Nyárutó könyvvel

Somorjai olvasóival találkozott Gabriela Revická írónő a honismereti ház udvarán.

Nyárutó könyvvel

A szlovák prózaírónő bemutatta könyveit, beszélt hallgatóságának eddigi életpályájáról, az irodalom iránt érzett vonzalmáról.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár nyár végi rendezvényét októberben követi egy másik a bibliotéka épületében.

(l)