Pozsonyban nem a Csallóközért, hanem a csallóközi magyarok ellen tüntetnek majd!

Barak László | 2008. április 3. - 13:25 | Vélemény

Újabb Koszovó függetlenedését ellenző tüntetés lesz Pozsonyban a hétvégén. A hír önmagában majdnem semmit nem jelentene, hiszen szólás-és gyülekezési szabadság van, elvileg utcára lehet vonulni akár azért is, hogy a férfiember napjában minimum háromszor cseréljen alsógatyát…

Ilyen alapon tehát nincsen abban semmi kivetnivaló, ha akad néhány balfék, aki Pozsonyban akarja visszacsatolni Koszovót Szerbiához. Annál is kevésbé, mert a jelenlegi szlovák kormány is ezen töri a fejét, legalábbis a politikai kinyilatkoztatások szintjén. Attól meg aztán a legkevésbé kell bárkinek is berezelnie, hogy a politikai súlyukat tekintve, nyugodt szívvel jelentéktelennek minősíthető szlovák kommunisták ágálnak és szervezkednek a koszovói függetlenség ellen. Az viszont minimum elgondolkodtató, hogy a szóban forgó tüntetést meghirdető Polgári Békebizottság elnevezésű civil szervezet óriásplakátján a következő szöveg olvasható: Koszovó Szerbia! Csallóköz Szlovákia! München/Bécs 1938 Csallóköz 20??

Ugye világos, miben utazik a szlovák kommunisták békebizottsága? Nem másban, mint a békétlenség gerjesztésében. Mégpedig, olyan alapon, hogy a szlovákiai magyarok miatt veszélyérzetet keltenek a szlovák közvéleményben. Következésképpen korántsem a Csallóközért, hanem a Csallóköz ellen tüntetnek majd.

Ezt az alantas törekvést pedig azért nem szabad egy kézlegyintéssel elintézni, mert, ha ugyan a szlovák népesség jó része nem is ül föl az efféle provokációnak, minden bizonnyal akad számos olyan szlovák idióta, akikben igenis kétségbeeséssel vegyes gyűlölet gerjedhet a szlovákiai magyarokkal szemben. És e tekintetben nem is Ján Slotára meg az általa vezényelt Szlovák Nemzeti Párt nyíltszíni magyarfalóira kell gondolnunk. Hanem az olyan tudatlan szlovákokra, akiknek Slota alkoholos befolyásoltság alatt Budapest elleni tankrohamról szokott volt szónokolni. Arra ugyanis mérget lehet venni, hogy az effélék bármit képesek elhinni a csallóközi magyarokról. Egyrészt azért, mert korlátoltak, másrészt pedig azért, mert életükben nem találkoztak még hús-vér szlovákiai magyarral… Nem csoda hát, hogy az ilyeneknek aztán gondolkodás nélkül kinyílik a zsebükben a valaska (fokos), mégpedig úgymond, Szlovákia területi integritásának védelmében...

Gondolkodjunk el azonban, a butaságon kívül, mire föl dolgozhatnak azon valakik, hogy a jellemzően jámbor csallóköziek államellenes törekvéseivel riogassák a közvéleményt? Ez a kérdés viszont sajnos további kérdéseket vet fel: Vajon a jelenlegi szlovák kormányzat politikusai nem azon ügyködnek-e minden adandó alkalommal, hogy a szlovákiai magyarokkal ijesztgessék létező híveiket és becserkészendő választóikat? Talán vajon nem ők magyarázzák folyamatosan a koszovói függetlenség elleni fenekedésüket látens magyarveszéllyel? Az autonómia kifejezés hallatán vajon nem ők gondolnak a legelsők között arra, hogy a Csallóközt itt valakik Magyarországhoz szeretnék csatolni…?

Nem hagyhatjuk persze figyelmen kívül azt sem, hogy azért akad itt a magyar térfélen, akár a hivatásos politikusok között is, legalább annyi hülye, politikai kalandorságra bármikor kapható fószer, mint amennyi a szlovákok között tenyészik.

Lám már otthon is vagyunk. Hiszen közhely, az ellentétek általában vonzzák, mi több, kölcsönösen erősítik egymást…

Ezért több és természetesen veszélyesebb holmi exhibicionista gatyaletolásnál az ún. Polgári Békebizottság kezdeményezése…