Szlovák nacionalisták, magyar nyomásgyakorlók

szilva | 2008. március 27. - 11:01 | Vélemény
Amióta újraindultak a néhai Csehszlovákiában – vagyis csaknem hatvan éve – a magyar tannyelvű iskolák, azóta a szlovák nacionalisták a megszüntetésükre törekszenek.

Egyik álságos érvük újra meg újra az, hogy az anyanyelvi oktatásban részesülő diákok nem sajátítják el kellő szinten a többség nyelvét, az ő fogalmazásuk szerint az államnyelvet. Látszólag merő jóakaratból, féltésből igyekeztek bevezetni a múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben a kétnyelvű, Eva Slavkovská dáridózása idején pedig az alternatív oktatást, amelynek egyes elemei most ott rejtőznek utódjának, Ján Mikolajnak az oktatásügyi reformtervezetében. Ján Slota nagy haverja egyelőre óvatos duhaj: hivatalosan csak a szlovák nyelv oktatásának óraszámát akarja növelni. Már a kiselsősöknél is, akiknek ekkor leginkább írni és olvasni kellene megtanulniuk. Anyanyelven, hogy azután erre a szellemi, nemzeti fundamentumra építkezhessenek. Azaz megtanuljanak szlovákul, de angolul, németül, „informatikául” és más tantárgyakat is. Mert mindannyian azt szeretnénk, hogy gyermekeink és unokáink olyan műveltséget szerezzenek, amellyel boldogulnak. Nemcsak idehaza, de egész Európában, sőt: akár távolabb is. Ehhez pedig nem csak szlovákul kell tudni.

Mikolajéknak merőben más a célja. Ők szemellenzősen és zsigeri elfogultsággal mindössze a szlovák nyelv óraszámának növelését akarják kierőszakolni a magyar és az ukrán tannyelvű iskolákban. Leginkább az anyanyelv oktatásának a rovására. Ezért követték el azt az övön aluli ütést, amikor olyan témákról irattak felmérő tesztet a szegény kilencedikesekkel, amelyek nem is szerepelnek a magyar iskolák tananyagában. Nyilvánvalóan azért cselekedtek ilyen galád módon, mert álnok módon igy is érvet, indokot kerestek és találtak annak bizonyítására, hogy a magyar gyerkőcök gyengén beszélnek és értenek szlovákul.

Látszólag a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a többi hazai magyar civil szervezet nem tehet mást, csak azt amit szerdán meghirdetett: tehát egyezkedni akar, s végső esetben polgári engedetlenséget hirdetni és levezényelni. Nem kizárt, hogy jöhet olyan helyzet, amikor nem lesz más választásuk. Más választásunk.

De még nem tartunk itt, ha mindannyian úgy akarjuk. Az MKP szakpolitikusainak, de még inkább a pedagógusszövetség szakembereinek végre egy átfogó, alapos módszertani koncepciót kellene letenni a tárgyalóasztalra.

Olyan dokumentumot, amely kellő tudományos színvonalon és szakmai érvekkel támasztja alá, hogy miért kell a magyar iskolákban idegen nyelvként oktatni a szlovákot. Ami egyáltalán nem politikai, ideológiai ügy, nem is hazafiatlanság, hanem kizárólag módszertani kérdés. A hatékony és korszerű idegennyelv-oktatás alapja. Bukarestben az erdélyi magyar és nem magyar szakemberek erről már meggyőzték a román politikusokat. A szlovák döntéshozók sem fafejűbbek, s talán nem is nagyobb nacionalisták. Ezért feltehetően nálunk is meghajolnának a szakmai érvek előtt. Ha lennének. Mert ezeket összefogó, rendszerező, hazai dokumentumról jómagam nem tudok. A szlovák szakemberek sem. Márpedig enélkül csak hőbörögni, háborogni lehet, meg közhelyeket és jelszavakat pufogtatni, netán jajveszékelni. Ilyesmikkel pedig hájjal kenegetjük a szlovák nacionalistákat, akik máig nem tettek le és sosem tesznek le sanda szándékukról, a magyar tannyelvű iskolák ellehetetlenítésétől.

Oktatási szakembereink, pedagógusaink velük szemben nem sokra mennek, ha csak a küldetéstudatukat és elszántságukat hangoztatják. Őket kizárólag szakmai érvekkel hatástalaníthatják. Igy szerezhetnek szlovák szakmai szövetségeseket is. S igy erősíthetik azoknak a fiatal hazai magyar szülőknek a bizalmát, akik – akár csak egykor mi, az idősebbek -- magyar tannyelvű iskolákba, óvodákba iratták, vagy iratják be gyermekeiket. Azzal a meggyőződéssel, hogy ezzel a lépéssel segítik elő legjobban művelődését, s azt, hogy Széchenyi intelmeinek megfelelően korunk elvárásainak megfelelő, kiművelt emberfők váljanak belőlük. Sok ezer hazai magyar szakember sikeres életpályája igazolja választásuk helyességét. Ezt a meggyőződést és bizalmat leginkább korszerű tudományos programmal és hatékony oktatással lehet megtartani és erősíteni. A mai ellenséges politikai légkörben még inkább.