Bugárt vissza!

szilva | 2007. december 5. - 10:44 | Vélemény
Hadd szögezzem le a legelején, hogy némi balladai homály lengi körül a mai nap szlovákiai magyar politikai slágerét, a Focus közvélemény-kutató ügynökség felmérését a Magyar Koalíció Pártjának jelenlegi helyzetéről.


Csáky Pálnak abban teljesen igaza van, hogy bizony tisztázni kellene, kik voltak a megrendelők. Miként kívánatos lenne az is, ha az aránylag könnyen körülhatárolható személyek nyíltan színt vallanának: milyen céllal szánták el magukat erre a lépésre. Elvben négy indíték jöhet számításba. Az első majdnem teljesen kizárt, mert az ügynökség feltehetően nem önszántából látott neki a felmérésnek. Nem valószínű a másik lehetséges indok sem, mert az egyelőre ismeretlen illetők aligha gondolkodnak újabb hazai magyar párt megalakításában, ami egyébként Bugár Béla korábbi nyilatkozatai szerint is politikai öngyilkosság lenne, s ő személy szerint sosem vetemedne ilyesmire. Esetleg létezhetnek olyan érdekcsoportok, amelyeknek nem érdeke, hogy csituljon a feszültség a Magyar Koalíció Pártjában, ezért a nyilvánosságra hozott adatokkal igyekeznek felturbózni a viszálykodásokat, nem hagyják nyugton Csáky Pált.

Jómagam a negyedik változatot tartom a legvalószínűbbnek. Éspedig azt, hogy akadnak olyan felelős személyek, akik valóban kíváncsiak a szlovákiai magyarság közérzetére, a közhangulatra és arra is, hogy miként vélekedik a gyalogpolgár a Magyar Koalíció Pártjában bekövetkezett személycserékről, irányváltásról, s mindezekkel együtt ennek a politikai tömörülésnek a jelenlegi politizálásáról. S mennyiben egyezik a párt különböző szintű vezetőinek és a többi hazai magyar választópolgár helyzetértékelése.

Ebből a szempontból sok megszívlelendő tanulsággal szolgálnak a nyilvánosságra került adatok, amelyeknek hitelességéhez kétség nem férhet. Erre a kutatást végző ügynökség eddig kivívott rangja a legfőbb biztosíték. Nyilvánvalóan az a legsúlyosabb következtetés, hogy a megkérdezettek, vagyis a szlovákiai magyarság nagy többsége máig nem tud napirendre térni Bugár Béla leváltása fölött, akinek a népszerűsége csaknem töretlen. Az MKP támogatottsága viszont nélküle jóval alacsonyabb szintű.

Elsősorban ezen a nyugtalanító helyzeten kellene mielőbb változtatni. Magyarán: nem szivart és tiszteletbeli elnöki funkciót és egyéb megalázó lehetőséget kellene kínálni Bugár Bélának, hanem kihasználni jelentős politikai tapasztalatait, támogatottságát személyes koalíciós potenciálját. Erre nemcsak pártelnökként képes. Nagy felelőtlenség és politikai baklövés ellehetetleníteni, kihagyni őt az MKP stratégiájának kimunkálásából, abból a soron következő választásokra készülődő szellemi építkezésből, amelynek elvégzése minden ellenzéki párt kötelessége. Tisztességes szlovákiai magyar politikus nem mesterkedhet puccsban, kiszorítósdiban, tervei között csakis az együttműködés, szellemi erőnk egyesítése szerepelhet. Az MKP jelenlegi vezetésének feladata megtalálni ehhez ama bizonyos modus vivendit, amely kölcsönös jóakarattal valóra váltható.

Több alázatot a szlovákiai magyarság iránt, s kevesebb hiúságot, uraim – sugallja ez a felmérés, amelynek ereje, hitele még nagyobb lehet, ha a megrendelők mielőbb kilépnek a névtelenségből.

Címkék: Bugár Béla