Ne fogjunk össze!

Széky János | 2014. október 16. - 15:50 | Vélemény

Azoknak, akik még mindig drukkolnak, hogy Magyarországon normális világ (= szabadság) legyen, az önkormányzati választások legjobb híre az volt, hogy Bokros Lajos budapesti főpolgármester-jelölt sokkal több szavazatot kapott, mint négy éve Horváth Csaba.

Ha egy párhuzamos politikai világegyetemben egymás ellen indulnak, az ingyen közösségi közlekedéssel kampányoló szocialista demagógot fölényesen, 55 százalékkal 45 ellenében legyőzte volna az a Bokros, aki közölte, hogy „nem adok senkinek semmire pénzt”. Akinek ideológiája szögesen ellentétes mind a Fidesz illiberális, nemzeti-kollektivista államfelfogásával, mind a parlamenti baloldal egyenlősítő, osztogató reflexeivel. Akit tizenkilenc éve „bal”- és „jobboldalon” folyamatosan démonizálnak, embertelen, szolidaritást nem ismerő neoliberálisnak neveznek (noha 2003-as programjának már a címe is Verseny és szolidaritás volt, és gazdasági-szociális szemlélete talán David Cameron „együtt érző konzervativizmusához” áll a legközelebb).

A viszonylagos sikerben persze része lehet annak is, hogy van egy választói hadoszlop, amelyik arra szavaz a Fidesz ellenében, akit a baloldali pártok éppen jelölnek, mindegy, ki az. Ám a 213 550-ben nyilván nemcsak passzátszelet fújó értelmiségiek vannak, hanem politikailag nem túl tájékozott átlagpolgárok is, akikről ezek szerint lepergett a csaknem húszéves ellenagitáció. Meg olyanok, akik négy éve is Bokrosra vagy hasonló pártállású jelöltre szavaztak volna, ha lehetett volna. Százalékarányban Bokros (36) jobb eredményt ért el, mint 2010-ben (ekkor még volt budapesti területi lista), saját pártja, az MDF és az MSZP együtt (30). Hogy a részvételi arány hogyan jön a képbe, arról mindjárt bővebben.

A baloldali pártok Orbán legyőzését és ennek érdekében az összefogást mindennél fontosabbnak, végső érvnek tartják. Kritikusaik hajlamosak a taktikai hibákat okolni a sorozatos és nevetséges vereségekért, de a taktikai hibák csak szükségszerű következményei a tartalmi oknak: Orbánt baloldali programmal nem lehet legyőzni. (Magát Orbánt a belátható jövőben, az orbánizmust pedig, ameddig én látok, soha.) Plusz a szocialistáknak sohasem jutott eszükbe, hogy amióta Budapesten szabad helyi választások vannak (1990 óta, de már 1945-ben is), baloldali főpolgármester-jelölt itt nem győzött.

Magyarországon a főváros méreténél és gazdasági súlyánál fogva a főpolgármesteré az egyetlen olyan országos kihatású politikai tisztség, amelyre közvetlenül választanak embereket. És az a tény, hogy ötször megválasztották Demszky Gábort, még akkor is, amikor pártja, az SZDSZ a parlamenti minimumra zsugorodott, jó mutatja, hogy a magyar pártkínálat – egy nagy „jobboldali”, valójában össznemzeti demagóg és egy nagy, majd több kisebb, de kényszeresen összefogó baloldali párttal – mennyire nem kell a választóknak. Mennyire csak önmagát tartja fönn évtizedek óta, és mennyire nem az érdekek és világnézet szerint tagolódó választópolgárságot képviseli.

Lehet, hogy a baloldali pártok lépre mentek, amikor a közismerten Fidesz-közeli cég közvélemény-kutatásának hatására pánikszerű sietséggel cserélték le addigi – láthatóan alkalmatlan – jelöltjüket, Falus Ferenc volt tisztifőorvost a nagyon kicsi, parlamenten kívüli Modern Magyarország Mozgalom vezetőjére, Bokros Lajosra. De jobban jártak, mint ha nem teszik. És lehet, hogy ha Falus marad, Bokros ugyanúgy csak 6 százalékot kap, mint 2006-ban az MDF jelöltje, Katona Kálmán – de ugyanúgy nem minőség vagy elvek alapján, hanem a „hasznos szavazat” kényszerű dogmája miatt. Így (megint) kiderült, hogy ha a szavazat valamennyire hasznosnak látszik, a választópolgárok nyugodtan leszavaznak egy kicsi, eretnekszámba menő párt jelöltjére is.

Magyarországon volna igény kormányképes jobbközép pártra, ha a rég idejétmúlt, rossz és 2010 után tovább nyomorított választási rendszer nem akadályozná a megerősödését.

A rossz hír az, hogy az ellenzéki pártoknak sem a választási rendszerről, sem az önkormányzati rendszerről nem volt mondanivalójuk. (A pártszerkezet betegségéről a MoMa beszélhetett volna, ehelyett a választások utáni együttműködést tekintette célnak a demokrácia helyreállítása érdekében – azokkal a baloldali pártokkal, amelyek de facto részt vettek Bokros démonizálásában. A volt pénzügyminiszter jelölésének az a Gyurcsány Ferenc volt a fő támogatója, aki miniszterelnöksége idején hallani sem akart Bokros, se más tekintélyes piacpárti gazdaságpolitikus kormányba emeléséről. A demokrácia visszaállítása nem látszik közeli célnak, de egy vagy több jobbközép párt megerősödése sokkal közelebb hozná, mint a baloldali pártokkal való összefogás – amiből az MSZP egyébként nem is kér.)

