Čaplovič a szlovák Mengele?

Barak László | 2009. január 30. - 10:25 | Vélemény
Mámegin´ keveri a szart Dušan Čaplovič, a szlovák kormány kisebbségekért felelős alelnöke. Most arról értekezett, hogy a dél-szlovákiai magyarok erőszakosan asszimilálták a romákat. Merthogy a magyar többségű régiókban kénytelenek szegény romák magyar iskolákba járatni a gyermekeiket.

Pedig, ugye, nyilvánvaló, hogy minden olyan településen van szlovák tannyelvű iskola is, ahol erre igény van, vagyis a jelentkezőkkel meg lehet tölteni legalább egy fél osztályt. Roma oktatási intézmények viszont nincsenek. De hát egyértelmű, hogy ez nem egy-egy település önkormányzatának felelőssége, hanem egyrészt az oktatásügyi kormányzaté, másrészt pedig a miniszterelnök-helyettes úré, ha már ő a felelős a Szlovákiában élő kisebbségekért. Ehhez persze szükség lenne kodifikált, azaz törvénybe foglalt roma nyelvre is, nem kevésbé olyan romákra, akik azt értik és használják…

Ez a törekvés persze a fából gyártandó vaskarika irányába navigálná a dolgokat, ami tudvalévőleg ökörség. Ugyanolyan, mint Čaplovič sunyi és direkte műbalhékra utazó süketelése kisebbségi ügyekben, amelyeket nacionalista ideológusként, sőt a hírhedt pszichopata, Mengele doktor laboratóriumában megejtett kísérletekre emlékeztető módon kezel. No és azért gyártja, konstruálja folyamatosan mondvacsinált, beteges agyrémekkel felmérő elméleteit, hogy elterelje a közfigyelmet arról, hogy a rábízott feladat magas neki, mint majomnak a zongora. Vagy, ami ennél sokkal problematikusabb, azért szítja művileg a nemzeti kisebbségek közt a feszültségeket, hogy igazolja a jelenlegi szlovák kormánykörök abbéli elméleteit, hogy a szlovákiai magyarok voltaképpen rákos daganatként tenyésznek a szlovák nemzetállam testén…

Az sem kizárt, sőt, szinte bizonyos, hogy ő volt az az informátor, aki Ivan Gašparovič kormányfőnek arról beszélt, hogy a legutóbbi népszámlálási adatokkal ellentétben közel sincs Szlovákiában több mint 500 ezer magyar, hanem mindössze 300 ezer. A föle pedig roma, akik holmi bűnös magyar presszió nyomán, kénytelen-kelletlen lettek magyarrá Dél-Szlovákia szerte.

Ez van. Csak tudnám, miért csodálkoznak ezek után Čaplovičék, hogy egyre többször izzik föl idehaza és Magyarországon is a magyar nacionalizmus parazsa, miért nyílik ki a bicska a zsebében azoknak a szlovákiai magyaroknak is, akik, ha békén hagynák őket fenntartások nélkül lojálisak lennének a Szlovák államhoz. Amelynek, nem mellékesen semmivel sem értéktelenebb államalkotói, mint a született szlovákok. Világos persze, hogy Čaplovičnak korántsem ez az érdeke. Neki gyaníthatóan az a feladata, hogy készenléti azaz bármikor használható állapotban tartsa a magyar kártyát, egyrészt idehaza, másrészt a szomszédos Magyarországgal szemben. Idehaza azért, hogy az általa képviselt kormány ballépéseiről terelhesse el a figyelmet, egyszersmind marginalizálhassa azokat a szlovákiai magyarok által elszenvedett hétköznapi sérelmeket, amelyek, minden ellenkező előjelű kincstári lózunggal ellentétben menetrendszerűen érik a szlovákiai magyar népességet a jelenlegi szlovák kormány hatalomra kerülése óta.