Jobbik-botrány a felszínen – az érintett MKP mélyen hallgat

Ardamica Zorán | 2013. március 14. - 11:09 | Vélemény

A Jobbik egyetlen állítása sem lehet elfogadható és igaz, akkor sem, ha történetesen igaznak látszana, ha a Jobbik mindent gyűlölködő és gyűlöletkeltő, azaz elfogadhatatlan, hiteltelen pozícióból állít.

Hiába lehetne optimistán akár megnyugodni a Jobbik „őszödi beszéde”, azaz a kiszivárgott Szávay-jelentés kapcsán, nem szabad. Az irat Szlovákiára eső lényege – tessék figyelni, fordítom azoknak a felvidéki Jobbik-szimpatizánsoknak, akik még mindig úgy kommentálják a témában megjelenő publicisztikai írásokat, hogy egyszerűen nem értik, éppen az ő fejükre tett most magasról kedvenc magyarországi pártjuk – az, hogy a Jobbik feladhatja, gyengébbek kedvéért elárulhatja!, hanyagolhatja az itteni magyarságot, annak meggyőzését, megszervezését és nota bene támogatását! Akkor is, ha éppen itteni bástyáik épülőben vannak már. Éljen a haza! De azért mégsem érdemes, sőt nem szabad megnyugodni. Éppen azért, mert éljen a haza, amely ugyebár képletesen maga a nemzet, a nép, amely demokratikus jogaival él. Ha élni akar, meg kell gondolnia, milyen jövőt választ magának. Remélem szebbet, de ne „azt” a „szebb jövőt”!

Előző cikkemmel némileg felzavartam az állóvizet, erre aztán jócskán rátett még Csehszlovák Kém blogbejegyzése, Barak Lászlóé nem különben. Három szervezet felé intéztem felhívást annak érdekében, nyilatkozzanak a Jobbikhoz fűződő viszonyukról. A komáromi magyar egyetemi HÖK támogatáskéréssel felturbózott, teljesen blőd – jól bemutatkoztak... – nyilatkozata ugyanazt mondja, mint a linkelt cikkek alatti kommentek, illetve a Via Nova ICS vezetőinek nyilatkozatai akár interjú, akár blog, akár comment formájában. Mégpedig, hogy nincs ugyan semmi baj a Jobbikkal, de azért nem állnak vele kapcsolatban. Kivéve, amikor már évek óta kapcsolatban vannak vele, konkrétan Szávayval is, hiszen barátok, de az nem is számít kapcsolatnak, mert csak. És különben miért baj az, hiszen támogatja őket, és akkor már közös táborok, rendezvények és miegymások is lehetnek. Nemzetpolitikaistratégiailag!

Láss néhány idézetet, hátha közben valaki törölné őket:

Fontos elmondanunk, hogy a politikai és társadalmi élet minden szereplőjével, aki felajánlja a segítséget, hajlandóak vagyunk tárgyalni, amennyiben jó szándékkal közelít az egyetem és a diákság irányába. Ez igaz a Jobbikra is. Annak pedig csak örülünk, ha politikai pártok a munkánkat támogatásra méltónak találják.” SJE HÖK

Azonban ha képviseli (a Jobbik mint párt – megj. A. Z.) a határon túli magyar érdekeket, vállalja az összmagyar érdekérvényesítés szellemiségét, kínál alternatívákat a határon túli problémák megoldására, akkor van keresnivalója a velünk való munkakapcsolatok építésében és az mindegy, hogy azt liberálisként, baloldaliként, nemzeti konzervatívként vagy nemzeti-radikálisként fogalmazza meg...” Samu István a Via Nova elnökhelyettese és az MKP országos elnökségi tagja (Hol is van az a liberális vagy az a balos kapcsolat? És vajon miért?)

„Írásod is megerősít bennünket abban, hogy jó úton haladunk...” – írja válaszként Csehszlovák Kémnek Csonka Ákos, a Via Nova nemzetpolitikai kabinetvezetője. (Kabinet???)

„Elmondása szerint mivel a nemzetpolitikai kérdés számukra pártok felett áll, ezért ezen a téren minden használható ötletet fogadnak – így Szávay István több ezzel kapcsolatos megállapításával egyet tud érteni.” – Gubík László nyilatkozatából. Ő a Via Nova elnöke, aki információim szerint tanácskozási joggal bír az MKP vezetésében, miközben a Jobbik vendégelőadója egy-egy rendezvényen.

„Gubík László hozzátette: hízelgőnek tartja, hogy Szávay a Via Novában látja a felvidéki magyar politika jövőjét, és igyekeznek is rászolgálni” Uo.

