Petőfi Sándor Banská Štiavnicában?

szilva | 2008. június 15. - 15:39 | Vélemény
Pénteken kaptam meg azt az értesítőt, amely szerint a Magyar Koalíció Pártja hétfőn sajtóértekezletet tart. Bravó, villant fel bennem a meghívóra pillantva: igazán rugalmas az MKP vezérkara!

Csak a hét végén derült ki, milyen nacionalista ostobaságot akar ránk, pontosabban a magyar tankönyvekre erőszakolni Ján Mikolaj oktatásügyi miniszter, s máris reagálnak, gondoltam. Miután elolvastam a szöveget, lelohadt a lelkesedésem. Hétfőn nem Mikolaj elmeszüleményéről mond véleményt és ellenérveket az MKP, hanem a fenenagy gazdasági szakértővé avanzsált Farkas Iván, a gépkocsik kötelező eredetvizsgálatával kapcsolatban óhajtja kifejteni a véleményét! No comment.., -legfinomabban ezzel lehet elintézni ezt a nyilvánvaló időpocsékolást.

Ilyen pótcselekvés ellenére elvártam, hogy az oktatási tárca vezetőjének szellemi merényletére azonnal és érdemben válaszol a Magyar Koalíció Pártjának vezetése. Ám ahogy a nóta mondja ők vagy alusznak, vagy nem hallják Mikolaj ármánykodását. Vagy nincs kellő súlyú válaszuk. Eddig ugyanis csak Szigeti László szólalt meg, aki az utóbbi hetekben papagáj módjára csak azt képes ismételgetni, hogy ez vagy az a tervezet, szándék sérti a nemzetiségi status quot. Amit ugyebár csaknem két éve Robert Fico igért meg, amikor tető alá hozta a kormánykoalícióját. Az MKP állítólagos oktatási szakértőjének ez a megnyilvánulása semmilyen vonatkozásban sem erőteljesebb egy lepkeszellentésnél.

Ján Mikolaj ama bizonyos levelében – amelyet a tankönyvkiadóknak írt – neki tetsző, de mégis csak hatályos törvényekkel indokolta meg, miért kívánja száműzni a magyar tankönyvekből az anyanyelvünkön használatos helységneveket. Erre a Magyar Koalíció Pártjának azonnal elő kellett volna húznia a szakmai ellenérveit. Elsősorban a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartáját és azokat a hazai jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a szlovákiai földrajzi nevek megnevezését.

Európában már régen természetes, hogy a német Milánó helyett Mailandot mond, a csehek Cottbus helyett Chotebužt mondanak és írnak a történelemkönyvekben, miként nem Bautzent, hanem Budišínt emlegetnek. A dél-tiroli olasz Bolzanóként mondja és írja az autonóm terület szélhelyének nevét, de természetesnek veszi, hogy német ajkú polgártása Bozennek nevezi ugyanezt a települést. Miként a szlovák tankönyvek sem leipzigi, hanem lipskói csatát rögzítenek. Senki sem háborodik fel azon, ha a szlovákok Ostrihomként nevezik Esztergomot, Pécset pedig Pätikostolienek, a németek pedig Fünfkirchennek. Ez a gyakorlat minden európai gondolkodású polgár és politikus számára normális.

Ján Mikolaj és a Szlovák Nemzeti Párt megnyilvánulásaival eléggé távol áll ettől az értékrendtről. Ezért akarják kiirtani a közéletből és a tankönyvekből anyanyelvünket. Meg azért is, mert be nem vallják ugyan, de rémálmaikban azért attól tartanak, hogy aki Pozsonyt vagy Kassát mond és ír, az vissza akarja foglalni ezeket a városokat.

Minden nacionalistában az alattomosságon kívül fenyegetettségi és kisebbségi érzés is munkál. A jelenleg regnáló pozsonyi kormánypártok vezetőiben is. Őket csak szakmai, esetünkben jogi ellenérvekkel lehet visszaszorítani.

Ezért kell mielőbb előállnia a Magyar Koalíció Pártjának ezekkel a megalapozott indokokkal, amelyekből – nem mellékesen – Brüsszelben is értenek. Duray Miklós vezetésével stratégiai program készül, ami fontos lehet, ha valóban előremutató dokumentum születik. Ám legalább ilyen fontos az is, hogy a megújuló, Robert Fico és Ján Slota dáridózásainak legvégéigg várható támadások ellen hatásos védőpajzsként azonnal és minden szükséges helyen szakmai ellenérveket mutasson fel a Magyar Koalíció Pártja, s ebben az esetben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is.

Igy – csakis igy – érhetjük el, hogy gyermekeinkbe és unokáinkba ne azt sulykolják, hogy 1563 és 1830 között Bratislavában tartották a koronázási ünnepségeket, vagy hogy a nagyságos fejedelem Košicében van eltemetve, netán Petőfi Sándor (Slotáék szerint Alexander Petrovič...) Banská Štiavnicában is járt iskolába...

Címkék: Ján Mikolaj, MKP