Nabazmeg, a gój magyarok már a spájzban vannak!

Barak László | 2008. augusztus 26. - 11:35 | Vélemény

Tételezzük föl, hogy Ladányi Lajos, az MKP volt parlamenti képviselője nem síkhülye, s Berényi Józsefet, az MKP elnökhelyettesét sem a falon fogták.

Ha pedig így van, nyilván van annyi szövegértési készségük, amely alapján képesek eldönteni, ha bizonyos emberek gój motorosoknak, azaz nem zsidó motorosoknak nevezik az általuk alapított szervezetet, antiszemiták-e azok, avagy sem. Per analogiam, ha valakik egyletüket „nem buzi társaságnak“ nevezik, nyilván olyan homofóbok, mint Adolf Hitler és vérnősző cinkosai…
Menjen tehát Ladányi Lajos meg Berényi József a sunyiba! 

Ladányi azért, mert saját bevallása szerint nem lát semmi kivetnivalót abban, hogy a Gój Motorosok Egyesületável kokettál. És mert eme díszes magyarországi társaság szervezési tapasztalatai alapján óhajt felvidéki motoros egyesületet szervezni. Lévén nincs neki, úgymond, információja, milyen Magyarországon ezeknek a nem zsidó "árjaságukkal" tüntető balfaszoknak a társadalmi megítélése (sic)… Legalábbis szerinte a szóban forgó megítélés nem az ő, hanem a magyarországi társadalom feladata. Merthogy őt inkább az érdekli, hogy milyen nagyszerű társasság ez, kiváló emberekkel és még jobb szervezőképességgel (sic!). 

Mindent összevetve konklúzióként levonható, ha Ladányi nem is síkhülye, épp olyan anitszemita tahó, sőt egy átlátszóan primitív és cinikus alaknak tartható, mint amilyennek alkalmanként az általa nagyszerű embereknek minősített és Adolf Hitlerhez mérhető kiváló szervezőképességével megáldott gójok mutatkoznak 

Ha már a cinizmusról esett szó, hát ebben a „sportágban“ aztán Berényi József már-már olimpiai limiteket ostromol. Ő ugyanis azt bírta mondani a szóban forgó gójokkal kapcsolatos véleményét firtató Új Szó-nak, mintegy a Ladányi nevű szerecsen mosdatásának szándékával, hogy: ...„Akkor, amikor a szlovák kormánykoalíciót alkotó egyik párt elnöke lovas bohócnak nevezi Szent Istvánt, és egyéb butaságokat beszél rólunk, akkor nem csak kizárólag magunk közt keresem az ilyen jellegű hibákat“... 

Nabazmeg!!! Az MKP elnökhelyettese idézett agymenését értelmezve, minimum két sarkalatos következtetésre juthatunk: Ha Ján Slota egy kényszeresen fröcsögő nacionalista barom, akkor köztünk – értsd, szlovákiai magyarok között – miért ne lehetnének erőszakos xeno- és homofób debilek…! Ha viszont mégis akadnak, ne vegyük őket észre...! Másrészt, Ján Slota létezéséért is a rohadt zsidók a felelősek! 

Márpedig, ha ez így van, miért ne tennénk magunkévá – akár a szlovákiai magyarok pártja szintjén is – azt a zsidógyűlolő eszmerendszert idéző szellemiséget, amelynek égisze alatt a magyarországi Gój Motoros Egyesület gyaníthatóan zsidó- meg cigánygyűlölő- és, minő különleges érdem, Gyurcsány-ellenes promenádokat szervez és abszolvál …? Hogyne!

És urambocsá!, a kedves jó édesanyátok hogy van? Mi minderről a véleménye…???