„Én sosem titkoltam a kapcsolatom Szávay Istvánnal. Mivel számos programunkon, meghívónkon szerepel a neve, sőt kamerák előtt szerepel nyári táborunkban helyettes államtitkár asszony mellett, ezért aztán nehéz is lett volna, meg egyáltalán nem áll szándékomban. Egyébként meg 2007 óta stabil vendége a Kapocs tábornak. Ennyit a Via Nova radikalizálódásáról. Aki konyít a nemzetpolitikához, és jó szándékkal közelít, azt az adott ügyben partnernek tekintjük. Szávaynál pedig nem sok felkészültebb politikust találsz e témában.” Gubík facebookos kommentje Csehszlovák Kém fentebb linkelt blogja alatt.

Hozzáteszem, a szóban forgó helyettes államtitkár asszony Répás Zsuzsanna, jellemzően fideszesként turnézza végig az ilyen táborokat a Jobbikkal...

Az is kiderült közben annak, aki korábban nem tudta, hogy a Via Nova nyíltan a Jobbiktól tanul, mégpedig a Jobbik vezetőképzőjében.

Hát, ha a fentiek a Jobbiktól való elhatárolódásként értelmezhetők, akkor kidobhatjuk az értelmező szótárainkat és visszaadhatjuk az általános első osztályában szerzett bizonyítványainkat, mert nem tudunk olvasni. A kvázi védekezések visszájára fordultak, minek következtében akkora akaratlan coming out-nak, freudi elszóláshalmaznak lehet tanúja a szlovákiai és nem szlovákiai magyarság, amekkorából még az is nyilvánvaló, amit egyesek be sem akartak vallani. Ám az a kisebb baj, hogy a Via Nova és egyben az MKP politikusai – emlékezhetünk, néhányan a párt parlamenti listáján is helyet kaptak – nem képesek azt és úgy kommunikálni, amit és ahogyan szeretnének. Az igazi gond az, hogy nem értik, s ezek szerint nem is akarják megérteni, mi a probléma a Jobbikkal, s a vele való kapcsolattartással. Elmondom, elismétlem hát nekik: a Jobbik európai politikai, társadalmi, erkölcsi és szellemi mércével mérve finoman szólva sem szalonképes párt. Olyan idegengyűlölő, homofób, rasszista, hímsoviniszta és demokráciaellenes kijelentéseket tesz, emel program erejére, amelyekért jobb sorsú országokban büntetőjogi felelősséggel tartozna. Félkatonai gárdákat szervezett és/vagy támogatott, uniós zászlót égetett, faji és vallási alapú összeírásokat javasolt és aktívan segített (lásd ELTE BTK HÖK botrányos hallgatói listázása). Az európai érték- és jogrenddel, valamint a demokráciával – ezek fennmaradásunk alapvető zálogai – összeegyeztethetetlen politikát preferál. Ehelyett a világháborút kirobbantó antiszemitizmust (majd pedig cigánygyűlöletet), homofóbiát alkalmazó és sugalló nácizmusra és más diktatúrákra, elnyomó, személyi szabadságot emberi életek árán felszámoló rezsimekre emlékeztető véleményeket és javaslatokat tesz.

Aki – bárki – azt állítja, hogy mindez a magyar nemzet érdekében történik, az vagy arcátlanul hazudik, vagy pedig irtózatosan téved. Esetleg mindkettő. Egy nemzetnek, pontosabban egyetlen nemzetnek sem lehet érdeke a szabadság és a demokrácia felszámolása a 21. század Európájában! Az ilyesmi a nemzet és a nemzetet alkotó egyének elleni vétek. Bűn. Ne kelljen leírnom: nemzetárulás, mert elsősorban nem csak a nemzet, hanem a józanész elárulása. Ilyen csoportosulásokkal még akkor sem szabad kapcsolatot fenntartani a saját hitelünk érdekében, ha hízelegve történetesen segítséget, netán magát a megváltást ígéri. (Mint tudjuk a jelentésből, „bevallottan” nem a nemzet érdekében, hanem önös pártérdekből, választási támogatás, szavazatszerzés miatt közeledett, azaz hazudott!!!)

A Jobbik egyetlen állítása sem lehet elfogadható és igaz, akkor sem, ha történetesen igaznak látszana, ha a Jobbik mindent gyűlölködő és gyűlöletkeltő, azaz elfogadhatatlan, hiteltelen pozícióból állít.

