Slota, Berényi meg a többi troll - egymást etetik!

Barak László | 2011. augusztus 11. - 18:50 | Vélemény
Ján Slota, a szlovák közélet trollja, ha nem etetik is, jól elvan – jobb híján, aki keres, talál alapon. Hát még, ha etetik! Leginkább az olyan, ugyancsak a közéletből élő, vele általában rokonlelkű, vagy éppen csak ötletínségben szenvedő alakok, akik rendszeresen be vagy visszaszólnak neki. Nyilván azért, mert tudják, azonnal beindul és rájuk irányul a két lábon járó nyálgép. És akire ráfröccsen a trutymó, részvét gerjedhet iránta, ami fél siker...

A minap épp ezért, amint általában is, Berényi József – hol pártelnök, hol magánember – szólt vissza és be Slota trollnak. Mivel utóbbi azt firtatta, megkapta-e már a magyar állampolgárságot Berényi, a hol pártelnök, hol magánember.... A hol pártelnök, hol magánember, kölcsön kenyér visszajár alapon, azonmód azzal etette meg Slota trollt, meg persze naná, hogy a közvéleményt, nincs-e neki vajon horvát állampolgársága…

Csinálják a fesztivált. Aminek kizárólag az olyan közönség dől be és tapsol pro vagy kontra, amelynek fogalma nincsen arról, az állampolgárság, mint olyan javarészt arról szól, hogy az államgépezet az állampolgárság jogcímén nyilvántarthassa a felségterületén élőket. Többek között azért, hogy tisztában legyen vele az államgépezet, kik azok, akik eltartják per pillanat, avagy majd – ha kiskorúakról van szó. Annak fejében, hogy a mindenkori államgépezet a pénzükért olyan feltételrendszert biztosít, egyszersmind szab meg számukra – jó esetben a belegyezésükkel, paternalista, sőt, diktatórikus államgépezet esetén a beleegyezésük nélkül – amely lehetővé teszi, hogy magasabb szervezettségben éljenek, mint teszem azt egy napra nap iszapban fetrengő, birkózó bivalycsorda.

Bizonyos értelemben tehát olyan „állatfarmi” mintáról szól az „állam kötelékében élés”, vagyis állampolgárság, amely bizonyos értelemben laza analógiát mutat azzal a bizonyos orwelli mintával… Ha ez az analógia nem laza, akkor beszélünk diktatórikus államformáról, annak valamennyi állampolgárra ható következményével.

Mindebből azt kellene levenni, hogy az állampolgárságot, mint olyant ezért hülyeség mitizálni. Vagyis, nagyobb jelentőséget tulajdonítani neki, mint amekkorát megérdemel.

Ilyen alapon kijelenthető, az állampolgárság intézményének nincsen semmilyen befolyása az emberi minőségre. Amint egyébként a nemzethez, fajhoz stb. tartozásnak sem.

Az emberi minőség egyedüli meghatározója az adott egyedek által vallott értékrend. Amelynek egyik fundamentuma a világ civilizált részén nagyvonalakban nem más, mint az embereket az állatoktól megkülönböztető élni és élni hagyni alapelve! Civilizált viszonyok közepette ennek az egyszerű alapelvnek a megtartása határozza meg az emberi minőséget. Nem utolsó sorban egy-egy állam minőségét is!

Minimum ostoba tehát az az individuum, aki holmi imádnivaló fétist csinál önmagának az állampolgárság intézményéből. És ostoba az állam, amely ugyanerre törekszik az állam tekintetében…!

Ezért minősíthető ostobának a szlovák állam. És persze a magyar is. Jobban mondva: azok a közszereplők, közéleti trollok (értsd, hülye vagy éppen „csak“ dörzsölt, önző politikusok), akik leginkább állampolgáraik rovására szólnak be és vissza egymásnak a vonatkozó témában. Anélkül, hogy a közmegegyezés eszközeivel igyekeznének egymás mellett létezni.

Slota troll és a hol pártelnök, hol magánember Berényi vonatkozó iszapbirkózásainak sajna egyformán földszintes és haszonleső a fílingje. Az eredményt, vagyis inkább az eredménytelenséget – egymás haszonelvű alázása – tekintve tökmindegy, hogy ki volt az, aki először köpte szembe a másikat.

Ugyanez vonatkozik a szóban forgó államokra, illetve az őket fémjelző, önmagukat hol politikusokként, hol civilekként megjelenítő trollokra! Akik sajnos jól elvannak – jobb híján egymást etetve…