Csáky és Fico választói kéz a kézben?

Futaki Pál | 2010. március 19. - 08:29 | Vélemény
Érdekes felmérést hozott nyilvánosságra a napokban az IVO társadalomkutató intézet. A felmérés eredményei azt mutatják, a szlovákiai politikai pártok szimpatizánsai közül az MKP tábora ragaszkodik leginkább az erős államhoz, amely gondoskodik a polgárok jólétéről. Átlagban a szlovákiai pártszimpatizánsok 49 százaléka tartja felelősnek az államot a lakosok életszínvonaláért. Az MKP-szavazók azonban mindenkinél jobban igénylik az atyai felügyeletet.

Robert Fico választás előtti öntömjénező rituálésorozatának legutóbbi állomásán újra kiemelte, hogy a kormány négyéves tevékenységének legfőbb eredménye az erős szociális állam megteremtése. Hogy mitől erős egy állam, erről lehetne vitatkozni, Fico szerint valószínűleg attól, ha a kormány időnként alaposan ráijeszt a kisebbségeire, kitilt egy államfőt az országból, maga alá gyűri a bíróságokat, és teszi mindezt minél hangosabban, erélyesebben, hogy a másik félnek ideje se legyen megszólalni. De az átlagválasztó számára ez valószínűleg nem számít: az átlagválasztó manipulálható, jelszavak alapján dönt.

A Smer jelszavai pedig egyszerűek és sokak számára vonzóak: erős állam, kemény fellépés, stabilitás. Igen, azok a jelszavak, amelyek az MKP választóinak túlnyomó többségét is a szavazóurnák közelébe csalják... Akármilyen ellentmondásosnak is tűnik tehát, a Smer és az MKP választói ideológiai alapon nagyon közel állnak egymáshoz. A probléma mindössze abban gyökerezik, hogy más a nyelvük és, ahogy mondani szokták, kulturális beágyazódásuk.

Az MKP mindazonáltal egy olyan kormány része volt nyolc éven keresztül, amely az állam szerepének fokozatos gyengítésén munkálkodott, a magánszféra önállósodását, tehát az egyes állampolgárok saját erőből való boldogulását elősegítve. Több-kevesebb sikerrel persze. Annak ellenére tehát, hogy a szlovák jobboldali pártok egyes kérdésekben erősen konzervatívok, a gazdaság terén az MKP-val együtt éppen liberális szellemben dolgoztak. Hogy most elképzelhető lenne-e olyasmi, mint 1998 és 2006 között, nehéz kérdés, hiszen az egykori reformerők teljesen szétforgácsolódtak. Valószínűleg azonban feleslegesek is az ezirányú eszmefuttatások, hiszen minden jel szerint megint a Smer alakíthat majd kormányt a júniusi választás után.

Ezek után elmondható, az MKP-választó meglehetős tudathasadásos állapotban van. Miközben azt várja, az állam biztosítsa jólétét, lássa el munkahellyel, gondoskodjon magas életszínvonaláról, mégis egy olyan párt mellett áll, amely nyolcéves kormányzása alatt ellenkező irányban dolgozott. Valószínű tehát, hogy Csákyék szimpatozánsai sokkal jobban járnának, ha kedvenc pártjuk 2010-ben a Smerrel lépne koalícióra. Hiszen ami az értékrendet illeti, összeborulhatnak a Smer-szavazókkal.

Mindez persze csak afféle akadémikus fejtegetés: a júniusi parlamenti választás még váratlan fordulatokat eredményezhet. Bár sok pártvezér sok mindent megígért már a partnerválasztással kapcsolatban, egyelőre csak abban lehetünk többé-kevésbé biztosak, hogy egy szakállas mozdonyvezető nem lesz miniszterelnök Szlovákiában.