A fasisztoid szlovákok létezése nem Gyurcsány sara!

Barak László | 2008. szeptember 11. - 14:29 | Vélemény
„Ki védi meg a felvidéki magyarokat?“ – teszi föl a költői kérdést a magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség írásos nyilatkozatában, amelyet a Magyar Távirati Irodának küldött meg.

A kérdést aztán a szóban forgó nyilatkozat végkövetkeztetéseként persze meg is válaszolják a fiatalok. Válaszuk pedig lényegét tekintve arról szól, hogy a „Gyurcsány Ferenc vezette kisebbségi kormány“, úgymond, társadalmi támogatottság híján képtelen megvédeni a felvidéki magyarokat. Értsd: Monnyon le, a nemzetáruló hazug barma!!!

Csak sejteni lehet, ki, hogy van ezzel a problémakörrel, mármint, önvédelemre vagy magyarországi védelemre szorulnak-e a felvidéki magyarok, meg általában a Magyarországhoz képest határon túli magyarok? Vagyis ki, kik elsősorban az illetékesek a szóban forgó védelem tekintetében.

Nyilván akadnak számosan az érintettek, azaz a szlovákiai magyarok között is, akik helyenként veszélyben érzik magukat Szlovákiában. Főként az olyan közvélemény-kutatási adatok nyilvánosságra kerülésekor, amelyek szerint a szlovák tinédzserek mintegy 40 százaléka jobban rühelli a magyarokat mint a romákat… (Mintha a roma- a néger-, a meleg-  meg, mi tudom én milyen náció és az átlagostól önmagukat másként definiáló egyéb embercsoportokkal szembeni gyűlölködés nem lenne komoly probléma egy-egy társadalomban…!?)

Ne keressünk azonban csomót a kákán, miért is ne aggódhatnának jó érzésű fiatalok odaát miérettünk, azaz a szlovákiai magyarokért? Csak könyörgöm, eme aggodalmukat ne kössék már össze otthoni aktuálpolitikai csetepatéikkal. Annál is kevésbé cselekedjenek így, mert, ha valakik utálják országuk miniszterelnökét, a határon túli magyarok nélkül is elküldhetik őt melegebb vidékre. Amint konkrétan Gyurcsányt szinte éjt nappallá téve küldözgetik is immár évek óta... Amíg ugyanis a határon túli magyarok mindennapi problémái is ürügyül szolgálnak az aktuálpolitikai, nem kevésbé ideológiai párbajok kezdeményezésére és lefolytatására, óhatatlanul is túsznak érezhetik önmagukat a potenciális védencek. Ez esetben akár a szlovákiai magyarok is.

E sorok írója egyébként hangsúlyozottan nem szeretné, hogy ebből a röpke eszmefuttatásból bárki is olyasmire következtessen, rendjén valónak tartja, hogy Szlovákiában mostanában tényleg jóval markánsabb hangsúlyt kap az idegengyűlölet. Különös tekintettel a látens és kézzelfogható megnyilvánulásokban megtestesülő hungarofóbiára. Hiszen természetesen e sorok írójának is épp oly lesújtó a véleménye azokról a szlovák tinédzserekről, akik csak akár felszínes látásmódjuk, tudatlanságuk okán is hajlamosak ellenségként kezelni magyar nemzetiségű szomszédjaikat.

E sorok írója ugyanúgy a sitten szeretné látni azt a szlovák csürhét, amely Malina Hedviget gyalázó és a Magyar Koalíció Pártja politikusai likvidálására ösztönző videoklipekkel piszkítja világhálót! Az a meggyőződés vezérli azonban, hogy vaskos csúsztatás, sőt, merő ostobaság még csak közvetve is olyasmit szuggerálni a magyar közvéleménybe, hogy az efféle társadalmi „gennygócoknak“ a kifejlődéséért is Gyurcsány Ferenc a felelős.

Másként fogalmazva, hülyeség olyasmire még csak gondolni is, hogyha Magyarországon rajta kívül bárki más regnálna, Ján Slota, és a hozzá hasonló, enyhén szólva civilizálatlan, a demokratikus értékrendhez képest a legkevésbé sem szobatiszta szlovák politikusok, meg a fasisztoid szlovák csürhe tagjai meg sem születtek volna…