Egyik párt sem hozta szóba, hogy itt nem annyira választás folyik, mint inkább monstre közvélemény-kutatás, hiszen a dacos akaratból át- meg átbarkácsolt választási rendszertől függetlenül Magyarországon gyakorlatilag megszűnt az önkormányzatiság. Csupán Bokros programjában esik néhány általános szó az adók és a képviselet összefüggéséről mint a demokrácia alapjáról.

Egyik párt sem tiltakozott kézzel-lábbal az ellen, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel ténylegesen megszüntették az ezeréves megyerendszert; hogy 2012-ben a személyi jövedelemadó helyben maradó 8 százalékát is elvették az önkormányzatoktól (eredetileg, 1990-ben 100 lett volna, az első szabad önkormányzati választás után 50 lett, arról olvadt le – ingadozásokkal nullára), de még a gépjárműadó 60 százalékát és az illetékbevételeket is. Cserébe megszabadították az önkormányzatokat maradék fontos feladataiktól, így a közoktatástól, aminek a polgármesterek örültek, mert sokba került. (Ami a teljes visszaosztott személyi jövedelemadót illeti, a központból visszakerülő normatív résszel együtt a "reform" előtt tartósan 40 százalék volt, meg se közelítette például a szlovákiai, elvonások utáni 65,4 százalékot. Ennyire becsülték az ökormányzatokat.)

Ma központilag leosztott, általános támogatások vannak, a helyi polgárok nem kérhetik számon, hogy a polgármester meg a testület felelősen gazdálkodik-e a pénzükkel, mert már végképp nem az ő pénzük, de a testületeknek nincs is miért felelősséget vállalniuk. A nagypárti embereknek természetesen érdekük, hogy ott legyenek, ahol a Központból jövő hazai és uniós pénzeket továbbosztják, és a választópolgároknak természetesen mint politikai tétet adják el, hogy ők legyenek ott. De ez csak a korrupció táptalaja, nem önkormányzat.

Azt nem tudom, hogy jó vagy rossz hír-e, de ismeretségi körömben a harmincnál fiatalabbak egyike sem ment el szavazni, sőt még csak nem is értették, hogy mi szükség van erre a szavazásra („mi az az önkormányzat? mi az az önkormányzati képviselő?"), ami arról tanúskodik, hogy látják a lényeget.

További jó hír, hogy ha ez közvélemény-kutatás, akkor azt mutatja, hogy a Fidesz ereje tempósan csökken. Ez már a leszálló ág. Tarlós István, a Fidesz jelöltje az idén 290 675 szavazatot kapott, 2010-ben még 321 908-at, de 2006-ban, amikor pedig veszített, még ennél is többet, 349 412-t. (Ahogy a Fidesz-KDNP is kevesebb szavazatot kapott a 2014-es országgyűlési választásokon, amikor megőrizte kétharmadát, mint 2006-ban, amikor veszített.) A csökkenő részvételi aránnyal együtt ez azt mutatja, hogy a potenciális választópolgárok óriási többségének a Fidesszel egy csomagban a rendszerből is elege van.

A Fidesz kibírhatatlan túlhatalma és tartós gyengülése – a gyengülést látni, de nem látni a végét – engem az 1982-es politikai élményemre emlékeztet. Akkor úgy éreztük, a Szovjetunió Kelet-Európa fölötti hatalma megingathatatlan. Minden lázadás bukásra van ítélve. De.

1956-ban Magyarországot lerohanta a szovjet hadsereg, terror jött, kivégzések következtek. 1968-ban már valami nemzetközi jogi pofát akartak adni a prágai tavasz leverésének, nem a szovjet hadsereg, hanem a varsói szerződés vonult be tárgyalások után, Dubček egyelőre a helyén maradt, a terror meg se közelítette a magyarországit, a tiltakozás a világ szeme előtt folyt. Az 1981-es nemzetközi konstellációban már az idegen beavatkozásra sem volt lehetőség, Jaruzelskinek magának kellett lecsapnia. Közben az ellenzéknek és egyáltalán, a népnek volt egy pápája. Ráadásul látszott, hogy ebben a helyzetben a gazdaságot és az államigazgatást sem a kádári konszolidáció, sem a husáki normalizáció módszereivel nem lehet akár csak kelet-európai szinten működőképessé tenni.

Látszott, hogy ha ez így megy tovább, a következő helyi lázadás leverésére a szovjet blokknak egyszerűen már nem lesznek eszközei, belső ellentmondásai szétvetik. A fő belső ellentmondás az, hogy az emberekben dolgozik a szabadságösztön, és jobban akarnak élni, a rendszer pedig nem hagyja őket.

Ha én ellenzéki párt volnék, nem a rendszeren belülről, nem most akarnám megdönteni a Fidesz hatalmát mindenféle kínos kompromisszumok árán, megcinkelt választásokon, hanem félreállnék, építkeznék, elviselném, hogy nem vagyok elég erős, és várnám az alkalmas pillanatot, amikorra a másik oldal magát marja szét, vagy kénytelen engedni, mint Jaruzelskiék vagy az oroszok 1989-ben. Erre most minimum három és fél évem volna. Ha viszont a másik oldal antidemokratikus játékszabályai szerint játszom már most, csak őt erősítem, és magamat gyengítem, bármit teszek.

------------------------------------------------------------------------

A szerző az Élet és Irodalom (Budapest) rovatvezetője.

Címkék: Orbán-kormány