezései nyomán számos, egymással összefüggő, rejtett agyi működés megismerése vált lehetővé, kezdve a szelektív figyelemtől, a kábítószerfüggés kivédésén keresztül egészen az Alzheimer- és a Parkinson-kór megelőzéséig. Munkássága agykutatóként és a Nyugati Magyar Tudományos Társaság megalapítójaként egyaránt kiemelkedő. Szakmai és közéleti eredményei segítik a magyar tudományos világ integrációját, gyarapítják a magyar és nemzetközi tudományosságot.

mta/para