Gyáva népnek nincs hazája...!

Barak László | 2014. február 19. - 16:33 | Vélemény

A párkányi rém, Eva Nothartová, aki több mint egy évtizede folyamatosan és a hatóságok tétlenségének, következetlenségének, tehetetlenségének köszönhetően Domingo-áriák önkényes és szakadatlan utcai „közvetítésével“ terrorizálja közvetlen szomszédjait és tágabb  környezetét, evidensen egy köz- és önveszélyes szociopata. Vagyis  antiszociális, kórosan torzult személyiségű, disszociális személyiségzavarral terhelt ember, amint azt a Wikipédia is leírja.  Olyan beteg személy, akit a társadalmi kötelezettségek figyelmen kívül hagyása jellemez, és tök közömbös mások érzéseivel szemben. Nehezen viseli a frusztrációt, annál agresszívebb, és erőszakosabb. Ellenkező esetben ugyanis nem lenne képes szakadatlanul kakofón hangzavarral terrorizálni környezetét.

Nyilvánvaló tehát, hogy Eva Nothartovának diliházban lenne a helye. Elsősorban önmaga érdekében, másrészt pedig azoknak a szerencsétlen embereknek az érdekében, aki miatta ugyancsak megzakkanhatnak, rosszabb esetben meg is zakkantak. És csak valami isteni szerencse, hogy nem akadt eddig közülük valaki, aki józan ítélőképességét elvesztve megnyúzta és kibelezte volna megátalkodott kínzóját. A rituális kivégzés után arra hivatkozva, hogy ő is megbolondult, akárcsak jobb sorsra érdemes áldozata, Eva Nothartová.

Lehangoló, egyszersmind vérlázító esettel állunk szemben, ez világos.

Egyértelmű azonban az is, hogy a történtekért a legkevésbé felelős maga az elkövető. Hiszen beteg szegény. Konkrétan szociopata, ugye. Az illetékeseken, a hatóságokon kívül, amelyek tétlenségükkel és tehetetlenségükkel önmagukon kívül ennek a szerencsétlen közép-európai provinciának állítanak ki elborzasztó bizonyítványt, miközben feltétlen lojalitást várnak el minden egyes állampolgártól, mindenekelőtt a gonosz boszorkánnyá züllött nőszemélynek a hozzátartozóit terheli a legnagyobb felelősség. Az ő kötelességük lett volna ugyanis már évekkel ezelőtt orvoshoz vinni a mamit, húgot, nővért, nagynénit, vagy amit akartok... Nem tették. Talán azért nem, mert született szociopata volt, avagy Nothartová egész pereputtya egy szociopata horda? De, ha nem betegek, akkor erkölcstelen senkik, annyi biztos, hiszen magára hagyták az asszonyt mindannyian. Legalább is ez jön le a színpadról...

Bármilyen furcsának tűnik viszont, magukat a szenvedő alanyokat is felelősség terheli. Jellemzően azért, mert 14 éven át nem voltak képesek érdemben cselekedni. Mindenekelőtt önmagukért. Főként, miután tapasztalni voltak kénytelenek, hogy az önkormányzattól kezdve a rendőrségen át, az ügyészséggel bezárólag nem akadt hivatalos közeg, amelynek képviselői képesek lettek volna hatékonyan tenni értük. Akik között mindezidáig nem akadt egyetlen tökös valaki, aki beperelte volna a megátalkodott szociopatát pld. azért, mert terrorja, „a zenélő ház“ miatt képtelen túladni a tulajdonában levő ingatlanján. Ha akad valaki, akinek gáz, hogy a lúzer szerepében vergődjön egy hülye miatt, ennek a hülyének, Nothartovának már rég a húgyos bugyija is ráment volna beteges szenvedélyére.

A legfrisseb hírek szerint, mint annyiszor, az őrülettel terhelt 14 év alatt, mintha látszana az alagút vége. A minap, ki tudja hányadszor bevitték megint, kihallgatták újra a szociopata boszorkányt és állítólag vádemelésre készül az ügyészség. Legalább is ezt mondják. Miközben Párkányban a helyzet továbbra is változatlan. Egy röpke szilencium után újfent Domingó rikácsolja tele az utcát, az őrült disc jockey, a gonosz boszorkány meg, ki tudja, meddig vihog még a markába, mint a gonosz bohóc, Joker...