Rendszervisszaváltó

Annak dacára, hogy tanult kollégám értelmezhetetlennek találta a magyar miniszterelnök kijelentéseit a bankszektor magyarosításáról, én úgy gondolom, létezik olyan interpretációs keret, amelyben ennek a blöffnek látszó propagandasódernek a megvalósítása mégiscsak elevenen elképzelhető.

Íme a Magyar Miniszterelnöki Hivatalmány pénzügy-mediális alosztálya Nemzetstratégiai VezériGazgatójának, dr. Szittya-Garasos Gyula Botondné dr. Vásári Emlőke fertály órával ezelőtt kiadott sajtóközleménye:

„Alosztályunk a / a Paraméter hírportál elemzésével kapcsolatban a következőket tartja fontosnak közölni a magyar nemzet képviselőivel, rendes és még várólistán lévő tagjaival:

Teljesen egyértelmű és semmilyen demokratikus módon meg nem kérdőjelezhető, hogy a bankok felének magyarrá tétele csakis és kizárólag a magyar, új típusú demokrácia szabad eszközeivel történhet, hiszen a magyar emberek sosem engednék, hogy bármilyen antidemokratikus, autokratikus, totalitárius államhatalmi intézkedés csorbítsa személyes, emberi, szólás- és nemzeti / kollektív szabadságjogaikat. Ilyen demokratikus eszköz például a nemzeti konzultáció, és a népszavazás gazdasági okokból történő Fidesz-kompetenciába utalása a kétharmados támogatás okán. (Kétharmaddal minden népszavazás eleve eldöntetett már, fölösleges kiírni, az emberek már döntöttek, az így megtakarított pénzt a börtönfoglalkoztatottság növelésére fordítja a költségvetés-aratás.)

Másrészt elképzelhetetlen – és ezt az alkotmánybíróság is kénytelen lesz alátámasztani, ha nem, akkor döntése ugyanúgy irreleváns, mint a bírói nyugdíjazás ügyében: a rendszer demokratikusan marad – szóval elképzelhetetlen, hogy a rendszerváltó pártunk antidemokratikus módon intézkedjen bármilyen ügyben is, amikor olyan demokratikus eszmei és anyagi (kölcsönös) támaszai vannak, mint a fülkeforradalmi kétharmad és a demokratikus Közösségi Gépüzem Majdnem Állami Nagyvállalat. (A „rendszervisszaváltó” kifejezés valami libernyák kritikus Ardamica teljességgel érthetetlen és indokolatlan és rosszhiszemű és amúgyseolvassaaztigazmagyaremberakiaFideszreszavazott agyszüleménye, de a nemzeti konzultáció vezette új magyar szabadságharcos Brave New Mediaworld már megtette a kellő demokratikus intézkedéseket ez ügyben, holott tulajdonképpen nincs is ügy, elveszejtett sajtóper sem volt a szerzőt közlő média ellen semmilyen ügyben és minden magyar nemzeti kulturális támogatás demokratikus módon minden fokozottan független határon túli magyar kiadványhoz és kiadóhoz eljutott, amelyet a konzultáció szakemberei arra demokratikusan alkalmasnak találtak a kétharmados legitimitású Fidesz és KD&P nemzeti egyesítési elvei alapján.)

A bankok magyarsága nem lehet kérdés és elvitatás tárgya. Azon bankok fognak magyarnak minősülni, pontosabban tudományosan minősíttetni általunk, amelyeknek szellemisége, identitástudata és hagyománytisztelete és a kétharmados demokratikus legitimitáshoz való szoros számlakötődése ezer, illetve ezeréves szállal a magyar nemzetegyesítés közjogilag nemes-etikus céljaihoz kapcsolódnak. Ezen kritériumok ekgzakgt módon, a magyar nemzeti tudományos objektivitás és demokratikus racionalitás elvei mentén pontosan, hangsúlyozzuk: halálpontosan mérhetőek. A méréseket a relevancia fenntartása végett folyamatosan a demokratikus Közösségi Gépüzem Majdnem Állami Nagyvállalat (a reggeli közbeszerzési el-eljárás nyertese) fogja végezni a következő évszázadban.

