A gárdista így meg úgy, pedig térdig csupa húgy…

Barak László | 2008. július 19. - 17:31 | Vélemény
Jön a Magyar Gárda vezérkara Pozsonyba, hogy találkozzanak cseh kollégáikkal. Akiktől, csak annyiban különböznek, hogy azoknak piros-fehér kék a vizeletük, főként sörözés után…
Meg persze a cseheknek, érthetően (érthetetlenül?) nem a magyar, hanem a cseh az anyanyelvük, vagyis látszólag nem egy nyelven beszélnek a magyar gárdistákkal.

Pedig dehogy nem! Hiszen egyéni és társadalmi értékrendjük tökéletesen egyforma. Elsősorban mindkét bagázs tagjait az jellemzi, hogy olyasmire a legbüszkébbek, amihez voltaképpen semmi közük nincsen, de legalábbis nem volt, amikor a világra jöttek: a Magyar Gárda tagjai a magyar, a cseh gárdisták pedig a cseh mivoltukra büszkék.

A gárdisták, mint olyanok, a számukra idegeneknek minősülő emberektől is egyformán viszolyognak. Különös tekintettel azok faji hovatartozására, szexuális identitására és kulturális szokásaira. Alkalomanként persze olyan helyzet is előállhat, hogy anyanyelvük különbözősége okán egymást is idegenként kezelik a magyar és cseh gárdisták. Kivéve, amikor hivatalos pártközi, vagyis gárdaközi kapcsolatokat ápolnak, lásd, a hétfői pozsonyi randevút…

Ami már önmagában is ellentmondásos, hiszen, ugye, a nemzeti gárdák értékrendjének sajátja sokkal inkább a különállás, a szeparálódás, mintsem a közösködés – idegenekkel. Ha nem is ilyen ellentmondásos, mindenképpen elgondolkodtató, vajon miért Pozsony lett a gárdaközi kapcsolatépítés helyszíne? Továbbá, ha már Pozsony lett a helyszín, vajon miért nem keresték meg a szlovák gárdistákat is? Annak ellenére, hogy a szlovák gárdisták önmagukat nem szlovák gárdistáknak hívják. Hanem „Szlovák Testvériségnek (Slovenská pospolitosť)…

Nabazmeg! Csak nem az lehet az oka, hogy a magyar meg a cseh gárdisták a szlovák testvérek ablakai alatt akarnak közösülni, akarom mondani közös ülést tartani, mert mindkét fél épp úgy utálja a szlovákokat, mint a „cigányokat“, „niggereket” meg a „buzikat”…? Vagy csak azért lett Pozsony a szóban forgó közös ülés helyszínéül választva, hogy a kényszerű cseh-szlovák közös múlt okán a csehek közvetlenebbül képesek jobb belátásra bírni szlovák testvéreket, mintegy tompítva azok zsigeri gerjedelmeit, hogy ne utálják már a magyarokat, mint a „cigányokat“, „niggereket” meg a „buzikat”… ? Hogy aztán örök időkre szóló hármas magyar-cseh-szlovák szövetség, mit szövetség, vérszerződés köttessen? A szebb jövőért? Hogy ekként konszolidálódjék végleg a szlovák magyar viszony…?

Hja, magas ez minekünk, normális, éppen ezért szemét magyar, szlovák, cseh liberálisoknak, meg konzervatívoknak, hívőknek, de a hitetleneknek is, hiszen, mi, akár hetente többször is, mégpedig mindenféle hülye ürügy nélkül, leülünk egymással sörözni…