Nem buta, „csak“ politikus*

Barak László | 2007. október 14. - 19:09 | Vélemény

Marek Maďarič, a szlovák kulturális miniszter, a Smer alelnöke a közszolgálati rádióban kijelentette, a második világháború után egyetlen embert sem deportáltak Magyarországra azért, mert magyar nemzetiségű volt, s Csehszlovákiából csak az árulókat és a kollaboránsokat költöztették Magyarországra…

Nos, ez az első látásra abszolúte fölháborító állítás elvileg igaz. Legalább is abban az értelemben, hogy nyilván aligha akadt a mintegy 600 ezer magyar között sok olyan egyén, akik ne üdvözölték volna annak idején, hogy a Csehszlovákiának ítélt „ Felvidék visszatért az anyaországhoz“... Féltve őrzött családi fotóim között erre nézvést személyes bizonyítékom is van, mégpedig egy fénykép, amely egy virágos díszkapu alatt álló hokedlit ábrázol. A családi fáma szerint, jó apám, akkor még tízéves gyerekként, bizony ezen a hokedlin állva szavalta el a Nemzeti dalt, amikor bevonultak Muzslára Horthy Miklós katonái... Csak politikai nézőpont kérdése, hogy nem egy árulás, netán kollaboráns cselekmény követett-e el az apám akkor…?

Kizárólag nézőpont kérdése azonban az is hogy áruló és kollaboráns volt-e tulajdonképpen az egész szlovák nép úgy, ahogy van, hiszen a szlovák fasiszta állam polgáraiként épp olyan szövetségesei voltak Adolf Hitleréknek, mint Horthy magyarjai, a „visszatért felvidékiekkel együtt.

Nos, ugye milyen ostoba következtetésekre csábíthatja az embert, ha a történelembe utólag, mégpedig saját aktuális napi igényei szerint igyekszik belebarmolni?

Marek Maďarič, kijelentése tehát a legnyomósabb érv amellett, hogy a politikusok – nemzetiségre való tekintet nélkül(!) – tökéletesen alkalmatlanok bármilyen történelmi vonatkozású probléma megoldására. Következésképpen, le kell tiltani őket az efféle cselekményekről! Vagy azért, mert a politika általában szellemi nyomorba dönt, vagy azért, mert a politikusok szinte valamennyien eleve arra utaznak, hogy célirányosan, mégpedig csakis önérdekből, átverhessék mindenkori lehetséges választóikat. Hiba lenne hát e konkrét esetben is azt feltételezni, hogy Marek Maďarič annyira buta ember, amennyire azt szóban forgó kijelentése nyomán esetleg feltételezni lehet. Inkriminált kijelentésével ugyanis egészen biztosan „csupán” azoknak a lehetséges választópolgároknak a szellemi szintjére akart lesüllyedni, akikről azt feltételezi, hogy mindenkor mozgósíthatóak a legkülönfélébb vélt- és valós ellenségekkel szemben… Fájdalom, be kell látni, hogy ilyenek emberek bizony vannak bőven Szlovákiában is. Nem csoda hát, hogy jellemzően épp ebből a tényből indulnak ki a populizmus, és a demagógia lehető legalattomosabb és legcsököttebb letéteményesei, vagyis a folyamatos népbutításra építő politikusok. A helyzet pedig sajnos azért marad még jó ideig reménytelen, mert a szélhámosoknak egészen addig „igazuk van“, amíg akad kuncsaftjuk...

Barak László

*A írás megjelent az Új Szó hétfői számában is