További kritérium a bankok tulajdonosainak magyar önazonossága. A tulajdonjogokkal rendelkező személyek kötelesek közjogilag egyesülni a magyar nemzettel, mégpedig azon demokratikus módon, hogy folyó év augusztus 1-ig kérelmezik a magyar állampolgárság felvételét. Felsőfokú nyelvvizsgát tesznek, állami okiratokkal bizonyítják rovásíró tudásukat (amennyi már a rovásukon van, bizonyára ez nem okozhat problémát egy demokratikus berendezkedés konzultációs iparágában), valamint DNS- és TEK-elemzéssel támasztják alá, hogy a magyar nemzeten és magyar valláson kívül semmilyen más nemzeti, etnikai és vallási közösséggel visszamenőleg hetedíziglen kapcsolatban nem álltak. Ezt követően írásban és ünnepélyes szóbeli esküvel kötelezik magukat, hogy gyermekeik és rokonaik nem távoznak a következő két évtizedben 3 napnál hosszabb időre külföldre, nem vásárolnak és raktároznak nyugati valutát, nem olvasnak nyugati sajtótermékeket és a szlovákiai magyar a / egy hírportált, emelt szintű érettséginek megfelelő vizsgát tesznek a magyar történelem zivataros évszázadaiból, Matolcsy-matematikából és Aczél Albert, Kinyírő József, valamint Tengeri-Fehérlófia Mikulás magyar üdvtörténeti jelentőségéből a Szent Korona- , Millpengő,- és Forint Tan intencióinak értelmében. Emellett biankó csekket tesznek letétbe teljes magán és családi vagyonukra a Belügyminisztérium 3.-as/-dik sz.-mú szolgálati bejárati portája mellett, az tákolmányos hokedlin elhelyezett nemzeti trikolórral díszített fonott, felcsúti jellegű kosárkába. Ezután válhat bankjuk magyar nemzeti bankká (figyelem, nem azonos a Magyar Nemzeti Bankkal, amely másképpen magyar, másképpen nemzeti és főleg másképpen bank).

A pénzintézetek felének kiválasztása demokratikus pályázati úton fog megvalósulni. Ellenségesen kreált félreértések elkerülése végett folyó év július 20-diki hatállyal a jelenleg a magyarországi szektorban jegyzett bankok teljes vagyonát a demokratikusan legitim kétharmados többség erejével zárolják/-juk (elkerülendő az ország antidemokratikus elhagyását az fuck off shorba), majd pedig a nemzeti el- és felszámoltatás orbánybiztosa azonnali hatállyal, gárdamagyar szakértői segítséggel lefolytatja a pályázatot, melynek helyszíne előzetesen a Sebes Szekér utcába lett kijelölve.

A pályázat függetlenségét a hatványozottan független nemzeti közmédia arra hivatott és küldetett stábjai garantálják élő, csupán 20 igazán rövidke másodperces késleltetéssel közvetített adás formájában: Ennek precízen pontos forgatókönyvét a Közösségi Gépüzem Majdnem Állami Nagyvállalat izgató tanácsa már jóváhagyta, erkölcsi ellenőrzésének roppant terhét a KD&P keresztes-frigid szexcijójójának állandó alkalmazottai vállalták magukra. Külföldi megfigyelőnek a gazdaságosságot és erkölcsiséget garantálandó a Szlovák Kereszténydemokrata Mozgalom vasút- és postaügyi referenseit kívánjuk meghívni.

Ami a bankrendszer felére, azaz mértékére vonatkozó lehetséges, de fölösleges kérdéseket illeti, ki kell jelentenünk, ez csupán irányszám. Amennyiben a szektor fokozott érdeklődést mutat, önkéntes alapon akár a bankpiac 112,4 százalékát is nemzeti keblünkre vagyunk képesek és hajlandók demokratikusan ölelni, noha az ilyesmi már aránytalanul megnövelhetné a következő évtizedek lakossági adó- és járulékterheit.

Sajtóközlemény vége.”