Drogovó, Hitler, Duray meg Čaplovič

Barak László | 2008. február 20. - 15:07 | Vélemény

Ďušan Čaplovič vélhetően egy olyan ember, aki nem szokott szabadidejében Slota-mód lerészegedni, hogy aztán a legkevésbé sem beszámítható állapotban beleokádjon a médiába… Persze ettől még lehet egy olyan gyakorlott zugivó is, akin ugyan külsőleg nem látszik meg a bor- vagyis a borovicskagőz, ám olyan vegyi folyamatok zajlanak a fejében, amilyenek általában a részeg embereket jellemzik.

Jóindulatúan induljunk azonban ki abból a feltételezésből, hogy a szlovák kormányfő helyettese színjózanul sütötte ki és mondta bele az éterbe azt a hülyeséget, hogy Koszovó függetlenné válása azért aggályos számára, mert Duray Mikós meg Csáky Pál azt az Adolf Hitler által használt (sic!) kifejezést alkalmazza a szlovákiai magyarok gyűjtőfogalmaként, hogy „magyar közösség”, sőt „nemzeti kissebség”. A „nemzetiségi kisebbség” kifejezés helyett… Emberünk egy szlovákiai kereskedelmi tévé vitaműsorában nyilatkozott így, megmagyarázandó, hogy a szlovák politikusok miért helytelenítik Koszovó függetlenségének kikiáltását. Ilyen ellenérvként hangzott el Čaplovič szájából a Drogovó kifejezés is, amellyel arra akart utalni, hogy az albánok „kollektíve“ bűnösök az illegális európai drogüzletben…

Tegyük föl, hogy Čaplovič – annak ellenére, hogy társadalomtudományi, azaz történészi képzettsége van – nincs tisztában a vonatkozó nemzetközi szakterminológiával. Amely, a nemzeti kisebbség szókapcsolattal ellentétben, nem ismeri a kizárólag a szlovák nyelvben használatos „nemzetiségi kisebbség“ kifejezést.

Két dolog következhet mindebből. Az egyik, a társadalmi szempontból szerencsésebb végkövetkeztetés az, hogy Čaplovičnál nincsenek otthon az emeleten, magyarán, megzavaradott. A másik azonban már-már hitleri mértékű bűncselekményt sejtet, ami viszont beláthatatlan következményekkel járhat. Koszovó Drogovónak történő minősítése ugyanis már-már fajelméleti határokat súrol. Duray és Csáky Adolf Hitlerrel történő rokonítása a nemzeti kisebbség kifejezés használata kapcsán pedig legalább olyan fajsúlyú népbutítás, sőt célirányos rémhírterjesztés és bujtogatás, mint amilyen annak idején a Reichstag fasiszták általi felgyújtása volt…