Korábbi cikkeimben (pl. itt és itt ) már több mint két éve rámutattam: a Magyar Koalíció Pártja, ma már a Magyar Közösség Pártja régen szembesült az előző bekezdésben leírt tendenciákkal. Hogy vezetői körében olyan emberek voltak/vannak, akik nem tulajdonítottak a demokráciának „politikai filozófiai szempontból” tartalmat, esetleg Gój Motorosokkal barátkoznak, az baj. Hogy a párt elnöke már 2010-ben „egy asztalhoz ült” a Jobbikkal, az lehet (nem lehet) tévedés. Hogy 2011-ben szintén megtette, az már egyértelműen nem lehet tévedés.

De hogy az MKP, a magát a szlovákiai magyarság egyedüli képviselőjeként értelmező, ám fontosabb, hogy a magyar települések jelentős hányadában azok képviselőit és polgármestereit adó párt 4, azaz négy napja nem képes, nem akar? színt vallani arról, vajon a hivatalos pártpolitika része-e, hogy egyes felső vezetői és Ifjúsági Csoportja, a Via Nova (értsd a számukra legitim utánpótlás) lassan Jobbik-szatelittá válnak, az már nagyon-nagyon nagy baj.

Félreértések elkerülése végett megismétlem, azért baj, mert a Jobbik kívül esik az európai értékrenden, sőt annak lebontásáért dolgozik nyíltan.

Persze, teljesen érthető, ha az MKP és annak elnöke hallgatásával igyekszik elbagatellizálni az ügyet. Erre két oka van. Az egyik, hogy a következő magyar parlamentben várhatóan Orbán győzelmétől vagy vereségétől függetlenül a Jobbiknak elég nagy képviseletével lehet számolni, valamint, hogy egyfelől a Jobbik, másfelől a Fidesz és a KDNP radikálisai (kvázi jobbikosai – nincs releváns különbség) a közvetkező sokéves időszakban ugyancsak (jelentős mennyiségű) pozícióban maradnak Magyarországon. Márpedig Magyarország nélkül az MKP mára értelmezhetetlen és a gyakorlatban működésképtelen, önnön autonomitását már feladó formációvá vált. A másik ok az, hogy amennyiben nyíltan színt vallana – ami nem szokása, lásd a Berényi „elnök úr” József kettős állampolgárságával kapcsolatos balladai homályt – , akkor elvesztené a szlovákiai Jobbik-szimpatizánsok, nemzeti radikálisok és terület-visszacsatolásban gondolkodó irredenták, a tótok és a zsidrancok elzavarásáért imádkozó magyar nácik szavazatait. Márpedig a parlamenti küszöb alatt kétszer is megrekedt, létéért küzdő MKP ezt nem engedheti meg magának. Kivéve, ha tisztességes akarna maradni, amit örömmel nyugtáznánk. Tessék, kérem, nyíltan kinyilatkoztatni, hogy az MKP nem számít az antidemokratikus Jobbik szimpatizánsainak szavazóira! Különben azt hihetjük, számít.

(Egyébként az sem teljesen érthető, hogy miért foglalkozik az üggyel ennyire kevés szlovákiai magyar sajtótermék. De csak akkor, ha leszámítjuk az itteni sajtóra gyakorolt „mélymagyar” politikai befolyást...)

A szlovák nacionalizmus tagadhatatlanul reális nyomása alatt álló szlovákiai magyarság elemi érdeke önmagával kezdeni a jogok és kötelességek számonkérését. Fennmaradásának egyik garanciája az lehet, hogy ne váljon antidemokratává. Főként nem a többségi nemzettel szemben. Ellenkező esetben sem Európa, sem a mindenkori magyar állam nem lesz képes hatékonyan védeni ezt a kisebbséget. Ezzel szemben az az általános tapasztalat, hogy bár a Jobbik szerint a Felvidék elveszett, tehát kevés itt a radikális, máris túl sok a radikális. Mindenütt. Az általános és középiskolákban, az egyes helyi önkormányzatokban, a civilnek álcázott pártszatelitekben, sőt a méltó képviseletet hirdető MKP-ban is. Az javára lehet a szlovákiai magyarságnak, ha politikai palettáján nemzeti, keresztény, konzervatív, szociális, liberális és más (pl. öko) jellegű eszmék jelennek meg egymás mellett, netán ütköznek. De a további radikalizálódás, az extrém irányokba mutató politizálás csak árthat. A nyíltan irredenta (azaz szlovákellenes és Szlovákia-ellenes) Jobbik hátszelével pedig sokszorosan árthat.

Szóltunk.