A klérus szennyese

Barak László | 2012. július 16. - 07:30 | Vélemény

Kiderült, Bezák érsek nevét azért is kellett csupa kisbetűvel beírni a vatikáni gittegylet nagykönyvébe, mert reverenda helyett itt-ott farmerben feszített a fiatalok között. Meg, minő borzadály, „pápa úrként“ emlegette volna XVI. Benedeket. Legalábbis ez jön le abból a dokumentumból, amit a szlovák hírtévé hozott nyilvánosságra a hétvégén.

A dokumentum egyébként állítólag a vatikáni elhajlásvizsgáló inkvizítorok által Bezák atyának feltett keresztkérdéseket és az ő válaszait tartalmazza.

A szóban forgó dokumentumból egyértelműen kiderül, ami egyébként eddig is nyilvánvaló volt a csökött földi alávetettséget, a vakhitet elutasító halandók számára: Bezákot igenis a szlovák püspöki kar begyöpösödött konzervatívjai jelentették föl a Vatikánban. Ellenkező esetben nem kellett volna szembesülnie egy olyan váddal is, hogy ő a szlovák püspököket konzervatívoknak, urambocsá! begyöpösödött vénembereknek tartja. Miközben önmagát modern, felvilágosult, és ami mindennek a teteje, liberális lelki pásztorként igyekszik eladni.

Bele lehet gondolni, hogy az Istent majdnem közvetlenül kiszolgáló XVI. Benedek honnét a fészkes fenéből tudott volna az efféle „intim” merényletekről, ha nem a vérig sértődött szlovák püspökök jelentenek neki ilyesmiket? Akik egyébként e tekintetben nem is tagadtak, hiszen a szlovákiai katolikusok nyáját azzal etették Bezák botrányos eltávolítását követően, hogy a pápa igenis mindent látott és tudott a nagyszombati érsekségen történtekről. A visszavonhatatlan verdiktet pedig úgymond, gyötrelmesen felelősségteljes töprengést követően hozta meg…

Tessék elképzelni, micsoda lelki teher lehetett Őszentsége számára, mennyit kellett Isten bocsánatáért esdekelnie, amikor az említett dokumentum tanúsága szerint megtudta a püspököktől azt is, hogy a nagyszombati egyházmegyében „kétes múltú, homoszexuális, sőt gyermekes apák” rontják a Vatikán imidzsét a nyilván Luciferrel kokettáló Bezák érsek sleppjében…! Vagyis - Szodoma és Gomora!- micsoda kupi van ottan…

Ejha, lehetséges ilyesmi egyáltalán Isten fölkent szolgái között!? - kaphatja föl a fejét a nyáj egy-egy ártatlan báránya/birkája a klérus immár ki tudja, hányadszor napvilágra került szennyese miatt... Hogy kétes múltúak, homoszexuálisok és a cölibátust lesajnáló gyermekes apák hinthetik napra nap Isten igéjét?! Ő, mármint a Mindenható, meg csak néz, mint a moziban?! És nem szakajtotta rájuk már régen a mennyeknek cifra boltozatját…?!

Bár igaz, Isten útjai kifürkészhetetlenek. Abból talán csinált világra szóló égszakadást, földindulást, hogy gyermekmolesztáló pedofil szolgái is akadt/nak?! Meg szimpla csalók, tolvajok?! Khm, fasiszták?! Plusz a kommunista titkosrendőrségnek annak idején rendszeresen köpő vamzerek…?

De azért föl a fejjel, jámbor istenhívők! Létezik kiút az Isten földi császárainak képében tetszelgő romlott főpapok csapdájából is. Jézus egyébként miért mondta volna annak idején elődeiknek: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené.” Csak azt kell eldönteni, mi jár az Isten nevét bitorló császároknak és mivel tartoztok az Isteneteknek.

Az írás megjelent az Új Szó hétfői számában is.