Módszertani útmutató győztes polgármestereknek

Buchlovics Péter | 2014. október 2. - 18:59 | Vélemény

Közelednek a helyhatósági választások, szerkesztőségünk egy roppant egyszerű és hatékony módszertani útmutatót ajánl a polgármesterjelöltek figyelmébe.

Tisztelt és szeretett választóim, kedves polgárok! Mivel a gyakorlatban tökéletesen befuccsolt a rothadó Nyugat által ránk erőszakolt judeobolsevik áldemokrácia, tehát népünk és államalkotó nemzetünk számára járhatatlan útnak bizonyult, sőt zsákutcának, engedjék meg, hogy az alább következő pontokban összefoglaljam programom lényegét, amely egyúttal minőségi változásokat hoz minden alattvaló, izé, választópolgár életébe, és amellyel egyszer s mindenkorra biztosítjuk településünk fejlődését.

1. A képviselő-testület és bármilyen önkormányzati ellensúly csak egy felesleges láncszem a direkt demokrácia kiépítésének útján, ezért ezt hivatalba lépésem első percében azonnali hatállyal beszüntetem.

2. Ugyanakkor és ezzel egyidejűleg saját önkormányzatot alakítok, melynek tagjai csak és kizárólag családomból, rokonságomból és haveri körömből kerülhetnek ki. Díszpintyként 2, azaz kettő tagot ezen kívül is befogadunk a képviselő-testületbe, aprócska feltétellel, a tagsági személyenként tízezer euróba kerül, készpénzben, nekem átadva, huszonnégy órás határidővel. A tagságit évente fizetni kell.

3. Bármilyen, elnyert brüsszeli forrás először az én fantomcégem számláján landol, ahonnan én eleve leszakítom a teljes összeg negyven százalékát, majd egy személyben döntve a felhasználás módjáról, kizárólagosan én utalom át a település számlájára. Szintén érdekkörömbe tartozó pályázatíró cégeim gondoskodnak a lepapírozásról és az utólagos legalizálásról.

4. Hivatalba lépésem első napjától kezdve elrendelem, hogy a településen élő összes közmunkás élete végégig köteles dolgozni kastélyom, palotám, stadionom, kuplerájom, magánrepterem, budim és mauzóleumom felépítésén, napi élelmiszer fejadagért, amit az észak-koreai normák alapján képviselő-testületem szab meg. Szökési kísérletért csonkolás jár, ismételt szökési kísérletért nyilvános kivégzés a település főterén, lovas szobrom tövében. A kötelezettség örökre kiváltható egyszeri, magánszámlámra utalandó százezer euróval.

5. Hivatalba lépésem első napjától kezdve elrendelem, hogy a település összes fejlesztését és beruházását harminc euró felett csak és kizárólag a családom, rokonaim és haverjaim érdekeltségébe tartozó cégek végezhetik el. Kivételt képeznek azok a cégek és vállalkozók, akik egyszeri, ötvenezer eurós összeget nyújtanak át nekem, készpénzben, az átadás helyét és időpontját én adom meg. Ez a kivétel csak egyszeri lehetőségre szól, minden további kivétel további ötvenezer eurót jelent.

6. Településünk legfontosabb bevétele az állami források mellett a helyi adók összege és mértéke. Ezekről az egyszerűség, átláthatóság és a közvetlen demokrácia érdekében a továbbiakban kizárólag én döntök, képviselő-testületemmel legnagyobb összhangban, de aki közülük ellentmond nekem, annak családját megtizedeltetem. Kedvezményes adóról lehet velem tárgyalni, előfeltétel, hogy a kérvényező a tizennyolcadik életévét betöltött csinos lányát, vagy a készséges, snájdig, ugyanilyen vagy picit idősebb fiát helyezze nálam letétbe.

Amennyiben gyermektelen, netán ronda gyerekekkel rendelkezik, abban az esetben két kiló kokain a tárgyalási alap.

7. Továbbá hivatalba lépésem első napjától elrendelem, hogy a településen található összes kocsma, büfé, vendéglő, turistaszálló, vendégszoba, üzlet, trafik és kioszk kizárólagos joggal családom tulajdonába száll át, csak és kizárólag ők üzemeltethetik, örökös bérleti szerződéssel, jelképes, egy eurós, egyszer fizetendő bérleti díjjal.

8. Ugyanakkor figyelmeztetek minden szarházit, izé, minden tisztelt lakost, hogy a település összes üzletében és szolgáltató egységében a fizetés kötelező, egyszeri elmaradás esetén a tartozás dupláját, kétszeri elmaradás esetén a hitelbe vásárlás összegének ötszörösét, plusz az első vásárlás értéknek háromszorosát, háromszori nem fizetés esetén az összes addigi, nem fizetett vásárlás összegének tízszeresét számolom fel, pluszban eltöretem mindkét lábát és kezét. Ebben az esetben az adósnak az összes tartozás kiegyenlítésére egy teljes napja marad. De ebben az esetben a vásárlások és a kamatdíjak közti különbözetet negyvennyolc órán belül köteles az illető nekem, készpénzben átadni. Elszökés esetén családtag megkorbácsolása és két hét kalodába zárása, az adós eltűnése esetén családjának azonnali helyi kényszermunkatáborba helyezése foganatosíttatik, saját kőfejtőmben.

9. Továbbá értesítek minden hajléktalant, hogy hivatalba lépésem első napjától kezdve huszonnégy órán belül hagyja el kedves településünket, mert ellenkező esetben a település szélén elhelyezkedő gödrösben találok számára tartós nyugvóhelyet.

10. Végezetül itt tudatom az összes hülyével, izé, kedves polgárral, hogy a lányom, Lukrécia által meghirdetett „Clarissa kalandjai Walterrel az óratoronyban“ - irodalmi felolvasóesteken a megjelenés mindenkor kötelező, egyúttal kinevezem őt helyi iskolaigazgatónak és kultúrfőnöknek, visszamenőleges hatállyal, de legalább kétezerkétszáznegyvenig. Ha valaki Lukrécia négy elemijét bármilyen formában is szóvá teszi, azt gyorsított eljárásban a helyi rendfenntartó erők a temetőfalhoz kísérik, előtte végrendelkezni az én javamra lehet.

+1 Továbbá közlöm a kedves lakossággal, hogy hivatalba lépésem első napjától számított harminc napon belül minden helyi polgár köteles felvenni vallásomat, nyelvemet és nemzetiségemet. Ezen kötelesség elmulasztása esetén a renitenst azonnal száműzzük, javait elkobozzuk, hozzátartozóit a kőfejtőbe küldjük. Áldás, békesség, búzakalász!

Egyébként pedig kuss legyen.

Együtt, közösen a település fejlődéséért, nemzetünk, kultúránk felemelkedéséért, hajrá ÉN!

Köszönöm a megtisztelő bizalmat. Mindenki értem, előre!