Alkotmányos gumicsontok

Semmi kétség, ha Magyarország alkotmányát a FIDESZ-KDNP által előterjesztett változatban szentesíti az Országgyűlés, preambuluma (Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat) semmivel sem lesz nagyvonalúbb a Magyarországon állampolgárként élő kisebbségekhez, mint a szlovák alkotmány a szlovákiai kisebbségekhez.

Mindössze annyi a különbség, hogy előbbiben kizárólag a magyar nemzet tagjai által kinyilatkoztatott hitvallás szerepel, utóbbiban pedig a szlovák nemzet tagjai merítenek erőt, úgymond, a nemzeti kisebbségekkel együtt sic! a múltból, s dekralálják az államukban követendő kulturális és társadalmi értékrendet.

Magyarán, a szlovák alkotmány bevezetőjében mintegy másodlagosan szerepelnek a kisebbségek, a magyar alkotmánytervezet bevezetőjében pedig sehogyan.

Felszínes megközelítéssel tehát joggal gondolhatnók, mindkét esetben vegytiszta nemzetállami alaptörvényekkel van dolgunk.

Csakhogy tudni kell, a szlovák alkotmány preambuluma és a magyar Nemzeti Hitvallás/Nemzeti Nyilatkozat is legfeljebb jelképes értékűek. Vagyis semmilyen jogi jelentőségük nincsen. Ennek ellenére bizonyos szlovákiai magyar közszereplők és híveik kisebb-nagyobb intenzitással évek óta azt sérelmezik, hogy a szlovák alkotmány preambuluma tulajdonképpen másodrendű állampolgárokká degradálja őket.

Talán érdemes elgodolkodni, vajon ugyanígy vélekednek-e majd ugyanezek az emberek és persze a magyarországi kisebbségek tagjai, ha hatályba lép a magyar alkotmány? Több mint valószínű, hogy nem, hiszen ez idáig sem háborogtak. A szlovákiai magyarok legalábbis nem.

Amely tényből arra is következtethetünk, hogy valamilyen úton-módon el kell tűnnie most már a vonatkozó gumicsontnak, mármint nem kéne azon jajongani senkinek, hogy "alkotmányilag" másodlagos állampolgárnak van tekintve Szlovákiában. Vagy véglegesen süllyesztőbe kell kerülnie, esetleg le lesz nyelve az a gumicsont, mint ama bizonyos békák. A ne követelj olyat mástól, amit te magad nem tettél meg jegyében!

Persze, korántsem biztos, sőt, hogy eztán nem talál majd okot a sértődöttségre, szenvedésre, aki nagyon akar.