A nyelvtörvény nem farkas…

Barak László | 2010. december 13. - 08:32 | Vélemény
Elöljáróban az esetleges akaratlanul is megfogalmazódó vagy szándékos félreértések elkerülése végett, mintegy jelképesen véssük kőbe: a Fico-adminisztráció által kiötölt és szentesített államnyelvtörvény minden egyes paragrafusát a nacionalista szűkkeblűség, a szlovákiai kisebbségekkel szemben táplált többségi úrhatnámság, jószerével pedig az eredendő butaságból táplálkozó komplexusok jellemzik.

(Ezekről a tényekről tehát e sorok írójával is fölösleges vitatkozni. Annál kevésbé, mivel többekkel együtt korábban számos, konkrét érvekkel alátámasztott vonatkozó véleményt prezentált már.)

Arról ugyan lehet, ám ugyancsak fölösleges vitatkozni, hogy az államnyelvtörvény szlovák parlament által múlt héten elfogadott módosítása nyomán minimum hetven százalékban „fölpuhult“ a Fico-féle kemény, ha úgy tetszik, ostobán diszkriminatív jogszabály!

Ez az állítás természetesen egyáltalán nem azt akarja sugallni, hogy most már minden rendben van. És, hogy borítsunk fátylat a szlovák nacionalizmus evidens és látens disznóságaira; meg a normális politikusok alkalomadtán nem törekedjenek arra, hogy a jelenlegi jogszabályból kiiktassák azokat a paragrafusokat, amelyek továbbra is diszkriminatív jellegűek. Különös tekintettel a szankcionálási lehetőségekre.

Szóval, a módosított jogszabály tényleg továbbra is bírálható, javítandó. Amit megtehet, megtett és tudott, tud, jó néhány kormánypárti képviselő is. Mielőtt fenntartásokkal bár, de megszavazták a módosított jogszabályt

Jogos és természetes gesztus volt az is, hogy parlamenten kívüli pártként a Magyar Koalíció Pártja hangsúlyosan bírálta, bírálja a jelenlegi állapotában is tökéletlen jogszabályt. Hiszen etnikai csoportosulásként – ha jelenleg a pályaszélen tengődik is – mást nem tehet. Ugyanez vonatkozik minden egyes demokratikusan gondolkodó emberek alkotta civil szervezetre, egyletre, szakmai fórumra stb.

(1/3) Cikkünk a következő oldalon folytatódik. Kérjük lapozzon előre: